Door de beperkende maatregelen omtrent het coronavirus ligt er voor opleidingscoördinator Maarten van der Tol een grote uitdaging. Want hoe zorgt hij dat alle trainingen onverminderd kunnen doorgaan? "Wij bieden onze opleidingen nu online aan, want ook – en vooral – in deze zware tijd voor de zorg is het heel belangrijk dat zorgprofessionals alle mogelijkheden van HiX optimaal benutten", aldus Maarten.

Hoeveel van de opleidingen uit ons aanbod bied je nu digitaal aan?

Alle opleidingen die al ingepland waren, worden nu online aangeboden en daarnaast blijven wij ook gewoon nieuwe cursussen aan de cursuskalender toevoegen. Als ziekenhuizen ervoor kiezen om hun deelname te annuleren vanwege andere prioriteiten, hebben we daar uiteraard alle begrip voor. Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat er in deze tijden juist behoefte is om binnen de organisatie de beheerkennis van HiX te vergroten, dus wij blijven de mogelijkheid bieden om onze cursussen te volgen, maar dan online.

Welke opleiding heb je als eerste digitaal aangeboden?

Voor de HiX-implementatie bij Ziekenhuis Geel moesten nog enkele projectopleidingen gevolgd worden. Voor de laatste opleidingen in het implementatietraject kon dat niet meer op het kantoor in Antwerpen vanwege de beperkende maatregelen. Voor de opleidingen Preop en Radiologie zijn we toen snel omgeschakeld naar een online oplossing en dat is naar ieders tevredenheid verlopen. Alleen voor de Spoedgevallendienst kwam de opleiding om begrijpelijke redenen niet uit; die zullen we later inhalen.

Op welke manier worden de opleidingen aangeboden?

De opleidingen worden via Skype aangeboden, dat is makkelijk in het gebruik. Hierbij heeft een webcam veel toegevoegde waarde, omdat je dan directer contact hebt met de trainer en de overige cursisten. Het is natuurlijk een andere setting dan met een groep cursisten bij elkaar zitten in een lokaal, maar de eerste ervaringen zijn positief. We hebben de opzet van onze cursussen aangepast, zodat deze goed aansluit op deze andere manier van lesgeven.

Onze trainers kunnen de opleiding van thuis uit of vanuit ons kantoor in Amsterdam geven. Daar zijn vier vergaderruimtes ingericht als tijdelijke 'remote opleidingsruimten' met twee beeldschermen: via het ene scherm deelt de trainer zijn presentatie, via het andere houdt hij contact met alle cursisten. Voor een live demo logt hij in op de HiX-opleidingsomgeving waarbij hij nu en dan de besturing kan overdragen aan een cursist om bepaalde opdrachten te laten uitvoeren, zodat het interactieve karakter van een cursus niet verloren gaat. De trainer geeft dan tips en achtergrondinformatie waar alle cursisten hun voordeel mee kunnen doen. We kunnen ook een online cursus geven in de HiX-opleidingsomgeving van het ziekenhuis zelf. De cursisten loggen dan in op die omgeving en voeren zelfstandig opdrachten uit, die naderhand gezamenlijk worden geëvalueerd.

Online opleiding geven is uiteraard anders dan wanneer je voor een groep cursisten staat in een opleidingslokaal. In ons 'docentenprotocol' hebben we daarom instructies en tips toegevoegd om er een succesvolle cursus van te maken. Ook zorgen wij ervoor - met oefenmomenten en mogelijkheden tot vragen en discussie - dat het deelnemen aan een online cursus voor de deelnemers nog steeds een interactieve ervaring blijft.

Hoe hebben de eerste cursisten de digitale opleiding ervaren?

Het vergde even wat improvisatievermogen en veel routines moesten worden aangepast, maar we zijn snel en succesvol omgeschakeld. Dat de cursussen – die soms al lang geleden met de klant waren ingepland - gewoon door konden gaan, werd gewaardeerd. Vanuit een ziekenhuis kregen we bijvoorbeeld terug: "Dank voor het verzorgen van de opleiding. Super fijn dat jullie het zo snel remote hebben kunnen inrichten." We vragen cursisten na afloop altijd om een evaluatie in te vullen en ook bij de online cursussen blijven we dat doen. De feedback is waardevol voor ons bij het verbeteren van ons cursusaanbod, offline én online.

Wat vonden de docenten van het digitaal lesgeven?

Er was bij onze trainers hier en daar wat koudwatervrees, maar van de meeste van hen hoorde ik later dat het veel beter ging dan verwacht. Een technische hapering hier en daar kan altijd voorkomen, maar daar houd je rekening mee en meestal vinden we daar een oplossing voor. Zodra het kan, zullen we weer opleidingen verzorgen op onze locaties in Amsterdam en Antwerpen, maar op deze manier kunnen we voor continuïteit zorgen zonder af te doen aan de leerdoelen van de cursussen.

Komen er nu andere opleidingen aan bod die meer van toepassing zijn op de situatie rondom corona?

Vooralsnog zijn er geen aanvragen binnengekomen voor speciale cursussen rondom corona. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat andere kanalen geschikter zijn om onze klanten op de hoogte te houden van alles wat specifiek in het kader van corona wordt ontwikkeld in HiX, zoals 'HiX updates', gebruikersgroepen en speciale handleidingen op onze supportsite. Voor eindgebruikers worden er ook speciale e-learningmodules voorzien om snel te kunnen aanhaken bij de nieuwste ontwikkelingen. Mocht er aanvullend hierop behoefte zijn aan specifieke online beheercursussen buiten ons reguliere cursusaanbod, dan kunnen ziekenhuizen dat uiteraard melden bij ons.