Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) werkt sinds 23 september 2022 op zijn verschillende campussen met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX van IT-leverancier ChipSoft. Dit doet het na een gezamenlijk en intensief implementatietraject met netwerkpartner GZA Ziekenhuizen, dat sinds juni reeds op de software draait. Met oog op de geplande fusie van beide ziekenhuizen tegen 2024, is de digitale samenwerking door de livegang van ZNA nu reeds een feit. Zo beschikken beide ziekenhuizen met het gemeenschappelijke EPD over de perfecte tool om patiënten in de Antwerpse regio kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden vanuit één dossier.

Digitale verbouwing van het ziekenhuis

De overstap naar een nieuw elektronisch patiëntendossier is een proces van lange adem en kan beschreven worden als de digitale verbouwing van het ziekenhuis. 1,6 miljoen patiëntendossiers moeten worden overgezet naar het nieuwe systeem, de software moet worden ingericht om de werkprocessen van zorgverleners te ondersteunen en alle medewerkers moeten ermee leren werken. Dit vergt veel tijd en energie van de gehele organisatie, maar levert nadien grote voordelen op. Zo zorgt de totale herinrichting en harmonisatie van de werkprocessen bij ZNA en GZA Ziekenhuizen voor een vlotte wisselwerking tussen de verschillende campussen en zorgverleners. Hierdoor bevordert de patiëntveiligheid en kunnen zorgverleners zich focussen op het leveren van de beste zorg.

Wouter De Ploey, CEO van ZNA: "De invoering van een EPD is een gigantisch en complex project: het is te vergelijken met de bouw van een ziekenhuis, maar dan digitaal. Na bijna twee jaar voorbereiden hebben we vandaag de gegevens van 1,6 miljoen patiënten overgezet naar een geïntegreerd systeem met één digitaal dossier per patiënt. Tot nu toe waren die gegevens verspreid over 72 deeltoepassingen. Met de gegevens van onze netwerkpartner GZA Ziekenhuizen erbij hebben we in totaal 2,6 miljoen digitale patiëntendossiers in HiX van ChipSoft. Ik feliciteer al onze medewerkers en die van GZA Ziekenhuizen met de grootste operatie van dit type ooit in België, en een van de tien grootste in Europa."


Één geïntegreerd EPD

De 72 losstaande toepassingen maken plaats voor één geïntegreerd EPD waar zorgprocessen in elkaar doorlopen. Elke patiënt heeft slechts één dossier, waar medische gegevens eenmalig geregistreerd worden en nadien eenvoudig hergebruikt, aangepast en aangevuld kunnen worden. Bijgevolg hebben alle zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgtraject van de patiënt onmiddellijk toegang tot de meest actuele gegevens. Zo kan de anesthesist op het operatiekwartier bijvoorbeeld meteen het verslag van de spoedarts inkijken en lopen de registraties van verpleegkundigen (bv. de plaatsing van een infuus) automatisch door over de verschillende afdelingen. Ook andere zorgverleners in België hebben via het CoZo-platform toegang tot dit dossier, als de patiënt daarmee instemt.

Hierdoor staat de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg steeds centraal. In vergelijking met de vroegere situatie waar gegevens versnipperd waren over verschillende toepassingen en medewerkers deze vaak manueel moesten overnemen, is het geïntegreerde EPD dan ook een grote vooruitgang.


Digitale ambities realiseren

Met elektronisch patiëntendossier HiX kiezen ZNA en GZA Ziekenhuizen bovendien voor een vooruitstrevende digitale oplossing. In het EPD worden namelijk alle ziekenhuisdata digitaal geregistreerd en opgeslagen, in eigen beheer van het ziekenhuis. Op basis van deze data kunnen verschillende rapporten en managementoverzichten worden gegenereerd om de werkprocessen van het ziekenhuis bij te sturen indien nodig. Zo beschikt het ziekenhuis over de noodzakelijke inzichten omtrent de werking van de gehele organisatie.

Daarnaast beschikt het EPD bijvoorbeeld over mobiele apps waardoor zorgverleners met de juiste toestemming eender waar in het ziekenhuis patiëntgegevens kunnen inzien en registreren. Ook externe applicaties kunnen gekoppeld worden aan het EPD. Verder hebben patiënten toegang tot een eigen online patiëntenportaal waar ze gegevens kunnen inkijken, vragenlijsten kunnen invullen en afspraken kunnen inplannen. Op deze manier wordt patiëntparticipatie sterk bevorderd.


Toekomstbestendigheid

ZNA vormt de grootste gezondheidsorganisatie van België en zet sterk in op het verlenen van de beste zorg. Om de samenwerking in de Antwerpse regio te bevorderen koos het ziekenhuis in 2020 samen met GZA Ziekenhuizen voor een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. De keuze voor een gemeenschappelijk EPD was bovendien een toekomstbestendige keuze, want de twee netwerkpartners willen tegen 2024 fuseren tot één ziekenhuisorganisatie. Nu ook ZNA HiX definitief in gebruik heeft genomen, biedt het overkoepelende EPD beide zorginstellingen de mogelijkheid om nog beter samen te werken en gegevens uit te wisselen. Zo kunnen patiënten optimaal behandeld worden. Dit is een groot voordeel met oog op de naderende fusie.


Immense organisatie

Het hele implementatietraject van ZNA en GZA Ziekenhuizen is een immense organisatie en bereikt met de livegang van ZNA een nieuwe mijlpaal in het proces. Verschillende organisaties hebben zich bijna twee jaar lang ingezet om het EPD gebruiksklaar te maken voor beide ziekenhuizen. In totaal werden 2,6 miljoen patiëntendossiers omgezet naar het EPD en maken 14 campussen gelijktijdig gebruik van HiX. De integraliteit en schaal van het systeem is van ongekende grootte op Europees niveau en ook het implementatietraject zelf behoort tot de top 10 van grootste EPD-implementaties in Europa.

Hans Mulder, CEO van ChipSoft: "Samen hebben we hard naar dit moment toegewerkt. We zijn heel trots dat de volgende stap in dit enorme project succesvol is gezet. Met de overstap van ZNA en GZA Ziekenhuizen naar HiX beschikken de ziekenhuizen over een toekomstbestendig en geïntegreerd EPD dat continu innoveert. Wij kijken ernaar uit om de samenwerking tussen ZNA, GZA Ziekenhuizen en de zorg als geheel naar een nog hoger niveau te tillen."


Projectteam ZNA, GZA Ziekenhuizen en ChipSoft na go-live moment