​Door de coronacrisis is het alle hens aan dek voor de zorg. Ook ChipSoft ondersteunt ziekenhuizen waar het kan. Joke Vermeire, oud-IZ verpleegkundige en teamleider bij ChipSoft, vertelt hoe ChipSoft omgaat met de coronacrisis en de noden van HiX-ziekenhuizen prioriteert.


"Het belang van goede ondersteuning in deze hectische en stressvolle tijden is primordiaal.  Zelf heb ik een achtergrond in de zorg, wat maakt dat ik dit gegeven alleen maar kan onderschrijven. Zeker ook in moeilijke periodes staat ChipSoft haar klant-ziekenhuizen met man en macht bij. De omstandigheden dwingen ons om dat tijdelijk van thuis uit te doen, maar dat houdt ons niet tegen. We blijven onverminderd beschikbaar en doen er alles aan om onze zorgpartners te ondersteunen waar mogelijk.

Snel schakelen

Ik ben best trots op ons gehele team, dat er elke dag opnieuw in slaagt snel aanpassingen te realiseren in onze software HiX. Hiertoe volgen zij de veranderende wet- en regelgeving op de voet. Zodra de overheid een aanpassing maakt in het kader van COVID-19, voeren we die door. Maar ook input van zorginstellingen nemen we waar mogelijk meteen mee. Zo beschikken de ziekenhuizen gedurende deze pandemie over alle nodige functionaliteit om efficiënt te kunnen blijven werken.

Conform wet- en regelgeving

Conform de wetgeving kunnen artsen nu bijvoorbeeld een vereenvoudigd medisch getuigschrift van ongeschiktheid genereren en het attest verzenden. We hebben ook de werkwijze rond het bewijs van elektronisch voorschrift aangepast zodat het voor zorgverleners eenvoudiger is om Recip-e-voorschriften naar de patiënt te mailen. Verder werden voor het voeren en afhandelen van telefonische consulten de bijhorende nomenclatuurnummers meteen geïntegreerd in HiX. Zo verloopt ook de zorgadministratie vlot en correct.

Duidelijke signalering COVID-19

Daarnaast maakt HiX de registratie van (verdenking op) het virus heel eenvoudig voor de zorgverleners. De signalering van de bijhorende isolatie-indicaties is op diverse locaties in het EPD gerealiseerd. We zorgen bovendien voor COVID-19-dashboards waarmee de ziekenhuizen het overzicht bewaren en gemakkelijk gegevens aan de overheid kunnen doorspelen. De beschikbare overzichten worden door ons team Datawarehouse nog verder geoptimaliseerd in samenwerking met HiX-ziekenhuizen.

Tegemoetkomen aan zorgpartners

Wanneer vanuit een ziekenhuis een vraag voor een softwareaanpassing binnenkomt, bespreken we deze intern. Betreft het een verrijking die een meerwaarde biedt voor alle HiX-ziekenhuizen – wat meestal het geval is voor de vragen die we nu ontvangen – dan gaan we het gevraagde inbouwen in onze software.

Als ICT-leverancier in de zorg willen we graag ons steentje bijdragen. Zo kunnen klant-ziekenhuizen de komende zes maanden zonder gebruiks- of onderhoudskosten binnen HiX gebruikmaken van de geïntegreerde functionaliteit voor videobellen op basis van Microsoft Teams. Met videobellen als onderdeel van het EPD zijn ziekenhuizen in staat om consulten waarvoor patiënten normaliter naar het ziekenhuis komen, nu online uit te voeren. Dit scheelt patiëntbewegingen, die momenteel vanwege het besmettingsgevaar onwenselijk zijn.

Dankbaarheid

Indien gewenst, ondersteunen we ook graag in het applicatiebeheer zodat het ziekenhuis zich kan toeleggen op de aanpak rond COVID-19. We zijn vanuit ChipSoft enorm dankbaar voor de niet-aflatende energie waarmee zorgverleners zich elke dag wijden aan de verzorging van besmette patiënten. Als bedrijf iets kunnen betekenen voor zorginstellingen en zorgverleners geeft dan ook heel wat voldoening."

Informatie delen

Aan de hand van tussentijdse 'HiX updates' houden we onze klanten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in de software en hoe ze deze op de beste manier inzetten. De HiX update wordt verzonden aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld, zodat de informatie breed gedeeld wordt."