CMIO taskforce zet eerste stappen

Onder voorzitterschap van Michiel Thomeer (CMIO, longarts Ziekenhuis Oost-Limburg) kwam gisteren de CMIO taskforce voor HiX-ziekenhuizen samen. De taskforce is onderdeel van de content gebruikersgroep CMIO en werd eerder dit jaar opgericht met als focus de verrijking van content in het EPD.
 
De content gebruikersgroepen vormen een aanvulling op de reguliere ontwikkelingen en innovaties van ChipSoft. Ze zorgen voor een cruciale dialoog tussen zorgprofessionals onderling en met hun IT-partner. Alle gebruikersgroepen hebben hetzelfde doel: in overleg met zorgpartners de standaard content van elektronisch patiëntendossier HiX verrijken en elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen.

In de nieuwe CMIO taskforce voor Belgische HiX-ziekenhuizen bespreken CMIO’s nieuwe oplossingen in de content en wisselen ze best practices uit. Met die informatie-uitwisseling wordt de ingebruikname van bestaande en nieuwe ontwikkelingen geoptimaliseerd. 

De taskforce werkt onder meer aan de optimalisatie van de anamnese. De verpleegkundige anamnese werd door de taskforce verpleegkunde reeds aangepakt. Op initiatief van de taskforce CMIO wordt nu de medische anamnese gelijkgetrokken met de verpleegkundige. De anamneseregistratie wordt overzichtelijker en invoervelden die reeds bekende informatie dubbel opvragen, worden geschrapt. Zo hoeven alle gegevens slechts eenmalig geregistreerd te worden. Dr. Danneels (vaatchirurg AZ Delta): “De consultregistratie levert veel tijdwinst op: de brief is al verzonden voordat de patiënt de spreekkamer verlaat.”Met deze en andere vernieuwingen werken de CMIO’s mee aan een dossier dat perfect aansluit op de medische zorgprocessen. 

Het eindgebruikersperspectief is waardevol bij de creatie van software die het werkproces van de zorgprofessional volledig ondersteunt. Via de gebruikersgroepen staat ChipSoft continu in verbinding met eindgebruikers die met elektronisch patiëntendossier HiX werken. De gebruikersgroepen, die zijn samengesteld uit eindgebruikers van verschillende zorginstellingen, bespreken nieuwe oplossingen, aanpassingen en innovaties. Zo verrijken ze samen de standaard content volgens de noden en wensen van zorgverleners.