​Recent maakte de overheid bekend dat de verplichting tot elektronisch voorschrijven uitgesteld wordt tot begin 2020. De ontwikkelaars van ChipSoft hebben er echter voor gezorgd dat alle nodige ontwikkelingen nu al op punt staan in HiX. Zo beschikt het EPD reeds over de nodige tools om het voorschrijfproces te digitaliseren.


Operationele oplossing

Alle medicatieprocessen die zorgverleners in het ziekenhuis uitvoeren zijn geïntegreerd in de closed loop-oplossing in HiX. Ook het aanmaken en verzenden van elektronische voorschriften is beschikbaar. Daarmee zijn ziekenhuizen die werken met het EPD van ChipSoft al helemaal klaar voor de toekomstige regelgeving.

Het gebruik van elektronische voorschriften, die uitgewisseld worden via Recip-e, maakt onderdeel uit van het Plan eGezondheid. De beslissing tot uitstel werd genomen om de uitrol van SAM v2 voor de softwareleveranciers mogelijk te maken. Ook daarvoor werd de nodige ontwikkeling door ChipSoft echter al vervolledigd.

Het afleveren van elektronische geneesmiddelenvoorschriften via Recip-e gebeurt in HiX rechtstreeks vanuit de voorschrijffunctionaliteit. Zo kunnen artsen binnen hun natuurlijke workflow het voorschrijfproces afronden zonder uitstapjes naar externe pakketten.

Alvorens ze mag integreren met Recip-e, dient elke softwareoplossing te worden getest voor validatie. HiX slaagde met glans voor deze test: de voorschriften werden met succes aangemaakt en doorgestuurd, wat betekent dat de Recip-e-functionaliteit operationeel en veilig is. Zodoende werd ChipSoft reeds geautoriseerd om vanuit haar software documenten uit te wisselen met Recip-e.


Papierloos

Het overheidsinitiatief voor elektronisch voorschrijven vindt weerklank in de doelstelling van ChipSoft om zorginstellingen zoveel mogelijk te vrijwaren van papieren vastlegging en foutgevoelige reproductie.

Aan de hand van Recip-e worden elektronische geneesmiddelenvoorschriften direct uitgewisseld tussen voorschrijvers en apothekers. Tijdens de overgangsperiode wordt gewerkt met een afgedrukt bewijs van elektronisch voorschrift, waarop een barcode staat die gescand wordt door de apotheker. Wanneer dat bewijs overbodig wordt, is het volledige voorschrijfproces papierloos. De patiënt heeft dan geen papieren voorschrift meer nodig.


Positieve ontwikkelingen

Elektronisch voorschrijven verhoogt de medicatieveiligheid en beveiligt het proces tegen vervalsing. De communicatie tussen arts en apotheker is direct. Bovendien heeft de voorschrijver in HiX een actuele geneesmiddelendatabank ter beschikking bij het voorschrijven.

Ook de patiënt vaart wel bij elektronisch voorschrijven: diens Globaal Medisch Dossier is vollediger met de actuele voorschriften. Via het portaal mijngezondheid kan de patiënt bovendien zelf zijn/haar openstaande voorschriften inzien en vanaf 2019 onder andere ook melding maken van bijwerkingen van de voorgeschreven medicatie.


ChipSoft zet sterk in op uitwisseling, en dit door zowel zelf vernieuwende oplossingen te ontwikkelen als door beschikbare communicatieplatformen te omarmen. Recip-e is slechts een van de overheidsdiensten waarmee HiX reeds gestructureerd gegevens uitwisselt. ChipSoft doet er alles aan om de gehele workflow van zorgprofessionals binnen het EPD te bewerkstelligen: hoe minder uitstapjes de zorgprofessional hoeft te maken, hoe vlotter diens registratieproces verloopt.