A.Z. St. Dimpna in het Belgische Geel gaat alle activiteiten op en rond de OK automatiseren met de software van ChipSoft. Hiermee wordt de workflow van alle behandelaars optimaal ondersteund. Tevens kunnen de artsen en assistenten met het geïntegreerde PDMS de patiënten op acht operatiezalen en zeventien recovery-bedden optimaal monitoren.


Overal beschikbaar

“Door de integratie met de reeds aanwezige functionaliteiten binnen het systeem van ChipSoft gaat er geen informatie verloren en is belangrijke informatie overal in het ziekenhuis beschikbaar”, aldus Walter Claessens, directeur Nursing van A.Z. St. Dimpna. “De registraties kunnen we op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier invoeren. Dit alles verhoogt de patiëntveiligheid op de operatiekamer en vormt een belangrijke ondersteuning van het ganse OK-proces.”


Efficiënte oplossingen

De professionals van A.Z. St. Dimpna krijgen binnenkort efficiënte softwareoplossingen ten behoeve van onder meer wachtlijstbeheer, planningsondersteuning, preoperatieve invoer, postoperatieve invoer van uitgevoerde operaties, operatieverslaglegging, voorraadbeheer en planningsadvies. Daarbij krijgen zij inzicht in gemiddelde snijtijden per specialist, wat van grote waarde is om een efficiënte planning van OK-ruimte, personeel en materiaal mogelijk te maken. Met diverse overzichten kunnen zij de bezetting en de benutting van de OK inzichtelijk maken. Deze overzichten kunnen bijvoorbeeld ook begrotingscijfers als criterium meenemen, zodat achteraf altijd duidelijk is waar nog winsten te behalen zijn in de planning, bezetting, benutting en doorloop op de OK.


Optimale monitoring

Voor, tijdens en na de operatie brengt de software van ChipSoft de patiëntgegevens bijeen vanuit de bedsided-apparatuur, zoals informatie uit hartslag- en bloeddrukmonitoren, beademingsapparatuur en infuuspompen. Hierdoor hebben behandelaars in één oogopslag een goed overzicht van de conditie van de patiënt. “De patiëntdata worden vanuit alle mogelijke apparatuur geïntegreerd in één systeem, dat tevens de mogelijkheid biedt om alle acties en interventies voor, tijdens en na de ingreep vast te leggen”, vertelt Claessens.


Naadloze integratie

ChipSoft biedt een klinische suite die zich kenmerkt door een naadloze integratie van alle relevante processen. Vanaf het moment van inschrijving in het ziekenhuis tot en met de preoperatieve screening, de operatie (inclusief monitoring van de vitale waarden), de verpleging en het ontslag, hebben zorgprofessionals met deze software de beschikking over efficiënte plannings-, registratie- en naslagmogelijkheden. Hergebruik van eenmaal geregistreerde gegevens zorgt er daarbij voor dat zij hun tijd optimaal kunnen besteden aan de patiënt.