​Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) hebben besloten tot een verregaande integratie van hun organisaties. Dat besluit nemen ze in het kader van de bredere evolutie naar meer efficiëntie en samenwerking in de zorg. In hun nieuwe samenwerkingsverband zullen de zorgorganisaties ondersteund worden door een gedeelde IT-oplossing: HiX van ChipSoft.

Vanaf januari 2021 vormen ZMK en het ZOL één organisatie, onderbouwd door een gezamenlijk bestuur en beleid. Door hun zorgaanbod te combineren, beogen de organisaties hun patiënten van de beste zorg te voorzien binnen een gezonde financiële context. Daarmee samenhangend kiest ook ZMK voor elektronisch patiëntendossier 'HiX' van ChipSoft. Het ZOL werkt sinds juni 2018 ziekenhuisbreed met dit EPD en werkt reeds langere tijd samen met IT-partner ChipSoft voor de ondersteuning van haar zorgprocessen.

"Innovatieve zorg-IT sluit aan bij onze visie als vooruitstrevende zorgorganisatie. Het belang van een sterke IT-basis voor toekomstbestendige, gestroomlijnde patiëntzorg is niet te onderschatten," aldus Erwin Bormans en Peter Thijs, respectievelijk algemeen directeur en senior manager IT van het ZOL. "Een gezamenlijke, uitgebouwde IT-oplossing vormt een sterke ondersteuning voor gedeelde zorgprocessen. Het overkoepelende EPD garandeert een goede communicatie en een vlotte samenwerking. Dat ervaren we al binnen het ZOL en zal binnenkort ook gelden voor de medewerkers van ZMK. Met onze geconsolideerde data hebben we bovendien een solide basis om de kwaliteit te monitoren en steeds verder te verbeteren."

Ook ZMK kijkt vol vertrouwen uit naar de integratie in het ZOL. "Dit is een nieuw hoofdstuk in ons verhaal" verduidelijkt dr. Frank Claessens, hoofdarts van ZMK. "Voor een kleinere zorgorganisatie is het belangrijk vooruit te blijven kijken. Onder de bredere vleugels van het ZOL kunnen we bouwen aan een sterke toekomst binnen een veranderend zorglandschap. Met het geïntegreerde EPD van ChipSoft neemt ZMK een grote stap voorwaarts op het vlak van integratie en ondersteuning. Elke behandelaar zal een actueel, volledig beeld van de patiënt hebben binnen één systeem."

De komende maanden zetten beide zorgorganisaties de nodige stappen om de fusie voor te bereiden en de samenwerking te structureren. Met een gezamenlijke IT-basis en een gedeelde visie treden ze het jaar 2021 tegemoet als grootste zorgverstrekker van Limburg.