Petra Kok, reumatoloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, ervaart een aanzienlijk lagere registratielast door het gebruik van het programma Autoscriber in combinatie met HiX. Op het Samen naar betere zorg Festival sprak ze hierover, samen met Aran Jellema, teamleider R&D binnen ChipSoft. Petra vertelt kort over de meerwaarde van Autoscriber voor haar werkproces en Aran gaat dieper in op de samenwerking en integratieplannen, die leiden tot meer efficientië en werkplezier op de werkvloer. "Zo komen we in co-creatie van techniek en zorg samen digitaal vooruit."

Bij ieder gesprek dat Petra met haar patiënten voert, start ze de webapplicatie Autoscriber op. De computer neemt het gesprek op, met toestemming van de patiënt en na afloop heeft artificial intelligence het gesprek samengevat, inclusief de besproken behandelmogelijkheden en het informed consent. "Die gegevens kopieer ik in Autoscriber en plak ik vervolgens op de juiste plek in het patiëntendossier. Een hele verbetering in registratielast, alleen is het nog nodig om handmatig de gegevens over te nemen in HiX."

"Méér dokter, minder typiste"

Door deze werkwijze kan Petra meer aandacht besteden aan haar patiënt. "Ik hoef niet het hele gesprek mee te typen en daarna het consult op de juiste manier samen te vatten. Daardoor verplaatst de aandacht van de computer zich tijdens een gesprek naar mijn patiënt, kan ik beter non-verbale signalen lezen en luisteren. Het kost me minder tijd en levert werkplezier op. Heel waardevol. Ik word nu ontzorgd tijdens de consultatie door de techniek en ben daardoor een relaxtere dokter."

"Vertrouwen op techniek"

In eerste instantie was Petra terughoudend over deze AI-oplossing. "Durf ik de computer te laten typen, terwijl ik achterover leun en met de patiënt spreek? Is de samenvatting straks 'goed genoeg'? Wat betekent dit voor mijn werkproces? En hoe werkt dit dan praktisch? Die vragen gingen allemaal door mijn hoofd." Inmiddels is die scepsis voor het onbekende veranderd naar vertrouwen en overtuiging dat het werkt. "Na mijn eerste ervaringen heb ik vertrouwen gekregen dat de techniek mijn menselijke vermogens ondersteunt. Dit is zoals ik het consult van de toekomst zie, werken met spraakondersteuning, met meer werkplezier, minder registratielast en meer aandacht voor de patiënt."

Doel: naadloze integratie

Aran Jellema, teamleider R&D, wil Autoscriber zo snel mogelijk naadloos in HiX integreren om de copy-paste-stap ertussenuit te halen en de handelingen voor zorgverleners nóg verder te verminderen. "Dat wil zeggen dat de webinterface verdwijnt en vervangen wordt door een API-integratie. De arts drukt dan in HiX op 'start een autoscriber-consult', neemt het gesprek op en bij het afsluiten zorgt de integratie dat direct alle juiste velden op de juiste manier in het consultformulier gevuld zijn. Dit wordt de volgende stap in de doorontwikkeling."

Maximale waarde uit gesprek halen

"Ook willen we vitale parameters automatisch overnemen naar HiX", vertelt Aran, "En als de arts bijvoorbeeld tegen de patiënt zegt dat er een thoraxfoto, MRI of labonderzoek nodig is, dat de kunstmatige intelligentie die infomatie direct uit het gesprek filtert en de aanvraag hiervoor als order in HiX klaarzet. We willen dus veel meer kennis uit het gesprek halen en het daarmee voor de arts nog makkelijker maken om het consultformulier aan te vullen. In de praktijk moeten we gaan ondervinden welke onderdelen de meeste waarde hebben voor de zorgprofessional, maar de intentie is dat we de maximale waarde uit de beschikbare gegevens van het gesprek halen."

