Om een optimale zorg te garanderen, is het voor zorginstellingen belangrijk dat ze kunnen werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat steeds up-to-date is en ondersteund wordt door de beste software. Om hieraan te voldoen, vernieuwt ChipSoft periodiek technologieonderdelen die de basis van het EPD HiX vormen, waarmee we ons onderscheiden van andere elektronische patiëntendossiers. Zo genieten ziekenhuizen van een innovatieve en veilige oplossing die inspeelt op hun noden. Als Microsoftpartner, volgt HiX bovendien altijd de Microsoft support lifecycle. Onder andere hiermee wordt een optimale integratie in het bestaande zorg-IT-landschap gerealiseerd en kunnen klant-zorginstellingen rekenen op een EPD dat meegaat met de tijd.

 


Belang van vooruitgang

Wanneer een ziekenhuis overgaat naar een nieuwe versie van EPD HiX spreken we van een migratietraject. Deze migraties zijn belangrijk voor klant-zorginstellingen, aangezien ze zo kunnen profiteren van de meest actuele software en gebruik kunnen maken van de recentste grote ontwikkelingen en de nieuwe (medische) content binnen het EPD. Deze migratietrajecten staan los van de vaste tweewekelijkse updates die aan klanten worden aangeboden en garanderen een maximale kwaliteit en technische vooruitgang van HiX.

Momenteel maken verschillende ziekenhuizen de overstap naar de laatste nieuwe versie van HiX in België. Voor de meeste eindgebruikers brengt deze versie tal van handigheden die het werken met het EPD nog aangenamer en efficiënter maken. Daarnaast zijn er ook enkele specifieke functionaliteiten vernieuwd, zo is de diagnosegestuurde consultregistratie geoptimaliseerd. Artsen zullen suggesties voor logische (medische) bouwstenen aangereikt krijgen, passend bij het werkproces dat wordt getoond in de navigatie. Zo kunnen ze sneller consulten uitvoeren, waardoor het EPD de arts ondersteunt in het medisch proces.

 

Focus op eindgebruikers

Elke nieuwe ontwikkeling in HiX heeft dezelfde doelstelling: het maximaal ondersteunen van zorgverleners door de registratieprocessen voor eindgebruikers te vereenvoudigen en te verbeteren. Artsen, verpleegkundigen en alle andere gebruikers van het EPD dienen zo makkelijk en efficiënt mogelijk patiëntgegevens te raadplegen, in te voeren en aan te passen. Alleen zo wordt de juistheid en volledigheid van de vastlegging van deze gegevens gegarandeerd. Gebruiksvriendelijkheid van het EPD staat dan ook steeds centraal.

Bovendien begrijpt ChipSoft de noodzaak van continue innovatie in zowel haar product als haar aangeboden diensten. Dit wordt gerealiseerd op basis van 30 jaar ervaring, de vele gesprekken met zorginstellingen en de inzichten die daaruit ontstaan én technologische ontwikkelingen. Het EPD HiX evolueert voortdurend en beantwoordt daardoor steeds aan alle regelgeving, evenals aan veranderende zorgprocessen. Zo gaan we samen met onze klanten naar betere zorg.