Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX hebben ziekenhuizen een compleet medisch dossier voor hun patiënten. In het gebruiksvriendelijke EPD sluiten alle behandel- en registratieprocessen naadloos op elkaar aan, zodat u nog efficiënter samenwerkt met uw collega's binnen én buiten de zorginstelling. Verder onderscheidt HiX zich door zijn reikwijdte en verregaande ondersteuning.

 

Multidisciplinair elektronisch patiëntendossier

De dossiervoering in EPD HiX gebeurt in één centraal medisch dossier per patiënt. Daarop heeft u als zorgverlener een specifieke view, aangepast aan uw rol en functie. Dat wil zeggen dat de functionaliteiten en informatie altijd zijn afgestemd op de gebruiker. Daarbij zorgt de ingebouwde standaard content voor een optimale ondersteuning van elke afdeling en elk specialisme. Gegevens worden geregistreerd aan de bron en over de grenzen van de verschillende afdelingen heen gedeeld, wat de efficiëntie en zorgkwaliteit verhoogt. 


eHealth: digitale oplossing voor samenwerking

Ziekenhuizen gaan steeds nauwer samenwerken in netwerken met andere zorginstellingen. In die samenwerkingsverbanden kunt u HiX perfect inzetten in elke mogelijke samenwerkingsvorm. Daarbij worden de informatieveiligheid en de autonomie van elke individuele zorginstelling steeds bewaakt.

Vanuit HiX kunt u gegevens uit het medisch dossier aanbieden aan of ophalen uit de Hubs en Metahub. Dankzij deze connectie krijgen ook uw collega-behandelaars toegang tot patiëntgegevens – op voorwaarde dat de patiënt hiertoe toestemming heeft geregistreerd. Naast de gerealiseerde koppelingen biedt ChipSoft eigen oplossingen voor extramurale samenwerking. Denk hierbij onder meer aan het Zorgverlenersportaal voor (externe) artsen en het Zorgplatform, waarmee gestructureerde gegevens uitgewisseld worden.

 

Patiëntparticipatie

Het elektronisch patiëntendossier biedt u de mogelijkheid de patiënt een actieve rol te geven in de behandeling. Dat kan met het in HiX geïntegreerde Patiëntenportaal, waarlangs patiënten onder andere gegevens en beelden uit hun medisch dossier kunnen inzien en informatie afgestemd op hun behandeling kunnen nalezen. Als zorginstelling kiest u zelf welke gegevens u aanbiedt. Informatie die patiënten op hun beurt registreren, zoals thuismetingen, worden dan weer automatisch ingeladen in hun dossier zodat ze ook voor zorgverleners beschikbaar zijn.

HiX is voorzien van een uiterst innovatief en volledig Patiëntenportaal met onder andere ook functionaliteit voor e-consult en chatbot.

 

mHealth

mHealth-applicaties dragen bij tot de continue beschikbaarheid van actuele gegevens. Om uw werkproces als zorgprofessional te vereenvoudigen en gelijktijdig de vlotte toegang tot uw patiëntendossier te verzekeren, ontwikkelt ChipSoft mobiele apps. Zo zijn er onder meer aangepaste apps voor de specialist, de verpleegkundige en de medewerker op de sterilisatieafdeling. Omdat alle mobiele oplossingen geïntegreerd zijn in het EPD, is het patiëntendossier steeds volledig en up-to-date.

 

Efficiënt vastleggen

Een basisprincipe van EPD HiX is de efficiëntie van zorgprocessen en de bijhorende vastlegging. Met de intuïtieve tool voor consultvoering legt u als arts bijvoorbeeld met minimale handelingen alle benodigde gegevens en vervolgacties zoals bijkomende onderzoeken en medicatie vast. De ingebouwde tools zorgen voor een gestroomlijnde zorgregistratie.

Als totaaloplossing is HiX de perfecte basis om dicht bij de bron de inzet van uw resources te optimaliseren. Ingebouwde oplossingen voor capaciteitsmanagement brengen vraag en aanbod in evenwicht.

 

EPD volgens BMUC

Elektronisch patiëntendossier HiX beantwoordt aan alle criteria van de BMUC. Bovendien zijn er integraties met platformen zoals Vitalink, Recip-e, eBirth, UREG, Vaccinet... Bijgevolg hoeven zorgverleners steeds minder uitstapjes uit het EPD te maken. Ook leggen zij tijdens het zorgtraject meteen de nodige informatie vast voor de MZG-registratie. Deze wordt zo veel mogelijk ingebouwd in de gestructureerde vastlegging, zodat u met minimale inspanning alle verplichte aanleveringen kunt realiseren.  

 

Kwaliteit en certificering

ChipSoft voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen, waaronder ISO 13485, en haar EPD voldoet aan de Medical Device Directive 93/42/EEC klasse IIb. Deze erkenningen garanderen dat u een kwalitatieve oplossing en dienstverlening ontvangt. Daarenboven kunt u als zorgpartner rekenen op ondersteuning bij het behalen van internationale certificeringen zoals JCI en NIAZ. 


Meer weten?

Deze pagina geeft slechts een impressie van onze omvangrijke zorg-ICT. Indien u interesse heeft in de oplossingen van ChipSoft of een demonstratie wenst aan te vragen, kunt u contact opnemen via communicatie@chipsoft.be.