Als forensische zorg wordt u uitgedaagd de zorg slimmer te organiseren. Veel zorg verhuist van de instelling naar de patiënt thuis en dat heeft grote gevolgen voor de forensische zorg in zijn geheel. ChipSoft speelde in een vroeg stadium in op deze beweging en biedt de meest innovatieve tools om uw zorg te ambulantiseren. 


Volledig geïntegreerde zorgsuite 

Met HiX profiteren instellingen van een volledig geïntegreerde zorgsuite. Deze totaaloplossing voor dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth voorziet professionals van slimme ondersteuning tijdens hun werkzaamheden. Achter de pc in de spreekkamer, maar ook bij de patiënt thuis, op een laptop, tablet of smartphone. Bovendien biedt HiX gebruiksvriendelijke tools waarmee patiënten actief participeren in hun behandeling.


Ingebouwde intelligentie 

Door zijn krachtige aanpassingsvermogen en ingebouwde intelligentie ‘weet’ HiX bij het inloggen precies wie de zorgverlener of de patiënt is die deze totaaloplossing aanroept. Ook weet HiX welk device diegene gebruikt en welke registratie- en inzagebehoeftes hij op specifieke momenten heeft. Bent u met een tablet op bezoek bij uw patiënt, dan is HiX automatisch op die werksetting afgestemd. Werkt u liever op een laptop of smartphone bij die patiënt? Dan krijgt u opties aangereikt die dáár het handigst voor zijn. Doordat onze oplossing in staat is alle functionaliteiten flexibel aan te bieden, wordt iedere professional op ieder moment optimaal ondersteund tijdens zijn of haar werk.


Optimale inzet van resources 

Met HiX maakt u patiënten deelgenoot van hun behandeling. Zij plannen via internet zelf hun afspraken, vullen vragenlijsten in, houden dagboeken bij en vragen online hun herhaalrecepten aan. Daarbij staan zij in direct contact met hun behandelaar. Die heeft onder andere gebruiksvriendelijke tools om patiënten te vragen naar hun toestand, aangevraagde medicatie goed te keuren en huisartsen op een veilige manier te informeren over de actuele status. Door eHealth in te zetten voor de communicatie tussen alle betrokkenen, vermindert u het aantal fysieke contactmomenten met de patiënt, zodat u resources efficiënter benut.


Unieke combinatie 

Kortom: HiX verrijkt uw instelling met een unieke geïntegreerde totaaloplossing die volledig inspeelt op de ambulantisering van uw werkzaamheden. Zorgverleners en patiënten beschikken daarbij over innovatieve en zeer gebruiksvriendelijke tools om de zorg te stroomlijnen en te waarborgen. Doordat HiX ook op juridisch vlak haar mannetje staat en ChipSoft de geldende wet- en regelgeving automatisch in uw systeem verwerkt, beschikt u met HiX tot in lengte van jaren over een efficiënte totaaloplossing die goed is voor uw instelling én uw patiënten. 


Meerwaarde van HiX: 

• Optimaal ingericht op ambulante zorg 

• Volledig geïntegreerde zorgsuite 

• Talrijke slimme eHealth-mogelijkheden 

• Groot gebruiksgemak op ieder device


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl