De route naar de 'next level' mobiele werkplek

 

2020 wordt het jaar van HiX Mobile. Met apps voor specialisten, verpleegkundigen, de CSA, de thuiszorg en de voedingsassistenten is de laatste jaren en maanden al een stevige basis gelegd voor mobiel werken binnen HiX. Het komende jaar staat in het teken van uitrollen en doorontwikkelen van de mobiele werkplek. In dit artikel leest u meer over HiX Mobile tot nu toe én wat u komend jaar kunt verwachten.

Mobile moet het EPD toegankelijker, persoonlijker en gebruikersvriendelijker maken en heeft daarmee de potentie om de tevredenheid van zorgverleners over het EPD te vergroten. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom wij sterk investeren in de ontwikkeling van de HiX Mobile apps.

Realtime naslag voor specialisten

Die ontwikkeling kreeg in 2017 vorm met de lancering van HiX Mobile app voor specialisten in het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze app haalde gegevens op uit HiX en had als primair doel om basisgegevens zoals naslag en medicatie in te kunnen zien. Al snel kwamen er positieve reacties van artsen.

David Lam, transplantatiechirurg in het LUMC:
"Aan het voetbalveld kan ik via de app beoordelen
of een orgaan wel of niet matcht."

 

Andere artsen spraken de wens uit om via de app ook korte notities voor zichzelf te kunnen maken, bijvoorbeeld als reminder om het dossier van de patiënt op een later tijdstip aan te vullen. Dit leidde al tot een van de eerste uitbreidingen van de app.

Daling van instrumentenverlies op de CSA

Kort na de lancering van de app voor specialisten, kregen centrale sterilisatieafdelingen (CSA) een specifieke app die deze ondersteunt bij het correct afleveren van netten. Doordat het nu eenvoudiger is om de netten steeds naar de actuele locatie te 'scannen', is iedereen op de hoogte van waar een net zich precies bevindt. Dit zorgt weer voor procesoptimalisaties en het sneller kunnen terugvinden van kwijtgeraakte netten.   

Geduchte concurrent voor de COW

Inmiddels is er ook een app voor verpleegkundigen, voor het eerst uitgebracht in Erasmus MC en Noordwest Ziekenhuis. Waar de app voor specialisten zich voornamelijk richtte op inzage, is de app voor verpleegkundigen meer toegespitst op snelle registraties. In plaats van het overtypen van handgeschreven briefjes registreren de verpleegkundigen nu de metingen aan het bed van de patiënt. Dit komt zowel de veiligheid als de efficiëntie van registraties ten goede. Door de snelle registraties en de mogelijkheid om aan het bed ook de naslag van artsen in te zien, wint de app naar verwachting steeds meer terrein op de computer on wheels (COW).

Early Warning Score (EWS) en toedieningsregistratie

De app voor verpleegkundigen, op verzoek van ziekenhuizen onder meer uitgebreid met de pijnscore, de EWS en toedieningsregistratie via barcodescanning, kan rekenen op lovende reacties. Verpleegkundigen op kinderafdelingen vinden het fijn om ouders met de app in de hand op de hoogte te brengen van het plan voor hun kind en ook de toedieningsregistratie wordt met open armen ontvangen. De verpleegkundigen scannen het polsbandje van de patiënt, vervolgens de barcode van de bereiding van het medicament, waarna bij een 'match' blijkt dat de verpleegkundige het juiste medicament bij de juiste patiënt toedient. Deze werkwijze blijkt niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook veiliger.

Verpleegkundige Erasmus MC:
"Naslag van de arts bekijken, zodat ik ouders wat kon vertellen over het plan;
ouders vonden het heel bijzonder dat dit op het mobieltje kan."

App voor thuiszorg

Rivas Zorggroep had november 2019 de primeur met de app voor thuiszorgmedewerkers. Hiermee registreren meer dan 1100 thuiszorgmedewerkers in de regio Gorinchem direct in het keten-EPD van Rivas Zorggroep. De app toont realtime de wijzigingen in de planning, waardoor de wijkverpleegkundige altijd naar de juiste cliënt rijdt. Op het moment dat een cliëntbezoek uitvalt, bijvoorbeeld door een opname in het ziekenhuis, wordt dit direct in de app verwerkt. Doordat de app ook een goed overzicht geeft van de routes van directe collega's, ziet de zorgcoördinator direct welke zorg geleverd is en waar gaten dreigen te vallen in de planning.

