HiX ondersteunt alle processen binnen de geriatrische zorg met een intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel onmiddellijk over alle relevante informatie en intelligente registratiemogelijkheden. 

Geriatrie binnen HiX

Binnen het geriatriedossier in HiX worden op basis van de verwijsvraag of het soort consult een aantal voorgedefinieerde anamneseformulieren aangeboden, zoals een formulier voor de cognitieve analyse, een formulier voor vallen en/of mobiliteit en een formulier voor een medicatie review. 

Door de vele en complexe problemen binnen de geriatrie is voor het lichamelijk onderzoek een breed scala aan (anatomisch opgebouwde) formulieren beschikbaar. De gestructureerde vragen voor de conclusie en het beleid zijn uitgebreid met de vier assen, namelijk de somatische, psychische, functionele en sociale as, inclusief de samenhang, interacties en cumulaties. 

De registratie van scoreformulieren vormt een belangrijk onderdeel van de verslaglegging binnen de geriatrie. De scores die automatisch worden berekend vanuit de vragen, kunnen voor de verschillende scorelijsten eventueel tubulair of grafisch worden weergegeven. Er zijn grofweg drie categorieën waar de scoreformulieren onder vallen. Te weten: mobiliteit, cognitie en algemene conditie.

Rolgerichte view

Elk specialisme en elke rol heeft een eigen view op het EPD. Hierdoor heeft de zorgverlener meteen een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft te gaan naar informatie. 

Multidisciplinair overleg (MDO)

HiX biedt de tools om zowel de planning en de voorbereiding als de verslaglegging van een multidisciplinair overleg vlot te doorlopen. De bevindingen van alle zorgverleners die deelnemen aan het MDO worden tijdens de bespreking gecombineerd getoond, zodat iedereen ziet wat de verschillende collega’s gedurende de voorbereiding hebben geregistreerd. Tijdens het MDO worden de gezamenlijke bevindingen geregistreerd vanuit hetzelfde scherm, waarna deze ziekenhuisbreed gedeeld worden.

Standaard content

De standaard content van HiX kan gezien worden als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD, en dit voor meer dan 70 verschillende specialismen/afdelingen binnen een zorginstelling. Deze bevat onder andere talloze bewezen werkprocessen en specifieke score- en vragenlijsten. Zo zal HiX doorheen het gehele behandelproces de juiste informatie op het juiste tijdstip aanbieden. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. 

Daarnaast bewaakt ChipSoft binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze worden gedeelde gegevens altijd hergebruikt. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevens niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd.

Innovatieve tools

Dankzij continue investeringen voorziet ChipSoft zorginstellingen te allen tijde van het meest innovatieve EPD. Zo biedt HiX de zorgverlener vernieuwende tools. Denk hierbij aan snelteksten, intelligente EPD-brede beslissingsondersteuning en gestructureerde intuïtieve vragenlijsten. Deze tools garanderen een vlotte registratie en een maximale patiëntveiligheid.

Handig hergebruik 

HiX werkt volgens het principe ‘enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik’. Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden hergebruikt en gedeeld met andere zorgverleners. Denk hierbij aan gegevens als intoxicaties, allergieën, DNR-beleid en metingen. Zo verlaagt HiX de registratielast voor gebruikers. 

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren en managementinformatie worden snel en eenvoudig gegenereerd dankzij de gestructureerde vastlegging van gegevens. Deze garandeert bovendien een optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX volgt zowel nationale als internationale richtlijnen. Door deze te integreren in het werkproces krijgt de zorgverlener tijdens de invoer van gegevens alle relevante keuzes en verplichte registraties aangeboden. Naar aanleiding van de gemaakte keuze biedt HiX telkens de logische vervolgstap aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij specifieke scorelijsten en behandelbeleid op basis van richtlijnen.

mHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via mHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen beveiligd online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakspecifieke content 
  • Optimaal overzicht
  • Uniforme en efficiënte registraties
  • Verlaagde registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Vastlegging prestatie-indicatoren als onderdeel van het werkproces 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.be.