De nieuwste versie van HiX Mobile is uit. De apps voor specialisten, verpleegkundigen, voeding en de apotheek zijn uitgebreid met tal van nieuwe functionaliteiten. Ook heeft de performance van alle apps een flinke boost gekregen. Teamleider Mobile Björn Sjunnesson deelt de highlights.

 


Gefeliciteerd met de nieuwe release! Hoe vaak kunnen zorginstellingen zo'n uitgebreide update verwachten?

We brengen twee keer per jaar, op een vast tijdstip, een nieuwe versie uit. In april en oktober. Dat zijn de meest gunstige momenten, als je alle implementaties en vakanties in beschouwing neemt. We wilden naar regelmatige releases, met vaste tussenpauzes die niet te lang zijn, zodat we de lopende versie heel stabiel kunnen houden.

 

Welke verbeteringen zijn er nu voor alle apps doorgevoerd?

We hebben de performance verbeterd, waardoor de eindgebruiker de app graag gebruikt. Ook hebben we de performance beter meetbaar gemaakt, zodat we die proactief kunnen bewaken. We zien hoe functionaliteiten en omgevingen zich gedragen ten opzichte van elkaar en van eerdere momenten.

Een heel belangrijke performanceverbetering zit bij de laboratoriumuitslagen. Daar hebben we veel tijd en aandacht aan besteed. Laboverzichten zijn vaak opgezet om op grote desktops te bekijken. Het zijn vaak matrixen met heel veel data, wat voor 'mobile' een uitdaging kan zijn. De dataoverdracht is bij de laboverzichten een stuk sneller geworden. Cijfers tonen aan dat we hier progressie in hebben geboekt.

 

"Veel eenvoudiger

om vragenlijsten

in te vullen."

 

Verder hebben we een grote slag gemaakt op de overzichtssjablonen. Het is eenvoudiger geworden om vragenlijsten in te vullen, waardoor verpleegkundigen en artsen niet naar een pc hoeven te lopen of van hun pad af te wijken. Zij kunnen via de apps, op het punt van zorg, gegevens inzien en registreren, of dat nu binnen de muren van de zorginstelling is of op de hockeyclub, bij wijze van spreken.

Gebruikers kunnen nu ook schermen in de apps minimaliseren. Mocht je als verpleegkundige bijvoorbeeld bezig zijn met een vragenlijst en er komt iets tussendoor, dan kun je het scherm, in plaats van helemaal afbreken, minimaliseren. Zo kun je later doorwerken in dezelfde vragenlijst, zonder dat je gegevens verliest. 

Een andere nice to have is de mogelijkheid om via de app een pasfoto te maken. Dat lijkt in eerste instantie misschien niet zo heel nuttig, maar daar krijgen we positieve reacties op. Patiënten zijn vaak niet heel blij met hun foto in het EPD, omdat die vaak op een moment is genomen dat zij zich daar niet op hebben voorbereid. Zij kunnen hun zorgverlener vragen de foto te vervangen. Dat zijn kleine dingen die toch iets van een glimlach of een beter gevoel geven.

 

Wat vind jij zelf de grootste winst?

Ik vind het wel heel mooi dat we met vijf apps tegelijk, in een vaste cadans, forse stappen maken. Dat doen we met een hecht team, met per app een hoofdverantwoordelijke product consultant. Samen maken we de apps functioneel steeds rijker. We hebben een heel professioneel productieproces, iets waar we veel in geïnvesteerd hebben. Daar ben ik heel blij mee. Ik merk ook dat er binnen ChipSoft steeds meer mensen met 'mobile' bezig zijn, een olievlek die steeds groter wordt.

 

"Steeds meer zorginstellingen

zeggen mobile first."

 

Is mobiel werken wat jou betreft al voldoende ingeburgerd binnen de zorgprocessen?

Het begint te komen. De feedback van onze klanten is dat zij steeds meer het mobile proces omarmen en dat apps hierin faciliteren. Er zijn groepen zorgverleners die niet meer anders werken dan mobile only. Ik hoor daarnaast steeds meer zorginstellingen die de term mobile first beginnen te gebruiken, maar van mij mag het onderwerp nóg hoger op de agenda komen.

We verwachten dat veel medewerkers op de voedingsafdeling, de centrale sterilisatieafdeling en de apotheek op termijn niet meer zonder de app willen werken. Zij hebben namelijk duidelijk afgebakende processen die je optimaal kunt ondersteunen met een app.

De groepen die nog iets minder die urgentie voelen, zijn artsen en verpleegkundigen. Binnen hun vakgroep hebben zij vaak individueel hun eigen werkwijze en voorkeuren. Die zijn van oudsher al goed georganiseerd, waardoor ze hun werk ook zonder app kunnen doen. Wij kunnen hen met de app echter wel nog beter ondersteunen in het mobiele onderdeel van hun vak. De specialist kan bijvoorbeeld ook buiten zijn dienst om, thuis of elders, informatie over een patiënt raadplegen via de app. Dat kan in sommige situaties van grote meerwaarde zijn.

