Brasschaat, 25 maart 2024 - Vrijdag 22 maart zette AZ Klina in Brasschaat grote stappen richting zorginnovatie, met de ingebruikname van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Met HiX beschikt het volledige ziekenhuis vanaf nu over één geïntegreerde totaaloplossing die de verschillende afdelingen ondersteunt. Met tools die onder andere multidisciplinaire samenwerking, patiëntparticipatie en datagedreven zorg faciliteren, is AZ Klina voorbereid op de zorg van de toekomst.

Lees meer over onze implementatietrajecten

Allesomvattend dossier

Meer dan 20 verschillende en van elkaar losstaande softwaretoepassingen werden vervangen door één allesomvattend platform waar zorgprocessen in elkaar doorlopen. Medische gegevens worden in HiX slechts eenmalig geregistreerd in het dossier van de patiënt, dat beschikbaar is voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij zijn of haar zorgtraject. Een grote stap vooruit, verduidelijkt algemeen directeur Dr. Joost Baert: “Waar gegevens voorheen vaak dubbel geregistreerd werden door het gebruik van meerdere systemen, worden ze nu eenvoudig hergebruikt, aangepast en aangevuld, allemaal binnen hetzelfde patiëntendossier. Hierdoor is er minder kans op fouten en verhoogt de kwaliteit en patiëntveiligheid. Bovendien hebben alle betrokken zorgverleners onmiddellijk toegang tot de meest actuele gegevens en vermindert de registratielast doordat ze op elkaars registraties kunnen verder bouwen.”

Intensief proces

De omschakeling naar HiX is voor ziekenhuizen een heel intensief, maar redelijk kort proces. In AZ Klina werden in totaal zo’n 700 000 patiëntendossiers uit meer dan 20 verschillende systemen overgezet. Dit zowel op de acute ziekenhuiscampus, het revalidatiecentrum De Mick en de palliatieve setting van Coda Hospice.

De voorbereidingen liepen van oktober 2022 tot mei 2023. In juni 2023 konden een 60-tal werkgroepen opstarten die bestonden uit meer dan 250 artsen en medewerkers die - naast hun dagelijkse werk - HiX mee ingericht hebben. Daarna begon de testfase en de voorbije maanden werden goed 2000 artsen en medewerkers intensief getraind.

"Waar gegevens voorheen vaak dubbel geregistreerd werden door het gebruik van meerdere systemen, worden ze nu eenvoudig hergebruikt, aangepast en aangevuld, allemaal binnen hetzelfde patiëntendossier. Hierdoor is er minder kans op fouten en verhoogt de kwaliteit en patiëntveiligheid."
- Joost Baert, CEO AZ KlinaPatiënt op de eerste plaats

AZ Klina zet met het nieuwe EPD de patiënt nog steeds op de eerste plaats. Zo hebben patiënten toegang tot een eigen online patiëntenportaal waar ze afspraken kunnen inplannen, vragenlijsten kunnen invullen, maaltijden tijdens opname kunnen bestellen, enz. Dit is een stap vooruit op vlak van patiëntparticipatie. Daarnaast bevat HiX verschillende tools die de patiëntveiligheid garanderen en zorgverleners hierin ondersteunen, zoals closed loop medicatieprocessen en ingebouwde beslissingsondersteuning. Een voorbeeld hiervan zijn relevante waarschuwingen tijdens het voorschrijven van medicatie, bijvoorbeeld over contra-indicaties of allergieën.

Datagedreven zorg

Het elektronisch patiëntendossier bevat enorm veel data die digitaal worden geregistreerd en opgeslagen. Met het HiX Datawarehouse beschikt AZ Klina over een optimale en geïntegreerde toepassing om deze data in eigen beheer te organiseren. Op basis van de data uit het EPD worden verschillende rapporten en managementoverzichten gegenereerd. Zo heeft het ziekenhuis inzicht in de werking van de gehele organisatie en kunnen werkprocessen eenvoudig worden bijgestuurd indien nodig.

AZ Klina als organisatie

AZ Klina telt 589 bedden en biedt zorg voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen en Noorderkempen. Op vlak van topklinische zorg neemt het in de ruime regio een leidende rol op. AZ Klina neemt met HiX afscheid van tal van voormalige deelsystemen, onder andere voor de apotheek, de spoedafdeling en het maaltijdbeheer.

Hans Mulder, CEO van ChipSoft: “We zijn trots dat ook AZ Klina nu met HiX aan de slag gaat. We kijken uit naar een positieve verderzetting van onze partnership waarmee we de zorg in het ziekenhuis helpen optimaliseren en blijven bijdragen aan innovatie in de zorgsector.”Lees meer over onze implementatietrajecten