​Om ons EPD optimaal af te stemmen op alle eindgebruikers, werkt ChipSoft via gebruikersgroepen samen met zorgprofessionals aan de verdere content-verrijking van HiX. De content gebruikersgroepen vormen een aanvulling op de reguliere ontwikkelingen en innovaties die ChipSoft doorvoert. Ingrid van der Hoek, directeur Klantrelaties, vertelt meer.

 

Je bent drie jaar geleden gestart met de gebruikersgroepen. Waarom?

Samen naar betere zorg. Dat is waar we voor staan. Eindgebruikers van HiX kunnen met hun deelname aan de gebruikersgroepen een bijdrage leveren aan het verrijken van de standaard content. Deze verrijkingen worden opgenomen in de standaard content en worden automatisch beschikbaar gemaakt voor standaard content-klanten. Iedere zorgprofessional wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de content gebruikersgroepen voor minimaal een periode van een jaar.

De voorzitters en ChipSoft dragen samen met de deelnemers verantwoordelijkheid voor het succes van de gebruikersgroepen. Zo verbeteren we samen HiX en ondersteunen we de werkprocessen nog beter met zorg-IT. Inmiddels nemen bijna 2000 zorgprofessionals zitting in de gebruikersgroepen. Ik ben ontzettend trots op wat we de afgelopen jaren met onze klanten en eindgebruikers van HiX hebben neergezet. 

ChipSoft community | HiX verrijken | Werkprocessen optimaliseren | Expertise bundelen | Kennis delen & netwerken

 

Wat zijn de ambities, waar sta je over een aantal jaar?

De meerwaarde van de gebruikersgroepen is dat we met dit initiatief een platform bieden om het kennisniveau, nieuwe innovaties maar ook bestaande functionaliteiten onder de aandacht te brengen en ervaringen onderling uit te wisselen. Artsen en verpleegkundigen hebben natuurlijk hun eerste prioriteit bij het leveren van patiëntenzorg. HiX moet als EPD vooral daarbij helpen en de registratielast verlichten. Hier ligt onze focus ook de komende jaren.
 
Voor de vertegenwoordiging en begeleiding vanuit onze eigen organisatie heb ik er bewust voor gekozen om collega's met vele jaren ervaring en vanuit verschillende afdelingen aan het team toe te voegen. Hierdoor kunnen we de komende jaren doorbouwen met onze gebruikersgroepen. Mijn droom om als bruggenbouwer klanten en ChipSoft nog meer te verbinden, begint nu werkelijkheid te worden. We staan pas aan het begin, we blijven volop aan verschillende initiatieven doorbouwen.
 
Klantparticipatie is van groot belang. Wij hebben altijd focus op innovatie gehad, maar met deze extra ontwikkellijn wordt de ontwikkelkracht nog meer ondersteund. Onze consultants en ontwikkelaars anticiperen en reageren op de feedback uit de gebruikersgroepen en daarmee zijn de lijnen van de technologie naar de werkvloer een stuk korter geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen met elkaar kunnen versnellen. Samen naar betere zorg!

 

Michel Danneels, lid Gebruikersgroep CMIO en CMIO AZ Delta
"Het is ontzettend waardevol dat er met zorgprofessionals wordt samengewerkt en er geluisterd wordt naar eindgebruikers. We zijn op de goede weg om ook specifiek voor Belgische ziekenhuizen waarde toe te voegen."
 
Anita Scholten, lid Gebruikersgroep Verpleegkunde en CNIO Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
"Het netwerk dat via het platform wordt geboden is van grote waarde. Het delen van ervaringen binnen de groep geeft mij inzichten die ik weer kan teruggeven binnen mijn eigen organisatie."
 
Peter Geerlings, voorzitter Gebruikersgroep CMIO en cardioloog Sint Jans Gasthuis Weert
"De gebruikersgroepen zijn een fantastisch kanaal om gestructureerd verrijkingen aan HiX te maken. Het heeft de wildgroei aan initiatieven weten te kanaliseren. Op één plek, zonder gedoe én breed gedragen."
 
Ilja Tchetverikov, voorzitter Gebruikersgroep Reumatologie en reumatoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis
"Binnen de gebruikersgroepen werken deelnemers uit verschillende zorginstellingen samen om, op specialisme niveau, wensen te inventariseren en consensus te bereiken over verrijkingen in HiX. Zo bereikten wij (door)ontwikkelingen van patiëntparticipatie en value based ondersteuning binnen het EPD.''

Van links naar rechts: Michel Danneels, Anita Scholten, Peter Geerlings en Ilja Tchetverikov.