Voor verpleegkundigen geldt min of meer hetzelfde: veel van hun processen worden al goed ondersteund door de pc of de computer on wheels (COW). Maar met de app kunnen zij hun werk sneller en efficiënter doen, waarbij de kwaliteit van de registratie ook nog eens stijgt. Zij hoeven namelijk niet eerst iets op een briefje schrijven en dit aan het einde van hun dag over te typen op een pc of COW. Met HiX Mobile registreren zij direct aan de bron.

 

Twee jaar geleden zei je: 'Ik verwacht dat de verschuiving naar mobiel werken de komende vijf jaar fors toeneemt. Daarbij komt er steeds meer focus op personalisatie en aansluiting op specialismespecifieke werkzaamheden.' Hoe kijk je daar nu naar?

We zijn inmiddels een stuk verder. De personalisatie is een half jaar geleden zonder grote toeters en bellen uitgeleverd en de reacties hierop zijn enthousiast. Door de personalisatie kunnen zij nu functionaliteiten in de gewenste volgorde neerzetten en prioriteit geven. Daardoor zijn ze vlotter waar ze willen zijn. Zo kunnen verpleegkundigen hun werklijst beter afstemmen op hun workflow. We kunnen de inrichting nu ook voor een groep neerzetten, met onder andere orders en overzichten.

 

"Wij helpen zorginstellingen

graag met het vormgeven van

infrastructuur en security."

 

Kan iedere zorginstelling HiX Mobile inzetten?

Ja, in principe wel. Wij zetten onze apps in de appstore dus zorginstellingen kunnen ze daar downloaden. Wanneer zij ervoor zorgen dat de backend beschikbaar is, kunnen ze de app inzetten. Daar helpen wij graag bij.

 

Hoe gaat zo'n proces in zijn werk?

Geïnteresseerde zorginstellingen downloaden de app (gratis) vanuit de app store. Vervolgens is er alleen een implementatie nodig. Dit houdt soms wel in dat zorginstellingen moeten investeren in nieuwe mensen of opleidingen, want 'mobile' is een nieuwe tak binnen de zorg. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze onderdelen, hebben vaak veel ervaring met servers en desktops, maar minder met mobile. Voor hen levert mobile nieuwe vraagstukken op, bijvoorbeeld over security.

 

Wat zijn die vraagstukken?

Security officers worden met mobiele oplossingen verplicht na te denken over een 'cybermuur' waar alleen bevoegde mensen doorheen kunnen, zodat zorgverleners ook buiten de muren van de instelling toegang hebben tot medische gegevens. Deze grote uitdaging kan tot de reactie leiden om alles helemaal dicht te timmeren of onmogelijke authenticatieprocessen te hanteren, waardoor dit het extern werken haast onmogelijk maakt. Dit hoeft eigenlijk helemaal niet en daarom helpen we zorginstellingen graag bij dergelijke vraagstukken.

 

Hoe doe je dat?

Op het moment dat een zorginstelling aangeeft onze apps te willen gebruiken, beginnen de technische projectleider en technische consultants met een kick off. Daarin delen we ons projectplan en de ervaringen tot nu toe. Ook delen we handige tips voor het opzetten van het netwerk en wijzen we de organisatie op belangrijke beleidskeuzes: wie mogen er wel en niet verbinding maken met het netwerk? Mag dit alleen met een toestel van de zorginstelling of ook met een eigen toestel? We nemen alle opties door en wijzen ze op de voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Vervolgens begeleiden we hen bij het gehele traject en zorgen we dat de software met de gebruikers meedenkt. Daarbij delen we onze expertise op het gebied van software security en decentrale computing. Die is vaak erg welkom, merk ik, want sommige organisaties willen honderden of duizenden toestellen tegelijk 'uitrollen' binnen de organisatie. Een proces dat je niet mag onderschatten.

 

"Al onze developers zijn betrokken;

mobile is integraal onderdeel van ons EPD."

 

En ondertussen werken jullie aan nieuwe apps?

Inderdaad, op dit moment werken we bijvoorbeeld ook aan een patiëntenapp. Zorginstellingen willen hun patiënten graag een service bieden om het bezoek aan hun instelling zo prettig mogelijk te maken. De app waar wij aan werken ondersteunt onder andere de patient journey: ze kunnen zich thuis al aanmelden voor hun bezoek en zien of er een wachtrij is en, eenmaal in de zorginstelling, kunnen ze direct de weg vinden naar de juiste afdeling en kamer. Zo maken we het bezoek van patiënten zo aangenaam mogelijk. Het leuke is dat we dit niet meer alleen met ons mobile-team doen, maar met al onze developers. Zij zijn allemaal betrokken bij de mobile-ontwikkelingen, waardoor het een integraal onderdeel is geworden van ons productgamma. Bij wijzigingen of nieuwe functionaliteiten maken we geen onderscheid tussen desktop of mobile.