Juiste facturatie

Met de app hebben de wijkverpleegkundigen alle relevante cliëntinformatie die binnen de zorgketen van Rivas is vastgelegd altijd bij de hand. Ook registreren zij met HiX Mobile direct bij de cliënt thuis. Doordat alle gegevens op het moment van zorg worden vastgelegd, is de kans op foutieve registraties en facturatie maximaal gereduceerd.

Online én offline inzetbaar

HiX Mobile Thuiszorg is dusdanig opgezet, dat de medewerkers ook in buitengebieden en woningen met slechte internetdekking hun werk goed kunnen uitvoeren. De dossiergegevens blijven altijd beschikbaar en registraties die de wijkverpleegkundigen offline invoeren, kunnen zij eenvoudig uploaden naar het EPD op het moment dat ze weer toegang hebben tot internet.

"Mooi en makkelijk"

Ook bij deze app zijn de reacties van eindgebruikers heel positief. "Zelfs medewerkers die in het begin sceptisch waren, zijn nu fans. De communicatie verloopt erg soepel en het geeft onze medewerkers en planners veel rust dat alle relevante informatie beschikbaar is. Dat scheelt heel veel telefoontjes, die in de thuiszorg vaak net niet op een lekker moment binnenkomen", vertelde teammanager Wijkverpleging Mirelle Keinemans onlangs op het Mobile Healthcare Congres.

Wijkverpleegkundige Rivas Zorggroep:
"De app is zo mooi en zo veel
makkelijker dan al het papier."

Voor 2020 staan er veel nieuwe ontwikkelingen op het programma. Hieronder een selectie van wat u kunt verwachten.

App voor voedingsregistratie aan het bed

In 2020 lanceren we een app waarmee voedingsassistenten aan het bed van patiënten kunnen registreren wat zij eten en drinken.

Ondersteuning multimedia

De apps worden door steeds meer zorgprofessionals gebruikt en door nieuwe updates steeds rijker aan functionaliteit. Ook het inzien van foto's uit multimedia zal worden ondersteund. Onze ontwikkelaars zijn bezig met het laatste testwerk en zij verwachten begin 2020 hier de eerste resultaten van te kunnen delen. Overigens wordt het nog niet direct mogelijk om ook foto's uit PACS-systemen weer te geven.

Consult 2.0-registratie naar de app

In 2020 krijgen artsen via de app meer registratiemogelijkheden. De app is al uitgebreid met orderfunctionaliteit voor lab- en radiologieaanvragen en de volgende stip op de horizon is de uitrol van Consult 2.0. Door deze slimme consultregistratie geven we enerzijds invulling aan de verplichte (gestructureerde) registraties en anderzijds gehoor aan de wens van zorgprofessionals om dit op een veel natuurlijkere manier aan te bieden.

Prominente plek voor tablet in ontwikkelproces

Bij de doorontwikkeling van de apps krijgt ook de tablet een prominente plek in het ontwerpproces. Met de tablet zijn artsen en verpleegkundigen in staat meer content, zoals uitslagen, te delen met de patiënt en z'n naasten.

Spraak voor invoer en navigatie

Ook de mogelijkheden voor spraakondersteuning binnen de apps worden onderzocht. Hiervoor test het ontwikkelteam verschillende technieken voor drie doeleinden: teksten inspreken, navigeren binnen de App en metingen gestructureerd invoeren. Een uitdagend testtraject, waarbij de pijlen gericht zijn op een duurzame en veilige oplossing.

Juiste balans tussen functionaliteit en gebruiksgemak

Een algemene uitdaging ligt in de feature creep, het behouden van de juiste balans tussen de hoeveelheid aangeboden functionaliteit en het gebruiksgemak. Door voortdurend te testen en te verifiëren met eindgebruikers, beschikt iedere app over de ideale mix aan registraties en inzagemogelijkheden.

Samenwerking met verschillende soorten zorginstellingen

De genoemde ontwikkelingen verwachten wij het komende jaar aan de apps toe te voegen of verder te onderzoeken. Daarmee wordt 2020 het jaar van HiX Mobile en krijgt de digitale werkplek van de toekomst steeds meer gestalte en worden zorgverleners nog meer geprikkeld om het EPD aan de bron in te zetten. Voor de juiste afstemming van bestaande én nieuwe apps, werken we nauw samen met zorgprofessionals van verschillende soorten zorginstellingen.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Stel uw vraag naar communicatie@chipsoft.be en een van onze specialisten neemt snel contact met u op.