GENK – Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) werkt sinds woensdag 30 september op alle intensieve diensten met het geïntegreerde Patient Data Monitoring Systeem (PDMS) van softwareleverancier ChipSoft. Deze integratie betekent de eerste concrete stap in het masterplan van het ZOL om de volgende 2 jaren te evolueren naar een ziekenhuisbreed, ultramodern, geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Voor de uitrol van deze volgende fase dient het ZOL nog een keuze te maken voor een partner.


Met het nieuwe PDMS kunnen artsen en verpleegkundigen de patiënten op de Intensieve Zorgen, Hartbewaking en de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) optimaal monitoren. Het elektronisch patiëntendossier verzamelt de meetwaarden van de apparatuur die op de patiënten is aangesloten en toont deze op overzichtelijke wijze. Bovendien hebben de zorgprofessionals digitaal de beschikking over alle relevante (digitale) registratiemogelijkheden. Het elektronisch patiëntendossier verzamelt namelijk alle gegevens over de patiënt, zoals zijn voorgeschiedenis, de opvolging, de toegediende medicatie enz… Hierdoor worden de zorgverleners optimaal ondersteund bij de zorg voor hun patiënten.


Papiervrije situatie

“Op een Intensieve dienst wordt heel veel informatie verzameld. Veel mensen zijn bij een intensieve patiënt betrokken”, legt Peter Thijs, manager ICT in het ZOL, uit. “Het is een uitdaging om te zorgen dat iedereen overal over alle informatie beschikt. Met dit PDMS creëren wij een papiervrije situatie voor zowel dokters als verpleegkundigen, waarbij alle data op één plek verzameld worden. Op die manier verloopt de informatieoverdracht binnen de afdelingen maar ook tussen de afdelingen efficiënter.”


Volledig geïntegreerde oplossing

Volgens Peter Thijs gaat de oplossing van ChipSoft verder dan een klassiek stand alone PDMS dat de nadruk legt op het verzamelen van data uit verschillende monitors. “Ons nieuwe pakket biedt naast een volledig geïntegreerde werksetting voor de artsen én verpleging ook bidirectionele koppelingen met andere ziekenhuisdiensten zoals beeldvorming, labo, apotheek. Alle aspecten van de zorgketting worden elektronisch met mekaar verbonden. Het is echt een krachtig werkinstrument.”