De invoering van een multidisciplinair zorgpad verbetert de zorg voor vrouwen met borstkanker. Dat heeft onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) aangetoond. Niet alleen neemt de kans op genezing toe, een zorgpad leidt ook tot minder onnodige behandelingen en kortere wacht- en doorlooptijden.


Het IKNL voerde het recente zorgpadonderzoek uit in de ChipSoft-zorginstellingen Nij Smellinghe (Drachten), Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) en Antonius Ziekenhuis (Sneek). Een zorgpad beschrijft de stappen die zorgverleners moeten zetten rond de diagnose en behandeling van de patiënt. Het IKNL-onderzoek laat zien dat de introductie van het borstkankerzorgpad ertoe heeft geleid dat zeven van de acht medische indicatoren zijn verbeterd. Het resultaat: de nationale richtlijnen worden beter nageleefd en de zorg voor borstkankerpatiënten verbetert.


Hogere genezingskans

Belangrijke conclusie is dat het multidisciplinaire zorgpad de kans op genezing verhoogt. Het zorgpad resulteerde in een hoger aantal uitgevoerde HER2/neu-testen, wat inzicht geeft in de aanwezigheid van een eiwit dat de tumor agressiever maakt. Die wetenschap is belangrijk bij het bepalen van de juiste (vervolg)behandeling.

De invoering van het zorgpad leidde ook tot minder onnodige behandelingen. Doordat
vaker de zogeheten schildwachtklierprocedure werd uitgevoerd, hoefde bij minder vrouwen de okselklieren te worden verwijderd. Bovendien zorgde het borstkankerzorgpad ervoor dat de gelijktijdige inzet van radio- én chemotherapie afnam. Volgens het IKNL was dit een van de beoogde doelen van het zorgpad, omdat de combinatie van deze therapieën een zware belasting kan zijn voor de patiënt.


Kortere doorlooptijden

De onderzoekers signaleerden ook dat het zorgpad een positieve invloed heeft op de wacht- en doorlooptijden in de ziekenhuizen. Met name de doorlooptijd tussen het eerste bezoek aan de polikliniek en de definitieve uitslag van de patholoog verkortte, evenals de periode tussen de operatie en de nabehandeling.

Eindconclusie van de onderzoekers: de invoering van het borstkankerzorgpad en het MDO (multidisciplinair overleg) vormen de sleutel tot verdere verbetering van de zorg voor vrouwen met borstkanker.