De zorg heeft veel te winnen bij ICT die de registraties vereenvoudigt. Met de juiste geïntegreerde oplossingen hoeft alles slechts eenmalig vastgelegd te worden bij de bron om vervolgens bijna eindeloos beschikbaar te zijn. Behandelaars maken gebruik van elkaars registraties in HiX en zijn perfect op de hoogte. Na die gegevensuitwisseling nemen zorginstellingen de volgende stap: ze gaan met diezelfde informatie de zorg optimaliseren. Zorginstellingen hebben grote hoeveelheden data ter beschikking waaruit ze kunnen putten om zowel hun klinische als organisatorische processen onder de loep te nemen.

Verschillende noden

Vanzelfsprekend heeft elke zorginstelling informatiebehoeften. Die reiken van kleine, operationele vragen, zoals welke patiënten er op een bepaald moment op een afdeling liggen, tot veel grotere vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de capaciteit van de operatiezalen.

HiX biedt voor deze vragen verschillende oplossingen, waaronder de overzichtsgenerator en het HiX Datawarehouse. De overzichtsgenerator kan gebruikt worden om ad-hoc basisrapportages te genereren uit alle gegevens in HiX. Het Datawarehouse is een afzonderlijke database met ruwe en verrijkte HiX-gegevens. Omdat het op een afzonderlijke server draait, heeft het geen invloed op de performance van het EPD.

De database wordt cyclisch ververst en heeft daarbij een minimale achterstand ('near real-time'). Om echter de stabiliteit van data te waarborgen tijdens het analyseren, worden de data voor rapportages in principe eenmaal per dag ververst. Zo zijn beheerders en andere eindgebruikers zeker dat ze dezelfde data gaan interpreteren en vergelijken.

De uitwisseling naar een extern datawarehouse is eveneens te realiseren. De database-architectuur faciliteert deze koppeling. Daarbij fungeert het Datawarehouse als gegevensbron.

Pasklare oplossingen voor data-driven healthcare

Zoals HiX zelf bevat ook het geïntegreerde Datawarehouse een heel pakket aan standaard content. Deze bestaat uit zogenaamde 'dashboards' en 'kubussen' waarmee een brede variatie aan informatie kan worden gevisualiseerd.

Deze informatietools kunnen direct in HiX worden geopend zonder uitstapjes naar externe programma's. Aan de hand van dashboards kunnen zorginstellingen onder meer trends in kaart brengen en de verdeling tussen locaties of afdelingen inzien. Met de kubussen kunnen ze zelf in een handomdraai overzichten en grafieken maken aan de hand van voorgedefinieerde datamodellen.

Alle informatiebehoeften afgedekt

De gebruiksvriendelijke toepassingen van het HiX Datawarehouse zorgen voor een laagdrempelige toegang tot standaardrapportages en verregaande flexibiliteit om op flexibele wijze zelf aan de informatiebehoeften tegemoet te komen. Aan de hand van visuele weergaven krijgen zorginstellingen inzicht in trends, verdelingen en details.  

De dashboards starten op globaal niveau, bijvoorbeeld alle opnames en operaties in een bepaalde periode. De gebruiker kan vervolgens doorklikken naar een lager niveau om specifiekere informatie in te zien, waarbij bijvoorbeeld het aantal operaties per uitvoerend specialisme wordt getoond. Met filters op datum, specialisme en locatie kan de gegevensselectie worden aangepast.

Het laagste niveau is de detailpagina, waar in een detaillijst getoond wordt van bijvoorbeeld de geïncludeerde operaties of afspraken. Op deze pagina zijn er sorteermogelijkheden (bijvoorbeeld op tijd) zodat de arts snel de gewenste gegevens terugvindt en daarnaast kan de arts vanuit deze lijst ook doorklikken naar de registratie in HiX zelf. De detaillijst kan bovendien geëxporteerd worden naar Excel voor verdere analyse.

Uit de beschikbare oplossingen lichten we ter illustratie een voorbeeld uit dat mooi aangeeft wat een zorginstelling in de praktijk kan doen met het HiX Datawarehouse. Met het dashboard 'nomenclatuurverrichtingen' hebben artsen inzicht in hun eigen productiviteit op het vlak van factureerbare verrichtingen. Zij filteren de gegevens in dit dashboard naar wens op jaar, maand, (eigen) artscode, specialisme, locaties en inschrijftype. Ze kunnen onder meer de data weergeven op een trendlijn en de aantallen vergelijken met die van bijvoorbeeld het voorgaande jaar (of dezelfde maand in het voorgaande jaar) om zo te bekijken hoe hun productiviteit evolueert.

De kubus 'nomenclatuurverrichtingen' biedt nog bijkomende mogelijkheden om informatie tegen elkaar af te zetten en te presenteren. Over kubussen leest u meer in de volgende alinea.

Flexibiliteit en zelfbouwmogelijkheden

Bovenop de beschikbare rapportagesets heeft de zorginstelling de mogelijkheid zelf eigen lijsten en rapportages te genereren door middel van kubussen. Dit zijn datamodellen die met behulp van een draaitabel in HiX kunnen worden geopend. Een gebruiker kan zelf meetwaarden kiezen (bijv. 'Aantal opnames') en deze afzetten tegen verschillende dimensies (bijv. 'Afdeling' en 'Prioriteit'). Hiermee kan een gebruiker naar wens zelf uitgebreide rapportages genereren. Bovendien is het ook mogelijk om een ingestelde kubusselectie te bewaren voor hergebruik op een later moment.

Met het HiX Datawarehouse inclusief standaard content heeft elke zorginstelling eenvoudig en onmiddellijk inzetbare functionaliteiten ter beschikking om processen in kaart te brengen, te evalueren en op basis van het verkregen inzicht te optimaliseren.