Digitale zorg is niet meer weg te denken uit het zorglandschap. Ziekenhuizen zetten steeds meer in op teleconsultaties, volgen patiënten op via thuismonitoring en gebruiken digitale apps om het zorgproces te ondersteunen. Het aantal van deze applicaties neemt ook sterk toe. Voor uw ziekenhuis is het daarom interessant om deze apps aan te sluiten op het elektronisch patiëntendossier (EPD), zodat de gegevens die deze applicaties monitoren ineens doorstromen naar het dossier van de patiënt. Maar waarom is het nuttig om externe digitale apps te koppelen aan EPD HiX? Dat leest u in dit artikel.

 

Waarom gezondheidsapps koppelen met EPD HiX?

Om uw ziekenhuis zo goed mogelijk te voorzien in zijn digitalisatiebehoeften, vinden we het belangrijk om de wereld van HiX en gezondheidsapps met elkaar te verbinden. Daarom bieden we ziekenhuizen de mogelijkheid om externe digitale applicaties aan te sluiten op het EPD. Dit zijn door het ziekenhuis geselecteerde apps die bijdragen aan de behandeling, monitoring en/of diagnostiek van de patiënt. Hier hebben zowel de patiënt als de zorgverlener profijt van: de patiënt geniet van een betere zorg doordat zorgverleners meer functionaliteiten beschikbaar hebben om diens gezondheid te monitoren. Bovendien zijn de gezondheidsgegevens die deze apps meten rechtstreeks beschikbaar in het dossier van de patiënt in HiX waardoor deze makkelijk opgevolgd en begeleid kan worden in het ziekteproces.

 

Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling via Zorgplatform

De koppeling tussen de app en het EPD wordt steeds tot stand gebracht met Zorgplatform. Zorgplatform is een innovatieve SaaS-oplossing die integratie biedt met bestaande zorgsystemen wat elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk maakt. Door middel van deze oplossing kan de zorgverlener rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier gebruikmaken van de functionaliteiten die het platform biedt. Via gestandaardiseerde API's kunnen de meeste gezondheidsapplicaties veilig en makkelijk op het EPD worden aangesloten.

Deze gestandaardiseerde informatie-uitwisseling zorgt ervoor dat de zorgverlener digitale zorgapps direct kan voorschrijven vanuit het EPD, waarbij de data uit de digitale applicaties makkelijk kunnen worden ingezien in HiX. Daarnaast worden er alerts ingesteld die een melding geven in het EPD aan de zorgverlener wanneer de data vanuit de app te sterk afwijkt van de normale waarden. Bij een dergelijke alert kan de zorgverlener snel actie ondernemen en contact opnemen met de patiënt. Zo worden zorgverleners optimaal ondersteund tijdens het zorgproces.

Wanneer een applicatie gekoppeld wordt met EPD HiX, worden uiteraard heldere afspraken gemaakt met het ziekenhuis en de leverancier van de aan te sluiten applicatie. Dat gaat onder meer over de beveiliging en informatiestructuur, toekomstplannen en het beheer van de applicatie. Zo kunnen we op een transparante manier integraties met digitale apps tot stand brengen.


Toekomstambitie

We beseffen het belang van digitale apps in het zorglandschap en zetten ons in om de wisselwerking tussen deze apps en het elektronisch patiëntendossier te optimaliseren. Daarom werken we onder andere aan het verbreden van het ecosysteem van internationale applicaties. Ook het terugsturen van informatie uit de applicatie naar HiX willen we in de toekomst verder uitbreiden. Tenslotte is het onze ambitie om zorgverleners en patiënten deviceonafhankelijk te laten werken met de applicaties die gekoppeld zijn aan het EPD.