Is uw zorginstelling klaar voor de zorg van de toekomst? Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX beschikt u over één geïntegreerde IT-oplossing die inspeelt op de noden van uw hele zorginstelling. HiX voorziet namelijk iedere zorgprofessional van gespecialiseerde ondersteuning om topzorg te kunnen leveren. Daarbij staan efficiënte werkprocessen, patiëntveiligheid en gebruiksvriendelijkheid centraal.

Wat is elektronisch patiëntendossier HiX?

Eén geïntegreerd dossier

De basis van HiX vormt het elektronisch patiëntendossier zelf. Belangrijk hierbij is dat elke patiënt slechts één enkel patiëntendossier heeft dat centraal in één database wordt opgeslagen. Zo werken de verschillende betrokken zorgverleners allemaal in hetzelfde dossier.

Steeds de juiste informatie

Dankzij rolgerichte views op het dossier, heeft elke zorgverlener steeds de relevante patiëntinformatie voor handen, afhankelijk van diens specialisme en het moment in het zorgproces. Zo zal een verpleegkundige bijvoorbeeld andere gegevens en functionaliteiten ter beschikking hebben dan een cardioloog.

Doorstroom van gegevens

Daarnaast wordt de doorstroom van patiëntgegevens over verschillende afdelingen heen gefaciliteerd. Alle (medische) gegevens zijn in real-time beschikbaar en inzichtelijk op alle afdelingen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. 

Registratielastvermindering

Dankzij de eenmalige registratie aan de bron en het intelligente hergebruik van gegevens door HiX wordt de registratielast voor de zorgverleners significant verlaagd. Elke registratie in het elektronisch patiëntendossier wordt maximaal benut over de grenzen van de verschillende specialismen heen, aangezien zorgverleners op elkaars registraties kunnen verder bouwen.

Optimale ondersteuning voor het hele ziekenhuis

De verschillende afdelingen van het ziekenhuis worden ondersteund door HiX. Dit houdt in:

- Alle afdelingen die gebruik maken van medische dossiervoering
- Alle afdelingen die gebruik maken van administratieve dossiervoering
- De ziekenhuisapotheek voor alles wat medicatie betreft
- De centrale sterilisatieafdeling (CSA)
- De keuken voor alles wat maaltijdbeheer betreft
- …

"Als ziekenhuis moeten we innoveren om relevant te blijven in het zorglandschap en om de beste patiëntzorg te kunnen bieden. Ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Aan de hand van het EPD automatiseren en centraliseren we zorgregistraties in één dossier voor de patiënt, waarmee we de zorgregistratie zo efficiënt mogelijk maken."

– Korneel Traen, Manager IT bij AZ Delta

Innovatieve workflowondersteuning

Ongeacht uw functie binnen het zorgtraject, biedt HiX u rol- en taakgerichte medische standaard content aan. Deze varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete orderworkflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. Ingebouwde intelligentie en beslissingsondersteuning zorgen voor gestroomlijnde zorgprocessen, zodat u zich perfect ondersteund voelt tijdens uw zorgtaken.

De uitgebreide beslissingsondersteuning van elektronisch patiëntendossier HiX wordt ingezet om de zorgprofessional vlot door het registratieproces te leiden. Die ondersteuning vindt uiting in diverse toepassingen. De ingebouwde EPD-brede regels reiken proactief logische vervolgstappen aan in de behandeling. Met waarschuwingen maakt HiX de zorgverlener bovendien attent op potentieel gevaarlijke situaties. Zo helpt de geïntegreerde beslissingsondersteuning de zorgverlener continu te waken over de patiëntveiligheid.

Door middel van continue updates blijft de standaard content actueel en toekomstbestendig. Nieuwe wet- en regelgeving wordt steeds tijdig doorgevoerd. In overleg met zorgpartners ontwikkelen we steeds nieuwe gebruiksvriendelijke oplossingen die uw zorgregistratie verder vereenvoudigen.

"HiX is een totaal nieuw concept voor ons. Er is veel te ontdekken omdat het zo veel omvat, maar anderzijds is het een heel overzichtelijk dossier waarin je een volledig beeld hebt van de patiënt."

– Thomas Adams, Uroloog bij GZA

Datagedreven zorg

Uw ziekenhuis beschikt over enorm veel data. Daarom wordt binnen HiX een geïntegreerd datawarehouse aangeboden. Als bestuurder heeft u op die manier de mogelijkheid om de workflows van uw organisatie inzichtelijk te maken, te analyseren en te verbeteren. Ook aparte afdelingen kunnen data inzetten om hun werkprocessen te optimaliseren.

Focus op innovatie

Om in te spelen op de uitdagingen waar uw zorginstelling mee te maken krijgt, is HiX voortdurend in ontwikkeling. Het elektronisch patiëntendossier beantwoordt daardoor steeds aan alle regelgeving, evenals aan evoluties binnen de gezondheidszorg. Zo is het EPD bijvoorbeeld beschikbaar via mobiele applicaties voor verpleegkundigen en specialisten. Ook remote health, met onder andere thuismonitoring en teleconsultaties, en patient empowerment worden door HiX ondersteund en bewerkstelligd.

Bewezen kwalitatieve oplossing

Kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het (door)ontwikkelen van elektronisch patiëntendossier HiX en in onze organisatie. ChipSoft heeft het ISO 13485 label en ons product HiX is volledig klasse IIb CE Medical Device gecertificeerd.

Patiëntparticipatie

HiX biedt u de mogelijkheid om de patiënt een actieve rol te geven in de behandeling. Dat kan met het geïntegreerde Patiëntenportaal, waar patiënten onder andere gegevens en beelden uit hun medisch dossier kunnen inzien en informatie afgestemd op hun behandeling kunnen nalezen. Als zorginstelling kiest u zelf welke gegevens u aanbiedt. Daarnaast kunnen patiënten afspraken maken, deelnemen aan e-consults en vragenlijsten invullen. Informatie die patiënten op hun beurt registreren, zoals thuismetingen, worden dan weer automatisch ingeladen in hun dossier zodat ze ook voor zorgverleners beschikbaar zijn.

EPD volgens BMUC

Elektronisch patiëntendossier HiX beantwoordt aan alle criteria van de BMUC. Bovendien zijn er integraties met platformen zoals Vitalink, Recip-e, eBirth, UREG, Vaccinet, enz. Hierdoor hoeven zorgverleners steeds minder andere toepassingen te openen en gebeurt alles binnen het EPD. Ook leggen zij tijdens het zorgtraject meteen de nodige informatie vast voor de MZG-registratie. Deze wordt zo veel mogelijk ingebouwd in de gestructureerde vastlegging, zodat u met minimale inspanning alle verplichte aanleveringen kunt realiseren. 

Samen naar betere zorg

We hechten veel belang aan het uitbouwen van goed gefundeerde partnerships met de zorginstellingen. Uw input vormt immers een van de belangrijkste informatiebronnen wat betreft de ontwikkelingen van de software. Daarom gaan we met ons Innovatieplatform op regelmatige basis in dialoog met de ziekenhuizen om innovaties en wensen te bespreken. De kennis die uit deze contactmomenten voortkomt, vormt de basis voor aanpassingen en verbeteringen in het elektronisch patiëntendossier. Zo gaan we samen met onze klanten naar betere zorg.

Meer weten?

Benieuwd wat elektronisch patiëntendossier HiX voor uw zorginstelling kan betekenen? Contacteer ons voor meer info!

Neem contact met ons op