Het bouwen aan, onderhouden en optimaal inzetten van data is niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Data zijn, mits ze correct worden opgeslagen en geïnterpreteerd, de ideale manier om in de informatiebehoeften van zorgverleners, management en IT te voorzien. Met HiX Datawarehouse kan dat. Door medische data uit EPD 'HiX' te ontsluiten en het Datawarehouse te koppelen met andere bronnen, zet u een grote stap op weg naar succesvolle data-driven healthcare. Experts lichten de belangrijkste feiten en fabels over het Datawarehouse toe.

Het Datawarehouse beschikt alleen over medische data uit HiX

Fabel!

Hoewel het HiX Datawarehouse rechtstreeks verbonden is met HiX, en daarmee de medische data ontsluit, is het niet beperkt tot medische data. De HiX data die ontsloten worden, beantwoorden vragen op het vlak van productie, kwaliteit & veiligheid, maar ook logistiek & planning. Daarnaast is het mogelijk om van andere databronnen de data in te laden in HiX Datawarehouse. Deze databronnen zijn dan ook te gebruiken voor eigen rapportages die voorzien in specifieke informatiebehoeften van het ziekenhuis.

HiX Datawarehouse beschikt over een standaard content rapportageset die de hele breedte van het zorgproces dekt

Feit!

Vanuit vier information marts is er een grote verscheidenheid aan rapportages en kubussen beschikbaar voor de belangrijkste zorgthema's, namelijk; logistiek & planning, zorgproductie, kwaliteit & veiligheid en medical. Door standaard content te maken op basis van de belangrijkste kernthema's in de zorg, kunnen we met het HiX Datawarehouse inzicht geven in data (en dus komen tot informatie) over de hele breedte van de zorg. Daar komt nog bij dat vanuit de standaard content ook self-service business intelligence (BI) ondersteund wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan datamodellen die beschikbaar worden gemaakt.

Iedere dag worden 'alle' HiX data opnieuw overgehaald naar het Datawarehouse

Fabel!

Als het Datawarehouse eenmaal is geladen met de data uit HiX, zullen bij kleine tabellen inderdaad alle data worden overgehaald, maar wordt waar mogelijk een primary key geplaatst zodat uitsluitend nog de wijzigingen doorkomen. Dit gebeurt veelal bij hele grote tabellen. Door na een eerste volledige verlading alleen nog de wijzigingen over te halen, het zogenaamde incrementeel verversen van data, wordt de verversingstijd van het Datawarehouse aanzienlijk verkort. Dit zorgt ervoor dat data aan een veel hogere frequentie overgehaald kunnen worden, zodat elke dag actuele rapportages gegenereerd kunnen worden, zelfs met grote hoeveelheden data. 

Datawarehouse is de basis voor een compleet BI-landschap voor zorginstellingen

Feit!

Het HiX Datawarehouse heeft de structuur van een enterprise datawarehouse, met een centrale data vault waarin de data van circa veertig HiX-modules worden geïntegreerd. De data uit HiX hebben primair betrekking op het domein zorg, maar zorginstellingen kennen natuurlijk ook andere processen. Daarom is de architectuur van het HiX Datawarehouse zo opgezet dat de connectie kan worden gemaakt met de rest van het BI-landschap. Ook de domeinen bedrijfsondersteuning (denk bijvoorbeeld aan personeelssystemen), onderzoek, onderwijs en sturing kunnen worden geïntegreerd. Zelfs het koppelen van een eigen datawarehouse aan het HiX Datawarehouse is geen probleem. 

Standaard content maakt de BI-afdeling van het ziekenhuis overbodig

Fabel!

Datagedreven werken wordt steeds belangrijker in de zorg. De standaard content die beschikbaar is in het Datawarehouse geeft inzicht in de voornaamste standaardprocessen die in zorginstellingen en ziekenhuizen voorkomen. Door hier gebruik van te maken, wordt veel tijd bespaard. Deze tijd kan door het BI-team van de instelling worden gebruikt om rapportages te ontwikkelen die zorginstellingspecifiek zijn en lokale kennis vragen. Door het Datawarehouse zo in te zetten, wordt een grote efficiëntieslag gemaakt en nog meer rendement gehaald uit de kracht van data. 

Het HiX Datawarehouse is de beste manier om de data uit HiX te ontsluiten

Feit!

Door gebruik te maken van het HiX Datawarehouse als basis voor rapportages omtrent de data, zullen die rapportages weinig tot geen aanpassingen nodig hebben als de tabelstructuur wijzigt in HiX. Dat geldt zowel voor de standaard content als voor zelfbouw door organisaties. Deze wijziging in de tabelstructuur wordt namelijk ook verwerkt in het Datawarehouse. Een zorginstelling heeft op die manier ook veel minder problemen bij migraties naar een andere versie van HiX. Dit scheelt veel tijd, geld en moeite, en nog belangrijker: het werkproces wordt nauwelijks verstoord.

Een ziekenhuis moet zelf bedenken hoe de standaard content van het Datawarehouse precies wordt ingezet

Fabel!

Al tijdens de projectfase denkt ChipSoft mee hoe, waar en door wie het Datawarehouse het beste kan worden ingezet. Ons Datawarehouse-team bespreekt de mogelijkheden en beschikbare content met het BI-team en de eindgebruikers tijdens projectdagen. Om de organisatie te helpen, zijn er ook een communicatieplan en website beschikbaar met allerlei slimme en handige tools om de implementatie en  ingebruikname van het Datawarehouse bij het ziekenhuis te ondersteunen..

Het technisch beheer van het Datawarehouse kan de instelling helemaal zelf doen

Feit!

Ja, dat is een feit! Voor een goed beheer van het Datawarehouse besteedt ons Datawarehouse-team tijdens de implementatie en de projectfase veel tijd aan de randvoorwaarden van het beheer om zodoende uw organisatie optimaal voor te bereiden. Hierin speelt voor uw medewerkers (het volgen van) de beheeropleiding een belangrijke rol, net als de uitgebreide beheerhandleiding die u ter beschikking staat. Soms kiezen instellingen voor een derde partij voor het beheer, dat kan. Maar het zelf doen is heel goed mogelijk, want waar een wil is….