Voor bepaalde zorghandelingen of vaststellingen vereist de wetgeving dan wel de ziekteverzekeraar een attest ter staving. De benodigde attesten zijn ingebouwd in HiX en kunnen handig gegenereerd worden binnen de normale zorgprocessen.

Onder de noemer 'attesten' vallen verscheidene documenten die benodigd zijn voor diverse doeleinden. Het gaat onder meer om verklaringen zoals het getuigschrift voor verstrekte hulp en het arbeidsongeschiktheidsattest (of 'ziektebriefje'), maar ook om conventies en medicatie-attesten die benodigd zijn voor de terugbetaling.

HiX omvat de nodige attestdefinities die het mogelijk maken de attesten eenvoudig te genereren. De in het dossier bekende gegevens worden bij de aanmaak van de documenten meteen aangevuld, zodat de zorgverlener met minimale moeite voorziet in de nodige documentatie voor de patiënt.

Vereenvoudigde workflow

In de recentste versies van de software hoeft de zorgverlener geen uitstapjes meer te maken. De arts vervolledigt de attesten net als vele andere zorghandelingen en registraties rechtstreeks vanuit het consultformulier. Door de invoer van de bijhorende sneltekst, wordt het benodigde attest meteen aangemaakt op basis van het geïntegreerde sjabloon en bij het opslaan van het consult ook afgedrukt. Dit alles gebeurt op de achtergrond, waarbij ook de attestgegevens gestructureerd opgeslagen worden in het dossier.

Attestplichtige medicatie

Ook medicatie-attesten kunnen binnen de workflow meteen gegenereerd worden. Daarbij worden twee verschillende flows ondersteund voor respectievelijk opname- en thuismedicatie. In het eerste geval wordt bij het toedienen van de attestplichtige medicatie achterliggend de attestprocedure gestart. Voor het tweede type wordt bij het verzenden van het voorschrift naar Recip-e in dezelfde beweging ook het aanvraagformulier afgedrukt. Het voordeel van deze geïntegreerde workflows is dat de arts geen afzonderlijke procedures hoeft op te starten om aan de attestplicht te voldoen.

Voordelen

  • Geïntegreerde workflow
  • Sjablonen volgens wettelijke vereisten
  • Snel en eenvoudig attesten genereren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.