Na een vruchtbare samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC stelden wij een COVID-dashboard beschikbaar voor alle HiX-klanten met én zonder Datawarehouse. Ook AZ Delta werkte samen met ChipSoft aan een eigen versie van het dashboard. Vaatchirurg Michel Danneels reageert: "Uit de reacties van collega's die het beleid rond COVID-19 coördineren, blijkt dat ze het real-time inzicht in de opnames en isolaties via het HiX-dashboard zeker appreciëren. We kijken uit naar de geplande verdere ontwikkelingen van het HiX-dashboard op andere COVID-19 gerelateerde gebieden."

Matthijs Verschoor, Teamleider Datawarehouse, vertelt meer over de kracht van dit dashboard en Datawarehouse, tijdens én na de coronacrisis.

Kun je kort uitleggen voor welke zorginstellingen het nieuwe dashboard beschikbaar is en wat zij hierop zien?

Het Datawarehouse COVID-19 dashboard is zowel in Nederland als in België beschikbaar en geeft individuele ziekenhuizen stuurinformatie rondom alle relevante situaties die van toepassing zijn op coronapatiënten in hun instelling. Het dashboard bevat, naast de kerngetallen, inzichten in patiënten met isolatie-indicaties, besmettingen, verdenkingen en eventueel extra isolatie-indicaties. Daarbij kan er direct worden doorgeklikt naar HiX en zijn er exportmogelijkheden naar bijvoorbeeld Excel. Door middel van een SSIS solution worden data-elementen ontsloten, die middels bijgeleverde SSRS - en PowerBI rapportages kunnen worden geraadpleegd. Ook kunnen de instellingen ervoor kiezen eigen rapportagetools op de data aan te sluiten.

Hoe hebben jullie dit dashboard zo snel gerealiseerd?

De eerste versie kwam tot stand door een nauwe samenwerking met Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis, die al ervaring hadden met het opzetten van een eigen COVID-19 Dashboard. Vervolgens is een groot deel van ons Datawarehouse-team direct ingezet voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van het Datawarehouse COVID-19 dashboard. Inmiddels is versie 1.4 beschikbaar.

Waarmee onderscheidt het Datawarehouse COVID-19 dashboard zich van andere dashboards?

De kracht van Datawarehouse is om van data informatie te maken die direct in het werkproces kan worden toegepast. Inzicht en informatie over de situatie in de instelling, zoals bijvoorbeeld de IZ-bedbezetting en aantal besmettingen, is natuurlijk heel waardevol. Voor de ziekenhuizen zijn er veel andere dashboards beschikbaar die in vogelvlucht een beeld geven van de situatie in het hele land. Maar inzicht in de situatie in het eigen ziekenhuis, kon beter. Ons dashboard biedt alle HiX-klanten de mogelijkheid in detail in te zoomen op de eigen situatie, ongeacht of ze werken met ons Datawarehouse. Bovendien kan in dit dashboard, net als in alle standaard content in ons Datawarehouse, direct worden doorgeklikt naar HiX om efficiënter te kunnen werken en daadwerkelijk onderdeel te worden van het werkproces. Het dashboard biedt ziekenhuizen eigenlijk een heldere spiegel met inzoommogelijkheden en tools om direct te kunnen sturen en bijsturen op bepaalde facetten.

Hoe zorgen jullie daarbij dat de kwaliteit van data gewaarborgd wordt?

Ons Datawarehouse toont in de dashboards en rapportages uitsluitend data zoals die wordt geregistreerd in HiX. Dit zorgt ervoor dat de data altijd overeenkomt met wat er ingevoerd wordt in HiX en er niet meerdere 'waarheden' ontstaan. Dat geldt voor het COVID-19 dashboard en alle andere dashboards die wij ontwikkelen. Ook wordt de strikte kwaliteitscontrole zoals deze op HiX wordt toegepast, ook doorlopen voor onze Datawarehouse-rapportages en worden deze gevalideerd door ChipSofts experts op het gebied van registratie in HiX.

In deze crisis is het van belang dat kritieke informatie op de juiste plek en op juiste moment zichtbaar zijn. Hoe makkelijk en snel kunnen zorgverleners bij het dashboard?

Heel snel. Al onze dashboards zijn rechtstreeks vanuit HiX te benaderen. Dit geldt dus ook voor het COVID-19 dashboard. Zorgprofessionals hebben uiteraard wel de juiste rechten nodig; zorginstellingen richten die autorisaties zelf in. Doordat het HiX Datawarehouse onderdeel is van HiX, kunnen zorgverleners het dashboard ook makkelijk tijdens het werkproces openen. Op die manier hebben zij dus toegang tot de data en inzichten die zij op dat moment daadwerkelijk nodig hebben. Wij monitoren doorlopend op welke manier wij onze klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Naarmate de situatie met COVID-19 vordert, zal stuurinformatie worden toegevoegd aan het dashboard, die op dat moment het meest relevant is.

Wat moeten ziekenhuizen doen om snel te kunnen profiteren van het Datawarehouse COVID-19 dashboard?

Zoals ik eerder al even aangaf, is het COVID-19 dashboard direct beschikbaar voor alle ziekenhuizen die HiX gebruiken, dus ook ziekenhuizen die niet beschikken over een HiX Datawarehouse. Zij kunnen het dashboard via onze supportsite, met een duidelijke instructie, zelfstandig in gebruik nemen. Uiteraard is er een projectteam beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden via het gebruikelijke supportkanaal. Omdat wij als bedrijf in deze moeilijke tijd graag ons steentje bijdragen, is ervoor gekozen om het dashboard op deze manier breed beschikbaar te maken. 

 

13 mei 2020 update: Datawarehouse ondersteunt opstart reguliere zorg

Nu de druk van COVID-19 op de ziekenhuiszorg langzamerhand vermindert, kan de reguliere zorg weer worden opgestart. Ziekenhuizen gaan stapsgewijs over tot crisisherstel. Ze hebben nu duidelijkheid nodig over de impact die COVID-19 heeft gehad en op de weg die ze moeten inslaan om op een gecontroleerde manier de reguliere zorg te hervatten.

Datawarehouse kan perfect worden ingezet in alle fasen van het hersteltraject. Het nieuwe 'Management dashboard' wordt beschikbaar gesteld om met de aantallen globaal de balans van de crisis te kunnen opmaken. Vervolgens kunnen de bestaande overzichten (zoals wachtlijsten, doorlooptijden en productieaantallen) in het Datawarehouse gebruikt worden om informatie te visualiseren in het kader van productieherstel.