Algemeen Ziekenhuis Delta (AZ Delta) ging eind oktober live met de nieuwste versie van IT-totaaloplossing 'HiX'. Manager IT Korneel Traen vertelt waarom innovatie zo belangrijk is voor de zorg en hoe het ziekenhuis zijn toekomstvisie stap voor stap waarmaakt met behulp van software. Zorginnovatie: een noodzaak

"Als ziekenhuis moeten we innoveren om relevant te blijven in het zorglandschap en om de beste patiëntzorg te kunnen bieden. Ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Aan de hand van het EPD automatiseren en centraliseren we zorgregistraties in één dossier voor de patiënt, waarmee we de zorgregistratie zo efficiënt mogelijk maken."

"Bovendien zijn de data die geregistreerd zijn beschikbaar voor hergebruik of voor het verbeteren van de zorg binnen het ziekenhuis en zelfs in de regio. De volgende stap is namelijk extramuros, over de muren heen, nog beter gaan samenwerken met eerstelijnszorgverstrekkers zoals huisartsen en kinesisten, woonzorgcentra en de patiënt zelf. De ultieme workflow is een volledig geïntegreerd zorgtraject waarin zo veel mogelijk stappen geautomatiseerd zijn, daar werken we naartoe."

 


 Manager IT Korneel Traen - AZ Delta


Het doel van softwaremigratie

"Met de migratie naar HiX 6.2 brachten we ons pakket over naar de laatste nieuwe versie van het EPD. Het belang van deze update is niet te onderschatten. Enerzijds volgen we hiermee de ontwikkeling van het product en profiteren we van de nieuwigheden die daarbij horen. Anderzijds was dit traject ook een opportuniteit om bepaalde specifieke dossiers extra te verbeteren. Zo maakten we van de gelegenheid gebruik om extra uitbreidingen in te bouwen in de dossiers voor cardiologie, revalidatie en het labo."

"De softwareupdate omvat dossierspecifieke aanpassingen en algemene functionaliteiten. Een voorbeeld van zo'n verbetering die doorheen het gehele EPD werd doorgevoerd, is de vernieuwde consultvoering. De consulttool past zich aan op maat van de zorgvraag, zodat een snellere en betere consultregistratie tot stand komt."

 

Efficiëntie verhogen met integratie

"Elke nieuwe zorginnovatie die we doorvoeren, is een efficiëntie-oefening. Om het de arts gemakkelijker te maken, brengen we bijvoorbeeld de beeldvorming en het dossier zo dicht mogelijk bij elkaar. Dat doen we aan de hand van toestelkoppelingen, die de data uit toestellen in het EPD inzichtelijk en (her)bruikbaar maken. Zo worden de ECG's en echo's vanaf nu beschikbaar in het cardiologiedossier en wordt het cathlab geïntegreerd in HiX. Dankzij het koppelen van de long-hart-machines op het OK, kunnen we bovendien de patiëntwaarden opvolgen in het dossier. Dat is efficiënter, maar ook veiliger."

 

Het volledige zorgtraject automatiseren

"Met een pakket gebaseerd op Microsoft-technologie, evolueren we mee met de Microsoft Lifecycle. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we de nieuwe technologieën samen met IT-partner ChipSoft implementeerden in onze organisatie. Met een patiëntendossier alleen gaan we er niet geraken. In ons EPD-pakket zitten ook andere technologieën vervat, bijvoorbeeld voor het datawarehouse, waarmee we data overzichtelijk maken voor optimalisatie, en het zorgportaal, waarmee we de connectie met de externe arts of de patiënt maken."

"Stapsgewijs gaan we de volledige zorgcyclus, binnen en buiten het ziekenhuis, meenemen in het digitale proces. Dat doen we door de verschillende elementen van het zorgtraject te automatiseren en vervolgens te integreren in één geheel. Denk aan ziekenhuisoverstijgende processen zoals de pacemakerregistratie en -opvolging. Dat proces begint in het ziekenhuis, maar vervolgens wordt de patiënt opgevolgd in de thuissituatie. Die gehele workflow moet geïntegreerd worden in het dossier, inclusief de waarschuwingen. Zo kan de verpleegkundige van het cathlab of de cardiologie de waarden rechtstreeks opvolgen en de patiënt waarschuwen wanneer er iets mis is."

 

Medisch en IT-perspectief samenbrengen

"Om zinvol te innoveren met IT, moeten de medische beleidsplannen van het ziekenhuis van bij het begin rekening houden met het IT-technische perspectief. Dankzij de ervaring die onze zorgverleners al hebben met het elektronisch patiëntendossier, zien zij steeds meer zelf de mogelijkheden en de waarde ervan in. Zij zullen volgens de noden van hun eigen diensten de software verder uitbreiden. Zo bereiken we IT die perfect de medische processen ondersteunt, en dat is precies waar we naartoe moeten."