HiX ondersteunt alle processen voor de cardiologische zorg. Met het intelligente EPD beschikken cardiologen en verpleegkundigen meteen over alle informatie en registratiemogelijkheden verbonden aan hun rol in de behandeling. Bovendien biedt HiX handige tools voor multidisciplinaire samenwerking en optimale hartrevalidatie.

Cardiologie binnen HiX

De afdeling cardiologie heeft in HiX toegang tot aangepaste formulieren om alle verschillende contactmomenten en besprekingen te registreren. 

Om de verschillende rollen binnen de cardiologie te ondersteunen bij hun verslaglegging, zijn verschillende methodes beschikbaar. Zo kunnen gebruikers vrije tekst invoeren, standaardteksten aanmaken en snel invoeren, maar ook voorgedefinieerde invulformulieren aanvullen. Hierdoor wordt de specialist ondersteund om het consult gestructureerd te verslaan. Door die gestructureerde registraties zijn de gegevens eenvoudig automatisch uit het systeem op te halen voor aanleveringen aan, bijvoorbeeld, Quermid Pacemakers of TUCO. Bovendien kan elke gebruiker met filters de gestructureerde naslag van alle verslaglegging doorzoeken.

Ondersteuning hartteam

Met HiX profiteert het gehele hartteam van innovatieve oplossingen. Bij de functieonderzoeken krijgen cardiologen bijvoorbeeld ondersteuning doordat aan de aanvraag automatisch de juiste beelden worden gekoppeld. In het kader van verslaglegging ondersteunt HiX onder meer bij hartfalen, de registratie van coronarografie , PCI, TAVI en de Mitraclip, en de verslaglegging vanuit devices zoals de PM, ICD, en holter. Ook de EFO is in HiX geïntegreerd, evenals de registratie van de procedure op het cathlab. . Voor deze kamer biedt het cardiologiedossier bovendien intelligente ondersteuning bij aanvraag en planning.  

Cardio-thoracale chirurgie

HiX voorziet in gestructureerde dataregistraties voor BACTS en EACTS en ondersteunt de aanvraag en planning van OK-kamers. Bovendien brengt HiX het gedetailleerde preoperatieve onderzoekstraject van iedere patiënt duidelijk in kaart. Wanneer er ruimte is in het operatieschema kan deze snel worden opgevuld met een andere patiënt die voldoet aan de juiste voorbereidingscriteria.

Rolgerichte view

Elk specialisme en elke rol heeft een eigen view op het EPD. Hierdoor heeft de behandelaar meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft te gaan naar informatie. 

Multidisciplinair overleg (MDO)

HiX toont bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Dit is niet alleen handig voor het eigen werkproces, maar biedt ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen worden gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de collega’s in het overleg hebben geregistreerd.

Standaard content

Door onze standaard content [link] reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars tegelijk gegevens registeren en eenvoudig daarnaast eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te openen, houden ze een optimaal overzicht en leggen ze eenvoudiger en efficiënter informatie vast. 

Hartrevalidatie 

Naast het volledige cardiologisch dossier stroomlijnt HiX ook het gehele proces rond de hartrevalidatie. Doordat de hartrevalidatie ook deel uitmaakt van het EPD, beschikt elke behandelaar over hetzelfde, actuele totaaloverzicht van de patiënt en zijn traject. 

Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en zorgvragen, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt meteen tonen. Daarnaast biedt HiX de mogelijkheid om gedetailleerde gegevens op gestructureerde wijze vast te leggen, waardoor ze eenvoudig te filteren zijn. 

Handig hergebruik 

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt volgens het principe “enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik.” Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende ICD-10 code_ geregistreerd. Dit is een mooi voorbeeld van hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen. 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt de gestructureerde gegevensregistratie voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de relevante keuzes aangeboden krijgt, met daarbij telkens de logische vervolgstap op basis van de vorige keuze. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

mHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via mhealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakspecifieke content 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.be.