Patient empowerment met mijnzol.be

Met het patiëntenportaal 'mijnzol.be' vervult Ziekenhuis Oost-Limburg een belangrijke wens van de overheid en van de patiënt zelf: meer regie over het eigen zorgproces. Door het belang van digitalisering binnen de zorg in te zien, loopt ZOL voorop. Het ziekenhuis heeft al een hele digitale evolutie doorlopen en is nog lang niet aan het eindpunt. ZOL biedt de patiënt via het online portaal mijnzol.be toegang tot onderdelen uit het persoonlijke patiëntendossier. Deze participatie verhoogt de patiënttevredenheid en stroomlijnt het zorgproces. Pneumoloog en CMIO Michiel Thomeer vertelt hoe de patiënt zorgpartner wordt van de arts.

 

Participatie via patiëntenportaal

"Patiënten vinden via hun portaal allerlei gegevens terug, zoals brieven, medicatie, afspraken, vaccinaties, laboresultaten en DNR-status (do not resuscitate). We gebruiken het portaal ook om de patiënt vragenlijsten te bezorgen. Denk aan de preoperatieve vragenlijst of aan de PROMS en PREMS, die peilen naar de patiëntbeleving na ontslag. De ingevulde antwoorden zijn dan meteen geïntegreerd in het dossier."

 

Online medisch dossier

"Alle gegevens uit het portaal kunnen we inzien en ook 'gebruiken' in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en bijvoorbeeld ook in de ontslagbrief voor de huisarts. De gegevens worden centraal geregistreerd en blijven beschikbaar wanneer de zorgverlener ze nodig heeft. Dat is voordelig voor iedereen. Als we in beide richtingen alle nodige informatie kunnen uitwisselen, hoeft de patiënt niet meer vier keer dezelfde vraag te beantwoorden."

"Elke registratie die de patiënt al invult, hoef ik bovendien als arts niet meer uit te vragen. Het is dus altijd nuttig wanneer de patiënt de consultatie heeft voorbereid. Als we door een astmapatiënt van tevoren een astma-controletest laten invullen, dan heb ik eigenlijk geen anamnese meer nodig. Ik weet meteen of de astma onder controle is en weet als arts waar ik op moet letten. Ook het pijncentrum maakt volop gebruik van het portaal, omdat er veel met vragenlijsten wordt gewerkt om patiënten op te volgen. Door deze door de patiënt zelf te laten invullen, wordt de druk op het verpleegkundig personeel en op het secretariaat lager en komt er overal meer tijd vrij voor dingen die er echt toe doen."

 

COVID-19: patiëntenportaal ten volle benut

"In COVID-tijd heeft het portaal volop zijn nut bewezen. Er zijn bijvoorbeeld dagen geweest waarop we 1200 PCR-testen afnamen. Dezelfde avond nog werd de uitslag beschikbaar gemaakt via het portaal, wat ons heel veel tijd bespaard heeft. Ook de patiënten vonden het positief dat ze niet hoefden te wachten op een telefoontje. Daarmee hebben meteen ook heel veel nieuwe mensen kunnen kennismaken met het portaal."

"We gebruiken mijnzol.be ook voor de COVID-screening, de gevalideerde vragenlijst die elke patiënt moet invullen voordat hij of zij in het ziekenhuis binnenkomt. De ingevulde vragenlijst geeft met een kleurcode aan of iemand een risicoprofiel heeft en extra gescreend moet worden. Dit hele proces verloopt veel eenvoudiger via mijnzol.be."

 

Door portaal tientallen ligdagen bespaard

"Voor de opvolging op afstand biedt het portaal veel kansen. Tijdens de eerste coronagolf zagen we op een bepaald moment de afdelingen zo vollopen, dat we begonnen te vrezen voor een beddentekort. We besloten toen de patiënten die extra zuurstof nodig hadden maar er verder goed aan toe waren, naar huis te laten gaan en op afstand op te volgen via het portaal. Drie keer per dag vulden zij een vragenlijst in waarin ze onder meer hun saturatie aangaven. Bij een afwijking konden we snel ingrijpen. Zo maakten we de nodige bedden vrij om meer patiënten te helpen. Tijdens de gehele crisis heeft dit systeem ons tientallen ligdagen bespaard."

 

Value based healthcare

"Met het patiëntenportaal hebben we heel wat toekomstplannen. We gaan eerst horizontaal verder uitrollen wat we nu al aanbieden: nog meer online afspraken maken, meer in interactie treden met de patiënt, meer dossiergegevens beschikbaar stellen. Vervolgens kijken we op langere termijn ook uit naar nieuwe toepassingen waarmee we de communicatie verticaal kunnen verdiepen."

"Ik zie veel mogelijkheden om het portaal meer af te stemmen op specifieke aandoeningen en behandelingen. Waar ik vervolgens ook nog naartoe wil, is dat we patiënten mee de inhoud laten bepalen van hun portaal. Dan kunnen we nog veel meer waarde geven aan het portaal. De mogelijkheden zijn gigantisch, maar je moet ze wel actief gebruiken en gelijktijdig de kwaliteit bewaken, zodat je bruikbare data verkrijgt. Het portaal zal moeten groeien en op een gegeven moment een vanzelfsprekend onderdeel worden van het proces."


Patiënt Karlijn: "Mijn medisch dossier altijd op zak"

"Het patiëntenportaal geeft me op een intuïtieve manier toegang tot mijn eigen medisch dossier. Ik vind er heel veel terug: allergieën, thuismedicatie, afspraken, brieven, consultaties, resultaten, adresgegevens… mijnzol.be maakt het mogelijk om op een rustig moment, wanneer het mij past, mijn gegevens te bekijken. Zelf gebruik ik het portaal vooral via mijn smartphone, dus heb ik mijn dossier letterlijk op zak."

"Het gaat over 'mijn' zorg, dus vind ik het logisch dat ik daar zelf ook een rol in speel. Dat begint met geïnformeerd zijn over de gegevens in mijn patiëntendossier die ook de dokter of de verpleegkundige ziet. Zo kan ik me beter voorbereiden op mijn consultatie of onderzoek in het ziekenhuis, bijvoorbeeld met een vragenlijst. Dan word ik minder overrompeld tijdens het consult en vergeet ik geen informatie te vermelden. Zonder het portaal heb je echt alleen de vijftien minuten met de arts en stopt het daar, nu benut ik die tijd veel beter."