Zorginstellingen zetten steeds meer in op digitalisering, denk bijvoorbeeld aan mobiele apps voor zorgprofessionals en videoconsulten met patiënten. Zeker dat laatste kreeg een enorme boost tijdens de coronacrisis. De voordelen van videobellen geïntegreerd in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX zijn in deze tijden dan ook niet te onderschatten. Zo hebben artsen de nodige patiëntgegevens steeds beschikbaar en kunnen ze tijdens het videobellen meteen de verslaglegging van het consult registreren in het EPD.

 


Zorg vanop afstand eenvoudig mogelijk met videobellen

Zorginstellingen hebben met videoconsult een duurzame tool die bijdraagt om de logistieke processen in het ziekenhuis te optimaliseren. Met de integratie van Microsoft Teams in elektronisch patiëntendossier HiX krijgen artsen de mogelijkheid om patiënten vanop afstand te behandelen. Ze kunnen het videoconsult rechtstreeks vanuit HiX starten, zonder dat ze hiervoor een losse applicatie moeten openen. Ook patiënten kunnen meteen vanuit het Zorgportaal eenvoudig deelnemen aan het videoconsult.

Toen COVID-19 uitbrak en de ziekenhuizen volliepen, was er nood aan een oplossing om de besmettingsgraad zo laag mogelijk te houden en toch zorg te kunnen blijven aanbieden. Zo werden niet-essentiële operaties bijvoorbeeld uitgesteld, maar ook aan de hand van videobellen konden onnodige bezoeken aan het ziekenhuis vermeden worden. Door de consulten online uit te voeren, konden patiënten toch verder geholpen worden en bood het zorginstellingen de nodige flexibiliteit.

"Door de integratie van videobellen in HiX konden de videoconsulten opgenomen worden in de normale spreekuren waardoor we weinig hoefden aan te passen in ons werkproces."
Neuroloog Esther Verstraete, Rijnstate Ziekenhuis, werkte samen met de afdeling ICT aan de beste set-up voor het videoconsult.

 

 


Voordelen van videoconsult

Het faciliteren van videobellen biedt voordelen voor zowel artsen als patiënten. Het zorgt voor een gecontinueerd zorgproces en in vergelijking met het telefonisch overleg, kunnen artsen hun patiënt en hun leefomgeving daadwerkelijk zien. Hierdoor kunnen ze een betere inschatting maken van de fysieke en mentale conditie van de patiënt. Bovendien heeft de arts alle patiëntinformatie en registratiemogelijkheden direct bij de hand in HiX en kan hij daar rechtstreeks de verslaglegging van het consult invoeren.

Ook voor patiënten zijn er verschillende voordelen. Door te videobellen dragen ze in tijden van COVID-19 niet bij aan een hogere besmettingsgraad in het ziekenhuis en lopen ze zelf ook minder risico om het virus te krijgen. Bovendien bespaart het patiënten en hun begeleiding een verplaatsing. Zeker voor diegenen die minder mobiel zijn, is dat prettig. Het scheelt hen ook veel tijd zoals reistijd, parkeertijd en wachttijd op de arts. Daarnaast waarderen patiënten dit face-to-face gesprek en vinden ze het fijn dat ze op deze manier persoonlijk contact hebben met hun zorgverlener.

In onderstaande video ziet u de positieve reacties vanuit ziekenhuis Rijnstate, dat de tool videoconsult versneld implementeerde tijdens de coronacrisis.

 Gebruiksvriendelijke tool dankzij integratie in EPD

Patiënten loggen eenvoudig in via het patiëntenportaal, terwijl zorgverleners het consult makkelijk openen vanuit hun agenda in HiX. Vanaf het videoconsult wordt gestart, wordt een beveiligde verbinding opgezet waardoor het gesprek zonder privacygevaar kan verlopen. Aangezien de tool geïntegreerd is in het EPD, kan het ondersteunende personeel de videoconsulten eenvoudig en rechtstreeks inplannen in de agenda van de arts.

Door de integratie van videoconsulten in de app HiX Mobile kunnen artsen de consulten ook via hun mobiele device voeren. Hiermee wordt de drempel voor videobellen verlaagd, want zij kunnen het consult op iedere plek starten. Het mobiele device kan daarbij worden gebruikt als webcam, terwijl de arts op zijn pc de statusvoering doet.

 

Terugbetaling van videoconsultaties

In het voorjaar van 2022 komt er een nieuw tijdelijk kader voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand door artsen, dat voorzien zal worden in de nomenclatuur om ze te vervangen. Het RIZIV zal 4 telefonische raadplegingen en 4 videoraadplegingen per jaar terugbetalen per patiënt per arts.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van videoconsult in uw ziekenhuis? Neem contact op via communicatie@chipsoft.be