Ziekenhuizen die met het EPD (elektronisch patiëntendossier) HiX werken, hoeven de eerste 6 maanden geen gebruiks- en onderhoudslicentie te betalen voor geïntegreerd videobellen vanuit HiX met Microsoft Teams.

Microsoft en ChipSoft hebben de handen ineen geslagen en deze integratie beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen om de reguliere zorg ten tijde van het coronavirus zoveel mogelijk voort te kunnen zetten. Interesse? Neem dan contact op met communicatie@chipsoft.be.

Door videobellen als geïntegreerd onderdeel van het EPD aan te bieden, zijn ziekenhuizen in staat om consulten waarvoor patiënten normaliter naar het ziekenhuis komen, nu online uit te voeren. Dit scheelt patiëntbewegingen, die momenteel vanwege besmettingsgevaar onwenselijk zijn.

Zorg op afstand

Met de integratie van Microsoft Teams in HiX krijgt de zorgverlener de mogelijkheid zijn patiënt op afstand te behandelen. De zorgverlener opent het videoconsult vanuit de agenda in HiX, terwijl de patiënt inlogt vanuit het patiëntenportaal. Zodoende wordt er een veilige verbinding opgestart. Door de integratie heeft de zorgverlener direct de relevante patiëntinformatie en registratiemogelijkheden voorhanden.

Hechte samenwerking

George van Dijk, Teamleider Research & Development bij ChipSoft: "Als Microsoft ISV-partner hebben wij een lange historie met het integreren van de Microsoft-communicatieproducten met ons EPD. De integratie met Teams vindt haar oorsprong in de integratie met een van de eerste producten, OCS2007 (Office Communication Server), en is vervolgens doorontwikkeld via Skype for Business naar de huidige integratie met Microsoft Teams. Tijdens deze ontwikkeling is er een hechte samenwerking geweest tussen de ontwikkelaars van ChipSoft en het Microsoft Teams product team."

Robin van Setten, Healthcare Lead bij Microsoft Nederland: 'Het is fantastisch om te zien dat de integratie van Microsoft Teams en HiX ervoor zorgt dat we in deze tijden veilige en kwalitatieve virtuele consulten kunnen bieden. Deze integratie biedt een hoogwaardige en persoonlijke ervaring voor arts en patiënt en zorgt er tegelijkertijd voor dat we het besmettingsgevaar substantieel verkleinen voor beide partijen.'

Duurzame oplossing

Ziekenhuizen hebben met videoconsult via Microsoft Teams een duurzame oplossing die bijdraagt om de logistieke processen in het ziekenhuis te optimaliseren. Zij ontvangen minder patiënten op de raadpleging in het ziekenhuis en de techniek achter videoconsult stelt artsen bovendien in staat om face-to-face te overleggen met artsen van binnen en buiten de zorginstelling.

Een van de voordelen van het videoconsult in vergelijking met het telefonisch overleg is dat artsen hun patiënt daadwerkelijk kunnen zien. Hierdoor kunnen zij een betere inschatting maken van de fysieke en mentale conditie van de patiënt. Ook patiënten waarderen dit face-to-face contact. Daarnaast zorgen de in het EPD geïntegreerde nomenclatuurnummers voor een correcte zorgadministratie en financiële afhandeling.

Beschikbaar in HiX 6.1 en HiX 6.2

Microsoft Teams is beschikbaar voor alle HiX-ziekenhuizen die werken met HiX versie 6.1 of 6.2, ook als deze ziekenhuizen nog geen bestaande integratie hebben met deze Microsoft-oplossing. Voor zorginstellingen die geen gebruik willen maken van Microsoft Teams, zijn er ook integratiemogelijkheden met oplossingen van andere leveranciers.

 

Over HiX

HiX is het volledig geïntegreerde EPD van ChipSoft. Deze totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth biedt iedere professional in de zorg ondersteuning op maat. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt het patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen de zorgverleners overal en op ieder moment beschikken over alle relevante patiëntinformatie en registratiemogelijkheden.

Over Microsoft Teams

Microsoft Teams is een online dienst om digitaal samen te werken. Naast generieke toepassingen zoals online vergaderen, chatten en bellen kunnen ziekenhuizen Microsoft Teams inzetten voor digitaal samenwerken, online crisismanagement, maar nu dus ook videoconsults via ChipSofts EPD HiX.