 

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Een van de handigheden die zorgprofessionals nu met onze app kunnen, is 'favoriete' patiënten markeren. Op de desktop kon dit al en voor 'mobile' hebben we dit gelijkgetrokken. Zo hebben artsen en verpleegkundigen heel snel toegang tot hun patiënt, zonder te zoeken. Die lijst willen we nu combineren met de meest gebruikte taken, zodat de zorgverlener heel snel z'n 'favoriete taak' op z'n 'favoriete patiënt' kan uitvoeren. Door dit type vlotheid en souplesse toe te voegen, verbetert de user experience.

Een andere functionaliteit waar we aan werken, zijn audio-opnames om het gesprek met de patiënt op te nemen. Dat is handig voor wanneer een patiënt door euforie of verdriet geen informatie meer opneemt. Hij of zij kan dan op een later moment het gesprek terugluisteren. Anderzijds kunnen zorginstellingen de opnames gebruiken om te controleren wat er is gezegd en misverstanden te voorkomen.

 

Hoe zorgen jullie dat de nieuwe functionaliteiten aansluiten op de wensen van gebruikers?

Een aantal appgebruikers, bestaande uit Chief Medical Information Officers (CMIO's) en Chief Nursing Information Officers (CNIO's), denkt met ons mee via het Innovatieplatform. Daardoor krijgen hun wensen echt de focus. Mijns inziens is dat dé manier om hun werkprocessen optimaal in te richten en hen enthousiast te maken.

Voor de verpleegkundigenapp hebben wij via het HiX Netwerk CNIO hun werkproces doorgenomen. Zij constateerden dat de papieren werklijst nog altijd een streepje voor had. Vervolgens hebben wij geluisterd naar welke informatie voor hen cruciaal is en een concept uitgewerkt waar ik hele hoge verwachtingen van heb. Zo werken we voor iedere app aan een nog betere aansluiting op het werkproces. Een mooi voorbeeld van samen naar betere zorg.

 

Onze Mobile productspecialisten delen de nieuwtjes in 'hun' app

 

HiX Mobile Specialist

Lot Jeurink: "Vanaf deze versie kunnen specialisten eigen lijsten maken, waarmee zij hun patiënten eenvoudig aan hun 'favorieten' of triallijsten toevoegen. Ook kunnen zij nu met de app audio-opnames maken, orders versturen aan de verpleegkundige en hun MDO optimaal voorbereiden. Wat ik persoonlijk een hele mooie toevoeging vind, is dat de specialist nu via HiX Mobile de actieve diagnoses en relevante voorgeschiedenis kan inzien."

 

HiX Mobile Verpleegkundige

Evelijne Merkx: "Waar ik als oud-verpleegkundige heel blij van word, is dat verpleegkundigen nu via de app de Early Warning Score en andere pijnscores ad hoc kunnen vastleggen bij hun patiënt. Dat was een grote wens van veel verpleegkundigen waar we nu een mooie oplossing voor hebben uitgeleverd. Ook kunnen verpleegkundigen nu de events inzien op de PDMS- en verpleegafdelingen, wonden registreren bij de patiënt en die vervolgens weer inzien via de app. Met de app kunnen zij daarnaast ook wondfoto's maken en in een natuurlijke workflow de wondcontrole uitvoeren. Oh ja, én ze kunnen nu ook de vochttoedieningen vastleggen via HiX Mobile Verpleegkundige. Een oplossing waar veel verpleegkundigen vrolijk van gaan worden."

 

HiX Mobile Apotheek

Martine Rog: "De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de lancering van HiX Mobile Apotheek en ik ben heel blij met de versie die we nu hebben uitgeleverd. Door de ontwikkeling van deze app is de bevoorrading door middel van het inlezen van gegenereerde bestandjes verleden tijd. Apothekers en -assistenten kunnen nu heel gemakkelijk de barcodescanner gebruiken in de app. Dit maakt het bevoorradingsproces eenvoudiger en efficiënter. Bovendien zorgt de app voor papierbesparing, grotere nauwkeurigheid en meer efficiëntie in het verzamelen van artikelen in het apotheekmagazijn. Nu de app er is, ligt het pad open om steeds meer functionaliteiten beschikbaar te stellen. Daar gaan we voor de volgende versie, in oktober, hard mee aan de slag." 

 

HiX Mobile Voeding

Suzanne van Keeken: "We hebben de functionaliteit van onze voeding-app met deze versie flink uitgebreid. Naast alle mogelijkheden die de app al bood, kunnen de gebruikers nu ook de verstrekking- en innameregistratie en de vochtbalans van de patiënt inzien. Daarbij kan de gebruiker met de app conflicten bij verstrekkingen oplossen. Daarnaast is het mogelijk om zowel standaard menu's als losse gerechten in te voeren of aan te geven dat een patiënt géén maaltijd heeft gehad. Ook kunnen maaltijd nu direct aan de patiënt doorgerekend worden."