Verpleegkundigen bouwen mee aan hun dossier in HiX

 

Goede zorg-IT is perfect afgestemd op de zorgverleners die ermee werken. Daarom beschouwt ChipSoft overleg met haar zorgpartners cruciaal als drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van elektronisch patiëntendossier HiX. De samenwerking krijgt onder andere vorm in gebruikersgroepen rond specifieke werkprocessen of specialismen.

Intussen komen bijna 2000 zorgprofessionals uit HiX-zorginstellingen verschillende keren per jaar in gebruikersgroepen samen. Ze wisselen best practices uit en werken samen aan nieuwe ontwikkelingen om hun registraties te vereenvoudigen. De deelnemers vertegenwoordigen de visie van de eindgebruikers die elke dag met HiX aan de slag gaan, en dat maakt het overleg net zo waardevol. Gebruikersgroepen vormen zodanig een platform voor overleg en input.

Verpleegkundig dossier optimaliseren

Sinds eind 2018 hebben de verpleegkundigen van Belgische HiX-ziekenhuizen een eigen taskforce (de benaming voor een kleinschalige gebruikersgroep). Deze bracht al mooie nieuwigheden tot stand waarmee het dossier nog beter afgestemd wordt op de eindgebruikers. Een voorbeeld van hun realisaties is de toepassing van beslissingsondersteuning bij de pijnscore, die ervoor zorgt dat bepaalde scores resulteren in het automatisch inplannen van gepaste vervolgacties.

Anamnese

Andere onderwerpen waaraan ze werken, zijn onder meer nieuwe weergave voor de anamnese in tabbladen. De verpleegkundige anamnese zal nog meer gebruikmaken van het principe 'enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik' en hiertoe bepaalde antwoorden uit vragenlijsten gaan ophalen. De anamnese zal op termijn ook via het Zorgportaal voor de patiënt aangeboden kunnen worden.

Wondformulier

Verder werkt de taskforce ook aan het wondformulier. Dit wordt gebruiksvriendelijker gemaakt, bijvoorbeeld door gericht antwoorden over te nemen. Dat werd reeds gerealiseerd. Verder bekijkt de groep onder meer de integratie van lijstsjablonen voor bepaalde soorten wonden (waarvoor de zorg vaak al geprotocolleerd is vastgelegd) om verpleegkundigen toe te laten hun registratie sneller te doorlopen.

Educatie

Als derde topic focust de taskforce op dit moment op educatie. Voor ziekenhuizen is dit aspect belangrijk voor accreditaties en voor de VG-MZG. Daarom worden de werking en visualisering van de educatiefunctionaliteit grondig onder handen genomen. Wanneer de werking geoptimaliseerd is en het educatieformulier perfect op punt staat, zal dat een grote meerwaarde betekenen in de verpleegkundige processen.

Het gaat om grote topics, waaraan de taskforce stapsgewijs verder werkt en die in onderdelen worden opgeleverd. Zo behoudt de groep het overzicht en wordt er elke keer vooruitgang geboekt.

Digitaal overleggen

Tijdens de coronaperiode konden niet alle bijeenkomsten plaatsvinden wegens tijdsgebrek en wanneer dat wel kon, waren ze digitaal. Gelukkig liepen ook de overlegmomenten op afstand vlot. Consultant Tamara: "de eerste keer was een beetje zoeken, maar daarna had iedereen de smaak wel te pakken. De uitdaging bestaat erin om de bijeenkomst interactief te houden zodat iedereen zich betrokken voelt, maar daarbij ook de agenda en structuur te bewaken. Uit de evaluaties achteraf blijkt dat we daar goed in geslaagd zijn."