​Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) rolde vrijdag 1 juni haar nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) uit over het hele ziekenhuis. “Met de ziekenhuisbrede omschakeling naar HiX - het EPD van leverancier Chipsoft - worden alle patiëntengegevens voortaan in één softwaretoepassing bewaard. Hierdoor wordt de patiënt- en medicatieveiligheid binnen het ZOL naar een nog hoger niveau getild”, aldus algemeen directeur Erwin Bormans.

 
Het ZOL had een achterstand goed te maken, maar heeft die met de implementatie van HiX in één ruk omgebogen tot een grote voorsprong. “Ons hypermoderne EPD is helemaal op maat van de diverse medische disciplines geschreven” zegt algemeen directeur Erwin Bormans. “Met een grote differentiatie en een eigen, diepgaande specialistische inhoud per discipline.”
 
Naar de buitenwereld toe verloopt een dergelijk proces en traject een beetje geruisloos, maar binnen het ZOL heeft de omschakeling de voorbije 2 jaar een grote impact gehad. “Er is een enorme voorbereiding aan vooraf gegaan en er is heel veel goede wil, discipline en werkkracht van al onze medewerkers nodig geweest om de omschakeling tot een succes te maken” legt Erwin Bormans uit. “We zijn vanuit het management en de directie dan ook bijzonder trots op al onze medewerkers en artsen. Zonder hun inzet was dit nooit gelukt.’  
 
Het ZOL beschikt nu met HiX over een volledig geïntegreerde digitale werkomgeving. HiX biedt een totaaloplossing om patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen. Daarbij sluiten alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan en wordt een volledige overdracht van informatie tussen de afdelingen en tussen de artsen van het ZOL gerealiseerd. “Het systeem verzamelt meer gegevens dan vroeger, waardoor we voortaan over een completer dossier per patiënt beschikken” zegt CEO Erwin Bormans. “Maar - en minstens zo belangrijk - dit gebeurt met de hoogste beveiliging naar bescherming van de persoonlijke gegevens toe. Enkel wie een zorgrelatie met de patiënt heeft, krijgt toegang tot zijn of haar gegevens.”
 
HiX biedt het ZOL bijkomend de mogelijkheid om zowel intern als extern de werkprocessen en de communicatie verder op punt te stellen. “Ziekenhuizen zijn immers al lang geen afgesloten organisaties meer, maar werken in een netwerk van zorgactoren waarbij communicatie tussen deze actoren zeer belangrijk is” licht Erwin Bormans toe.  “We zijn reeds extern gekoppeld via toepassingen zoals eHealth, maar we gaan de volgende maanden maximaal inzetten om ook de elektronische communicatie met de huisarts en de patiënt naar een hoger niveau te tillen.”
 
De ziekenhuisbrede uitrol van HiX past in het kader van een gefaseerde implementatie. Het ZOL startte in september 2015 al met het Patiënt Data Management Systeem (PDMS) van HiX op alle intensieve diensten. In mei 2017 gingen twee bijkomende divisies live. Vrijdag 1 juni volgde de rest van het ziekenhuis, op de drie campussen en op alle afdelingen en diensten. Ook het Kinderpsychiatrisch Centrum in Genk schakelde afgelopen vrijdag over naar hetzelfde systeem.