Om zorginnovatie een boost te geven, nam Bravis ziekenhuis tegelijk met de upgrade van HiX het geïntegreerde HiX Datawarehouse in gebruik. Waarom koos Bravis juist voor déze business intelligence-tool? En wat zijn de doelen met deze nieuwe informatievoorziening op zowel de korte als de lange termijn? Jan Oostenbrink, manager zorginnovatie en voorzitter van de projectgroep Datawarehouse in Bravis: "Wij willen veel meer datagedreven werken."

Datagedreven zorg is een van de pijlers onder 'het nieuwe Bravis', het vernieuwde visiedocument van het ziekenhuis. Oostenbrink: "We willen op basis van data kijken of de wijze waarop wij onze zorgprocessen hebben ingericht de juiste kwaliteit oplevert. Ook willen we het proces - de doorstroom van patiënten en de wijze waarop onze capaciteit is ingeregeld –meer met data ondersteunen. We willen veel breder in de organisatie informatie over productie, capaciteit, kwaliteit en doorstroom beschikbaar maken. Medewerkers moeten veel makkelijker aan die informatie kunnen komen en zelf ook selecties kunnen maken in informatievragen."


Startpunt voor zorginnovatie

Om alle data in het elektronisch patiëntendossier (EPD) te benutten en te vertalen naar zinnige informatie, wendde Bravis zich tot het geïntegreerde datawarehouse van ChipSoft. Oostenbrink legt uit waarom: "Er zit heel veel content in dit datawarehouse. Op dit moment zijn er al heel veel rapporten en kubussen beschikbaar die ons in onze informatievragen voorzien. Dat worden er naar verwachting alleen maar meer, zodat we data straks op alle terreinen kunnen gebruiken als startpunt van onze zorginnovatie. Bovendien merken we dat er veel effort wordt gestoken in de doorontwikkeling van deze oplossing."


Altijd actuele informatie

Oostenbrink ervaart het als een pre dat HiX Datawarehouse veel rapporten al standaard aanbiedt, als onderdeel van de content. "Van die rapporten weten we zeker dat ze over gevalideerde data gaan. En de updates van HiX werken automatisch door in die rapporten, zodat we altijd over de juiste, actuele gegevens beschikken. Daarmee is ook het beheer en de validatie van data goed geborgd."

Optimale performance

Een ander voordeel ligt op het technisch vlak. "Er is een goede datastructuur ingericht. Onder de rapporten zit namelijk een integratielaag, de zogeheten datavault. De datavault, die een kopie bevat van alle relevante data van de HiX-productieomgeving, zorgt ervoor dat wij de informatie kunnen ontsluiten. Daarbij spreken we dus niet rechtstreeks de data van HiX aan, wat invloed heeft op de performance van het EPD, maar de logische ordening van data in de datavault. Op basis daarvan kunnen we dus gemakkelijker nieuwe rapporten en kubussen ontwikkelen én blijft de performance van het EPD optimaal."

Heldere doelen

De manager zorginnovatie wilde snel na de livegang weer kunnen beschikken over de productiegegevens en financiële informatie die het ziekenhuis vóór de implementatie gebruikte, zoals informatie over DBC's, verrichtingen en data voor specifieke aanleveringen. Als tweede en derde doel richt Bravis de pijlen op capaciteitsmanagement en kwaliteitsinformatie. Oostenbrink: "Wij willen sturen op de inzet van capaciteit op onze verpleegafdeling, de OK en de polikliniek. Dan is het belangrijk om inzicht te hebben in de productie en ontwikkelingen op deze afdelingen. HiX Datawarehouse voorziet ons van die informatie. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsinformatie, die we nodig hebben voor onze verplichte aanleveringen."

Over de langere termijn zet Bravis in op de doorontwikkeling van de productie-, capaciteits- en kwaliteitsinformatie. "We willen bijvoorbeeld op gebied van kwaliteit- en veiligheid meer inzicht krijgen in onze zorgprocessen. Zo willen we onder andere de kwaliteit van zorg die wij leveren voor CVA-patiënten of patiënten met prostaat- of longcarcinoom beter in kaart brengen om te beoordelen waar we ons kunnen verbeteren."

Datawarehouse voor capaciteitsmanagement

Voor optimaal capaciteitsmanagement wil het ziekenhuis de doorlooptijden naar boven halen en benutten. Belangrijke vragen die HiX Datawarehouse daarbij beantwoordt, zijn: hoelang verblijven patiënten in het ziekenhuis? En hoe lang duurt het voordat zij daadwerkelijk behandeld of geopereerd worden? Op basis van die informatie kan het ziekenhuis voorspellen welke capaciteit het nodig heeft voor onderdelen binnen het zorgproces.

Prettige samenwerking

Na de eerste inventarisatie van de analyses en rapporten die Bravis al voor HiX Datawarehouse gebruikte, onderzoekt Oostenbrink nu met zijn team welke informatiebehoefte er nog is en in hoeverre HiX Datawarehouse hier al in voorziet. Vervolgens gaan zij de rapporten valideren en geven zij hun feedback door aan ChipSoft, die deze feedback gebruikt om de rapporten te verbeteren. Oostenbrink: "Tot nu toe verloopt die samenwerking heel prettig. Van beide kanten is er veel commitment om het datawarehouse te blijven verbeteren. Er komt ook steeds meer content bij, óók op gebieden waar wij voorheen minder informatie over beschikbaar hadden, zoals complicaties. Die data kunnen wij dan weer verder exploreren."


Veel actieve gebruikers

Inmiddels is HiX Datawarehouse uitgerold onder een aantal groepen. Oostenbrink: "Managers, teamleiders en medisch specialisten vragen momenteel allemaal overzichten op en filteren zelf op de informatie die zij willen zien. Dat is mooi om te zien. Daarnaast hebben we professionals in dienst die met een BI-bril naar de beschikbare data kijken. Zij krijgen toegang tot de kubussen en kunnen hier zelf variaties op aanbrengen om nieuwe rapporten mee samen te stellen."


Tip voor andere zorginstellingen

Tot slot heeft de manager zorginnovatie een belangrijke tip voor alle andere ziekenhuizen die aan de vooravond staan van de HiX Datawarehouse-implementatie. "Trek dit project vanaf het begin breder dan alleen de BI-afdeling. Betrek ook data-analisten uit andere domeinen erbij en laat hen samenwerken met de BI-afdeling. Dat is heel belangrijk. Wij hadden data-analisten in onze productie-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementteams die samen met de medisch specialisten een belangrijke schakel vormden in de werkgroep. Niet alleen omdat zij met hun kennis de BI-afdeling konden ontlasten, maar ook omdat zij heel dicht op de relevante data zitten. Het is heel waardevol om de deskundigheid vanuit alle domeinen in je werkgroep te borgen. Zo kun je je zorg echt datagedreven vormgeven en blijven innoveren en verbeteren."