Een revalidatietraject bestaat uit verschillende stappen waar, afhankelijk van de diagnose, vaak meerdere zorgverleners bij betrokken zijn. Om dit proces te stroomlijnen is de functionaliteit Revalidatie volledig geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Zo kunnen artsen en paramedici hun patiënten makkelijk behandelen en opvolgen, aangezien de patiëntgegevens en revalidatiespecifieke data beschikbaar zijn in één overzicht dat inzichtelijk is voor alle belanghebbenden.

Eenvoudig een revalidatieaanvraag uitzetten vanuit het EPD

Artsen kunnen snel en eenvoudig een aanvraag voor een revalidatiebehandeling uitzetten in HiX. Op basis van het verslag krijgen ze in het consultformulier voorstellen van diagnoses aangereikt. Wanneer de diagnose een revalidatiebehandeling vereist, kan deze eenvoudig worden aangevraagd vanuit het consultformulier. Het EPD maakt gebruik van innovatieve consultregistratie en vult verschillende zaken reeds in in het aanvraagformulier, gebaseerd op de aandoening van de patiënt. Zo kunnen artsen snel doorklikken en kan de revalidatieaanvraag in een mum van tijd worden afgerond.

Dubbelaanvragen vermijden

Het EPD ondersteunt bovendien het voorkomen van dubbele aanvragen, zodat er geen onnodig extra werk voor de arts gecreëerd wordt. Wanneer een nieuwe revalidatieaanvraag voor dezelfde patiënt wordt gestart, krijgt de gebruiker een waarschuwing dat er reeds een aanvraag is uitgezet. De arts kan kiezen om deze bestaande aanvraag uit te breiden met een extra behandeltraject of om een verzoek toe te voegen aan de openstaande behandeling, bijvoorbeeld om extra onderzoek aan te vragen. Deze aanpassingen worden toegevoegd aan de eerste aanvraag zodat het behandeltraject per diagnose overzichtelijk blijft voor paramedici. Daarnaast kan de arts ook kiezen om toch een nieuwe aanvraag te starten, wanneer er bijvoorbeeld ook sprake is van een andere aandoening die eveneens een revalidatiebehandeling vereist.

Revalidatieaanvragen makkelijk beoordelen

Alle revalidatiespecifieke orders komen in één samengesteld overzicht waar de revalidatiearts de aanvragen kan goedkeuren, wijzigen of afkeuren. De aangevraagde behandeling, behandeltraject(en), bestaande attestprocedures en aan te vragen attestprocedures zijn hier inzichtelijk. Omdat de functionaliteit Revalidatie geïntegreerd is in het EPD, kan de arts steeds makkelijk teruggaan naar de geregistreerde patiëntinformatie om de aangevraagde revalidatiebehandelingen correct te beoordelen. Wanneer de arts een aanvraag goedkeurt, kan meteen een attestprocedure worden opgestart, zodat de correcte financiële gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de facturatiedienst. Aangezien de attesten gekoppeld zijn aan de behandelingen in het EPD, worden de nodige gegevens automatisch ingevuld, wat de revalidatiearts opnieuw tijd bespaart.

Overzichtelijke dagboeken voor paramedici

Nadat de revalidatiebehandelingen zijn uitgezet, komen deze per patiënt in het 'Dagboek' van de paramedici terecht. Via deze functionaliteit hebben ze een handig overzicht van de in HiX aanwezige klinische en poliklinische revalidatie-behandelingen. Het is bijgevolg meteen inzichtelijk voor welke patiënt een revalidatiebehandeling loopt. Verder kan de therapeut aan de hand van bollen met kleurcodes zien om welk behandeltraject het gaat. Vanuit het dagboek kunnen ook onmiddellijk de relevante attesten worden ingezien, net als de aangerekende revalidatieverrichtingen en de revalidatieorders. Zo beschikken paramedici per patiënt over alle relevante revalidatiespecifieke gegevens in één scherm en kunnen ze vlot hun werk uitvoeren.

Revalidatiebehandelingen inplannen

Ook bij het inplannen van revalidatiebehandelingen voor poliklinische patiënten boeken paramedici met HiX een flinke tijdswinst. Door middel van een aantal keuzes is onmiddellijk duidelijk hoe de revalidatiebehandeling moet ingepland worden en wie hiervoor verantwoordelijk is. Dankzij de intelligente planningstool worden hierbij de verschillende agenda's overzichtelijk gecombineerd. Bijgevolg kunnen ze met één handeling een standaard- of gepersonaliseerd behandelplan uitzetten. In het overzicht 'Poliklinisch dagboek' komen alle patiënten terecht die voor die dag staan ingepland in de agenda.

Financiële afhandeling van revalidatiebehandelingen

EPD HiX ondersteunt een correcte financiële afhandeling voor revalidatiebehandelingen aan de hand van financiële controles. Deze controles worden als standaard content uitgeleverd en onderhouden. Wanneer aan de voorwaarden van de controle voldaan is, wordt er automatisch een verrichting aangemaakt die wordt doorgestuurd naar het facturatiepakket. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan zijn, wordt de foutieve verrichting op de revalidatiespecifieke foutenlijst geplaatst. Zo wordt een correcte financiële afhandeling gewaarborgd.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over het revalidatiedossier in HiX? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons