In dit eindejaarsbericht blikken we terug op een bewogen jaar waarin corona nog steeds alomtegenwoordig was. Hoewel de zorg opnieuw een jaar op de proef werd gesteld, werd de veerkracht van zorgprofessionals wederom bewezen en vloeiden er ook positieve ontwikkelingen voort uit deze situatie.

 


Met vaccinaties virus overwinnen

2021 stond volledig in teken van de vaccinatiestrategie. In een poging om het virus te overmeesteren, werd de bevolking sterk aangemoedigd zich te laten vaccineren. De stijgende vaccinatiegraad had wel degelijk een effect en de druk op de intensieve zorgenafdelingen nam stilaan af. Al duurde dit helaas niet erg lang en bracht de komst van verschillende varianten opnieuw hogere coronacijfers en strengere maatregelen met zich mee. Maar zorginstellingen zetten de strijd moedig verder.

Om het proces van vaccinatieregistraties voor zorginstellingen te vergemakkelijken, werd een koppeling vanuit HiX met Vaccinnet gerealiseerd. Dankzij deze functionaliteit hoeft een zorgverlener HiX niet meer te verlaten om de toegediende vaccinaties te registreren in Vaccinnet. De volledige flow van vaccinaties kan nu afgerond worden binnen hetzelfde systeem, wat een enorme administratieve vereenvoudiging en tijdswinst met zich meebrengt. Aangezien Vaccinnet ook wordt ingezet om COVID-19-vaccinaties te registreren, wordt ook dit vaccinatie- en boosterproces door HiX optimaal ondersteund.

 

Draagkracht zorgprofessionals maakt implementaties mogelijk

Ondanks dat deze coronapandemie ontzettend veel vraagt van onze zorgprofessionals, lieten ze hun draagkracht meer dan ooit zien. Zo konden twee ziekenhuizen tijdens het afgelopen jaar het toch bewerkstelligen om elektronisch patiëntendossier HiX te implementeren. Ziekenhuis Geel ging ziekenhuisbreed live met onze software en ook voor ZOL Campus Maas en Kempen was het na de fusie met Ziekenhuis Oost-Limburg de logische volgende stap om elektronisch patiëntendossier HiX in gebruik te nemen.

 
  Livegang ZOL Campus Maas en Kempen


Telemonitoring en patient empowerment via Zorgportaal

Door de drukke bezetting in ziekenhuizen als gevolg van de coronapandemie, werd er afgelopen jaar ook steeds meer ingezet op zorg vanop afstand. Met het Zorgportaal beschikten zorginstellingen over verschillende mogelijkheden van telemonitoring, zoals het invoeren van thuismetingen en het beantwoorden van vragenlijsten door de patiënt. Deze gegevens zijn meteen beschikbaar voor de arts in het patiëntendossier, waardoor er bij afwijkingen snel kon worden ingegrepen. Zo konden coronapatiënten die voldoende kracht hadden om thuis uit te zieken, makkelijk worden opgevolgd.

Het portaal bood ook de kans om patiënten meer te laten participeren in hun eigen zorgproces. Zo kunnen ze uitslagen inzien, vragenlijsten invullen en informatiebrochures raadplegen. Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) gebruikte het platform bijvoorbeeld om de resultaten van PCR-testen beschikbaar te stellen en om vragenlijsten voor COVID-screening door de patiënten te laten invullen voor een bezoek aan het ziekenhuis. Pneumoloog en CMIO Michiel Thomeer: "In COVID-tijd heeft het portaal al volop zijn nut bewezen en ons heel veel tijd bespaard".


 Pneumoloog en CMIO Michiel Thomeer

Ook CEO Erwin Bormans staat positief tegenover de opkomst van patient empowerment. "Rechtstreekse participatie in de zorg creëert meerwaarde voor de patiënt, die zich betrokken voelt, en voor de zorgverlener, die minder tijd verliest met standaardregistraties en zich volop op de zorg kan concentreren. Steeds meer mensen willen weten wat er gaande is met hun gezondheid, en dat is een evolutie die we toejuichen."

 

Continue innovatie als uitgangspunt van het EPD

Uit deze pandemie is bovendien gebleken dat het belangrijk is voor ziekenhuizen om te werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat inspeelt op hun noden en op de huidige situatie. Om hieraan te kunnen voldoen, vernieuwt ChipSoft periodiek technologieonderdelen die de basis van EPD HiX vormen. Zo profiteren zorginstellingen van een EPD dat steeds up-to-date is. Onze klanten sprongen het afgelopen jaar dan ook mee op die kar van innovatie. Zo stapten AZ Delta en Ziekenhuis Oost-Limburg over naar de laatste nieuwe versie van HiX.

Input van klantzorginstellingen vormt bovendien de basis voor de innovatie van het EPD. In dialoog met eindgebruikers wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op hun wensen. Dit jaar werden er dan ook weer mooie nieuwe functionaliteiten opgeleverd met als doel het werk van zorgverleners te vergemakkelijken. Zo worden de VG-MZG-gegevens bijvoorbeeld voortaan per shift berekend en werd er voor het dossier Revalidatie een dagboekfunctionaliteit gecreëerd die een overzicht biedt van de aanwezige revalidatietrajectgegevens voor alle relevante patiënten.

 

Optimale begeleiding van zorginstellingen

Wanneer zorginstellingen een nieuw EPD implementeren of overstappen naar een nieuwe versie van hun huidige EPD is het natuurlijk ook belangrijk dat ze hier zo goed mogelijk in worden bijgestaan. Daarvoor kunnen ze rekenen op een team van gedreven consultants, developers en andere medewerkers die steeds klaarstaan om hen te ondersteunen tijdens dit traject. Afgelopen jaar is het team van ChipSoft België dan ook flink gegroeid, zodat we onze klanten een optimale begeleiding kunnen blijven garanderen. In 2021 kwamen er maar liefst 19 collega's bij, wat de grootte van team België tot 63 medewerkers brengt die elke dag het beste van zichzelf geven.

 

Wat brengt 2022?

Hoe de coronasituatie er in 2022 zal uitzien, is voorlopig moeilijk te voorspellen. Waar we in ieder geval wel al naar kunnen uitkijken is de livegang van ziekenhuisgroepen ZNA en GZA met HiX in maart en april. De laatste maanden werd er al hard gewerkt in samenwerking met de ziekenhuizen om de implementatie voor te bereiden. Ook de komende maanden zullen de puntjes nog op de i worden gezet met oog op een vlotte livegang.

We hopen alvast dat we het komende jaar opnieuw samen in dialoog kunnen gaan en elkaar live kunnen ontmoeten in het ziekenhuis, op kantoor, op beurzen en tijdens events. Uw inspiratie is namelijk van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van ons elektronisch patiëntendossier. Zo gaan we samen naar betere zorg!