Twee jaar geleden

De samenwerking in de trias van het Reinier de Graaf Gasthuis, Autoscriber en ChipSoft startte ongeveer een half jaar jaar geleden. Daar ging een traject aan vooraf van ongeveer twee jaar. Aran: "Bij ChipSoft wilden we al eerder gegevens uit brieven en verslagen eenvoudig gestructureerd in het EPD kunnen overnemen. Of dat nou gaat om het verhaal van de patiënt of om gegevens die je gestructureerd in het EPD wil opslaan, zoals metingen of de voorgeschiedenis. In plaats van dit handmatig te registreren, wilden we dit uit een brief halen, daar een structuur van maken en de registratie vervolgens met een paar kliks in HiX kunnen doorvoeren. Toen we dit concept net rond hadden, meldde Autoscriber zich voor een gesprek over de integratie van hun oplossing in HiX. Toen Marcel Slingeland (ICT-manager bij Reinier de Graaf Gasthuis) op een beurs Autoscriber ontdekte, vroeg hij de CMIO van het ziekenhuis - Petra dus - of dit misschien iets voor in de zorg van het Reinier de Graaf zou zijn. Na een demo van Autoscriber, starten ze samen met een aantal medisch specialisten als 'early adapters' met het gebruik van Autoscriber in de zorg. Vervolgens kwamen alle lijnen bij elkaar, zijn de gezamenlijke plannen gemaakt om de samenwerking tussen techniek en zorg een stap verder te brengen, en is de bal gaan rollen."

Registratielast verminderen

Aran: "Door samen te werken met partners zoals Autoscriber streven we naar een lagere registratielast en meer werkplezier voor zorgverleners, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan essentiële taken. Registratielastvermindering is een van de belangrijkste focuspunten binnen ChipSoft. Deze samenwerking met Autoscriber resulteert in aanzienlijke tijdwinst voor zorgprofessionals zoals Petra. Dat komt hun productiviteit en efficiëntie ten goede. We staan dus heel erg open voor partnerships met partijen die net als wij de zorgprocessen en werkprocessen willen optimaliseren."

Wendbaar en enthousiast

Inmiddels zijn er vele partijen op de markt die vergelijkbare oplossingen bieden als Autoscriber. Aran legt uit waarom juist Autoscriber op dit moment de voorkeur geniet: "Het is een van de weinige partijen – zo niet de enige partij – die deze oplossing in het Nederlands aanbiedt. Daarnaast hebben ze veel technische kennis en vaardigheid, werken ze met een klein en wendbaar team waarmee de lijntjes kort zijn én zijn ze ontzettend enthousiast. Autoscriber heeft bovendien sterke connecties binnen ziekenhuizen, wat hun betrouwbaarheid en geschiktheid voor samenwerking voor ons benadrukt."

Petra Kok is ook enthousiast over de samenwerking: "Wat we bereikt hebben lukt, omdat we met vertrouwen van mens tot mens samenwerken en omdat er wordt geluisterd en vervolgens echt dingen gebeuren, zodat de techniek steeds mooier aansluit op het gebruik tijdens het patiëntencontact."

Veel AI-projecten

De samenwerking met Autoscriber is een van de AI-projecten waar ChipSoft momentaal aan werkt. Aran: "We passen Large Language Models niet alleen toe in de context van het gesprek tussen de arts en de patiënt, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van patiëntvriendelijke samenvattingen voor in brieven of voor op het portaal. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om te kunnen dicteren in de apps, waarna gegevens direct gestructureerd in HiX worden opgeslagen."

Duurzame oplossingen

Kortom: AI krijgt ook in HiX een grotere rol. Aran: "De integratie van Autoscriber in Reinier de Graaf is hier een mooi voorbeeld van. Door samen te innoveren met zorginstellingen en aanbieders van andere applicaties, verbinden we onze verschillende perspectieven en realiseren we duurzame oplossingen die leiden tot een lagere registratielast voor de zorgprofessional en meer aandacht voor de patiënt. Heel waardevol."

Dat vindt ook Petra Kok: "Het is waardevol om samen te werken vanuit ieders expertise en talent, waarbij het perspectief vanuit techniek en zorg wordt samengebracht. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we in co-creatie de digitale transformatie echt mogelijk maken in de dagelijkse patientenzorg. Innoveren is een iteratief proces, waar je samen stappen in maakt. Dat geeft energie en helpt ons om de zorg duurzaam in te richten richting de toekomst."

Mail ons voor meer info