"Gespreksopname in HiX met gelijk speelveld voor arts en patiënt"


Ongeveer 60% van de patiënten is bij het verlaten van de praktijkruimte belangrijke inhoud van het gesprek met de arts vergeten. Door de integratie van Doc2Me in HiX nemen artsen en patiënten in samenspraak het consult of delen hiervan op. Zo kunnen zij beide het gesprek, de patiënt eventueel met familie, via streaming herbeluisteren.

Doc2Me sluit naadloos aan op de visie van ChipSoft om zorgverleners optimaal te ondersteunen met oplossingen die de registratielast verminderen en patiënten meer regie geven over hun zorgproces. In de praktijk werkt het als volgt: de arts opent in HiX het dossier van de patiënt die voor hem zit. Op het moment dat de arts en de patiënt Doc2Me in samenspraak starten, is alleen het dossier van de patiënt toegankelijk. Op het moment dat de knop weer wordt ingedrukt, wordt de opname veilig in het juiste dossier opgeslagen. Het apparaat zelf slaat geen gegevens op. De arts en de patiënt kunnen naderhand allebei het gesprek streaming terugluisteren; de arts direct in HiX en de patiënt via het portaal.

Vier ogen en oren

Met name bij impactvolle gesprekken blijken patiënten veelal te blokkeren en informatie niet of nauwelijks op te slaan. Naast de onzekerheid die dit oplevert voor de patiënt, leidt dit tot veel terugbelverzoeken voor artsen. Patrick van der Schaaf, bedenker van Doc2Me, zag dit in zijn directe omgeving gebeuren. "Een vriendin had vaak langdurige gesprekken met artsen. Haar man ging altijd mee, nam delen van het gesprek op en schreef mee. Zo hadden ze vier oren en ogen om te begrijpen wat de dokters zeiden."

Oplossing voor beide partijen

In diezelfde periode zag Van der Schaaf een social mediapost van een arts. "Hij had een briefje op zijn deur geplakt met de tekst 'Het opnemen van mijn consult is prima, maar laat het me s.v.p. vooraf even weten'. De combinatie van de meerwaarde voor de patiënt en de wens van de arts triggerde mij om voor beide partijen een treffende oplossing te bedenken."

Ontwikkeling versnellen

Toen Van der Schaaf zelf te maken kreeg met een complex zorgtraject, besloot hij de ontwikkeling van Doc2Me te versnellen. "Ik merkte dat simpele informatie niet goed bleef hangen, bijvoorbeeld een medicatieaanpassing van 2 keer 4 pillen per dag naar 3 keer 2 pillen... Op het moment dat de arts iets vertelt, knik je ja, maar als je thuis bent, ben je het vergeten. Dat sterkte mijn overtuiging dat Doc2Me er snel moest komen."

Doc2Me: neutraal tussen arts en patiënt

Veel patiënten nemen het gesprek met de arts op met een eigen device. Artsen ervaren dit doorgaans als minder veilig, meent Van der Schaaf: "Bij een dergelijke, eenzijdige opname loopt het gesprek letterlijk en figuurlijk de deur uit met de patiënt, terwijl de arts alleen zijn aantekeningen heeft om op terug te vallen. Doc2Me staat neutraal tussen de arts en de patiënt in en is met een druk op de knop door beide te bedienen. Er is dus een gelijk speelveld; de arts en patiënt hebben evenveel regie en het gesprek wordt naderhand veilig opgeslagen, zodat het voor beide toegankelijk is."

Samen beslissen

Door Doc2Me als een service aan te bieden, hebben zorgverleners meer controle over de situatie. Van der Schaaf: "De vraag van de patiënt - mag ik het gesprek opnemen? -  komt hiermee te vervallen. Artsen kunnen nu in samenspraak met de patiënt beslissen om bijvoorbeeld alleen bepaalde delen van het gesprek op te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om praktische zaken of medicatie. Samen bepalen ze wat er wordt opgenomen."

Artsen enthousiast

Momenteel is Van der Schaaf met meerdere ziekenhuizen in gesprek die Doc2Me graag willen benutten. "Vooral oncologen en hematologen zijn erg enthousiast. Zij hebben vaak impactvolle gesprekken waar veel van de boodschap verloren gaat, waardoor een volgend consult vaak weer van voor af aan begint. Maar ik spreek ook orthopedisch chirurgen die complexe rugoperaties uitleggen aan hun patiënten. Patiënten komen na zo'n gesprek thuis en krijgen de vraag wat de dokter heeft gezegd. Zij kunnen dat moeilijk navertellen. Via Doc2Me kunnen ze het gesprek samen met hun naasten terugluisteren."

Doc2Me voor huisartsen

Na de brede uitrol van Doc2Me in ziekenhuizen wil Van der Schaaf ook huisartsen faciliteren met de nieuwe opnametool. "Ook in de eerstelijnszorg snijdt het mes aan twee kanten. Huisartsen hebben veel aandachtgesprekken. Door die op te nemen en terug te kunnen luisteren, bezoeken patiënten minder vaak hun huisarts, waardoor die meer tijd en ruimte heeft voor andere zorg."

Registratielastvermindering

Waar Doc2Me nu nog is gefocust op het opnemen van audio, werkt Van der Schaaf achter de schermen aan een oplossing om de gesprekken uit te schrijven, zodat de registratielast van artsen vermindert. Ook daarin vinden Doc2me en ChipSoft elkaar: de oplossingen van beide partijen complementeren elkaar en ondersteunen zowel de arts als patiënt, zodat zij zich optimaal kunnen richten op de genezing van de patiënt.

Mobility

Mobility speelt daar ook een rol in. Van der Schaaf: "De volgende stap is dat er een mobiele versie en een bedside-versie komt van Doc2Me, want ook aan het bed en op andere plekken in en buiten de zorginstelling vinden veel gesprekken plaats. Het einddoel is dat Doc2Me zo intelligent is, dat er op basis van kernwoorden in HiX al bepaalde informatie kan worden geregistreerd. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst geven we de patiënt en de arts een extra paar oren."

Patrick van der Schaaf, met voor hem het opnamedevice Doc2Me.