Ziekenhuis Geel ging vrijdag 29 januari na een bewogen implementatie, die volledig samenviel met de coronacrisis, ziekenhuisbreed live met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Met een beperkte ploeg van IT'ers bracht het ziekenhuis het project tot een goed einde. IT-beheerder Karl Hanegreefs vertelt waarom het geïntegreerd EPD zo'n vooruitgang betekent voor de IT-afdeling én de zorgverleners.

Positieve impact van integratie

"We kunnen er 100% zeker van zijn dat het EPD voor een grote verbetering zal zorgen. De integratie van alle afdelingen is hoe dan ook het belangrijkste voordeel van deze implementatie. Voorheen hadden we op zichzelf staande oplossingen in gebruik op verschillende diensten. Met één algemeen EPD ziet iedereen in het ziekenhuis dezelfde patiëntgegevens. De wisselwerking tussen artsen, verpleegkundigen en secretariaat verloopt onmiddellijk.

Artsen hoeven geen telefoontjes meer te doen om elkaar een vraag te stellen. Ze hebben elke dag een up-to-date verpleegkundig dossier voor elke patiënt en weten meteen wat er moet gebeuren. Vroeger moesten zorgverleners soms wel drie of vier verschillende toepassingen openen om alles in te zien. Nu kunnen ze met een paar klikken dadelijk bij de informatie die ze nodig hebben. Dat vertaalt zich in een hogere efficiëntie en betere patiëntzorg.

Van zelfbouw naar standaard content

Voorheen hadden we afzonderlijke zelfbouwmodules op maat van wie die ermee werkte. Dat gaf ons de vrijheid de functionaliteit aan te passen aan de voorkeuren van de eindgebruikers in kwestie: de pijnkliniek, de spoedafdeling, verpleegkundigen… Met de komst van standaard content moest iedereen wat water bij de wijn doen. We hebben hier en daar onze werkwijze aangepast en ChipSoft is ons op andere plekken tegemoet gekomen. We hebben overal goede compromissen en oplossingen gevonden.

De eindgebruikersopleidingen hebben gezorgd voor een beter begrip en een grotere betrokkenheid in het hele ziekenhuis. Eindgebruikers die initieel soms wat twijfelachtig tegenover de standaard content stonden, zien intussen ook de voordelen in. Eens ze zelf zagen hoe aanpasbaar het EPD toch nog is aan de eigen voorkeuren en werkprocessen, waren ze snel overtuigd om daarmee aan de slag te gaan.

De hele organisatie betrekken bij het beheer

De standaard content verlaagt de beheerlast voor ons, omdat ChipSoft het onderhoud ervan op zich neemt. Ook intern gaan we het applicatiebeheer anders organiseren. Twee beheerders staan in voor de softwarematige ondersteuning, de rest van de IT-dienst neemt deeltijds andere taken op zich – denk aan het installeren van de software, het onderhoud van de servers en koppelingen.

We hebben HiX keyusers in de organisatie, die zich echt verdiept hebben in de software en heel bedreven zijn. Zij maken bijvoorbeeld afsprakensjablonen aan. Het is echt fijn dat het beheer niet meer louter bij IT ligt, maar ook bij verpleegkundigen, diëtisten, secretariaatsmedewerkers, noem maar op. Zo verlaag je niet alleen de beheerlast voor IT, maar verhoog je ook de betrokkenheid in de hele organisatie.

Deze implementatie was een boeiende leerschool voor ons allemaal: uitdagingen maken het leven interessant. Gezien de omstandigheden kunnen we des te trotser zijn op het resultaat. En er komen alweer nieuwe uitdagingen op ons af. Over een aantal maanden gaan we het Zorgportaal lanceren, waarmee we de communicatie vereenvoudigen en externe zorgverleners en de patiënt bij de zorg betrekken."

 

 

 

Wil jij meewerken aan HiX-implementatietrajecten in zorginstellingen? Check dan zeker onze vacature voor Software Consultant Zorg-IT.