Rivas Zorggroep ging april 2014 live met HiX. Op meer dan 50 locaties - variërend van ziekenhuis tot verzorgingshuizen en thuiszorg - stapten de zorgprofessionals op één dag van verschillende systemen over op één Elektronisch Cliëntendossier (ECD). En met succes. Programmamanager Rivas Elektronisch Dossier (RED) Roger van Driel, die de implementatie van HiX van A tot Z heeft geleid, is blij met de “cadeautjes van het systeem voor Rivas als ketenorganisatie”.

 

1406_Mediar_01 

“Het belangrijkste is dat de cliënten samen met de zorgverleners baat hebben bij het systeem”, zegt Van Driel. “Al hun gegevens zijn bij iedere behandelaar (mits daarvoor geautoriseerd) in de keten bekend. Voor cliënten zelf betekent dit dat zij hun verhaal veel minder vaak hoeven te vertellen en dat zij zullen ervaren dat hun zorg optimaal is ondersteund."

Van Driel: "Als een cliënt in het Beatrixziekenhuis nu komt voor een nieuwe heup, kunnen we  direct de nazorg inplannen waar dan ook binnen onze ketenorganisatie. Dit kan zorg in een verpleeghuis, een verzorgingshuis of thuiszorg zijn. Dat is om het even. De medewerkers van die organisatieonderdelen zien daardoor direct in welke conditie zij de cliënt ontvangen en welke zorg en hulpmiddelen hij of zij nodig heeft, bijvoorbeeld een hoog-laag bed. Die schriftelijke of mondelinge overdracht is door HiX verdwenen en dat is echt een heel groot voordeel. Dat zijn voor de medewerkers echt de cadeautjes van dit systeem. Tot voor kort beschikten de klinische afdelingen nog over papieren dossiers. Deze werden aan de balies samengesteld en voorzien van de juiste cliëntgegevens. Dat is nu allemaal weg. Je merkt dat iedereen daar enthousiast van wordt.”

Ook Roger van Driel zelf is enthousiast over het resultaat dat is neergezet. “Naast de integratie van de diverse losse dossiers, kent het systeem vele noviteiten, zoals de mogelijkheid dat bij inschrijving direct de cliëntfoto beschikbaar komt en dat formulieren die op papier binnenkomen direct via onze printers in het dossier van de cliënt kunnen worden gescand. Dit gebeurt aan de hand van een koppeling met het cliëntnummer. Daarmee zijn wij de eerste in Nederland. Dat zijn patiëntveiligheidszaken die enorm belangrijk zijn en waarmee onze medewerkers heel blij zijn.”

Voor de cliënten van Rivas betekent de switch naar één geïntegreerd systeem ook heel veel, meent Van Driel. “Doordat zorgverleners meer inzicht hebben, hoeven zij de cliënt minder uit te vragen. Dat overzicht was er voorheen onvoldoende of niet. Het kan óók betekenen dat cliënten niet twee keer hoeven te komen om bloed te prikken, want de resultaten van een bloedonderzoek zijn bij iedere behandelaar bekend. Hier merken cliënten in principe niet veel van. Zij merken aan het eind van de rit vooral dat alles goed geregeld is.”


Maximale bereikt

Aan deze geslaagde implementatie ging een periode van hard werken vooraf. Van Driel: “Als je de grootte van dit project, de tijdsdruk en de hoeveelheid aan functionaliteiten in ogenschouw neemt, zijn we heel goed live gegaan en hebben we het maximaal haalbare bereikt. We zijn er echter nog niet: na de livegang is de nazorgfase ingegaan waarin we samen met Chipsoft HiX nóg verder finetunen. Daarin staat tevens verdere procesoptimalisatie centraal om zo nóg meer uit het systeem te halen voor de zorgprofessionals. Ook moeten we gedurende deze periode de nog openstaande ICT gerelateerde punten aanpakken.“

HiX is binnen Rivas met open armen ontvangen, vertelt Van Driel. Vooral de voordelen van de ketenintegratie komen sterk naar voren. “Een aantal dagen na de start van ons nieuwe dossier kregen we al een positief bericht vanuit de SEH. Ze kregen iemand binnen vanuit een verpleeghuis van Rivas. Van die cliënt waren op de SEH alle historische gegevens direct inzichtelijk. Daar waren ze ontzettend verrast over en blij mee.” Niet alleen de registraties door artsen en verpleegkundigen staan direct in het Rivas Elektronisch Dossier, ook de metingen worden door alle locaties gedeeld. Hierdoor beschikt elke zorgprofessional van Rivas, mits geautoriseerd, over complete en actuele gegevens.


Echt innovatief

“De ondersteuning die HiX biedt bij de verpleegkundige zorg is écht innovatief”, vervolgt Van Driel. “Voor de ‘cure’ en de ‘care’ maken wij gebruik van meerdere verpleegkundige methodieken. We rapporteren op de Gordon-gezondheidspatronen en op de vier woon- en leefdomeinen van Actiz nu in één systeem. Dat is écht uniek. Waar de aandacht in de cure met name is gericht op de korte termijn rapportages, zoals de decubitusscore en de Snaq-score, rapporteert de care meer over welzijn, veiligheid, geborgenheid en hoe mensen functioneren. Inhoudelijk sluiten de methodieken en daarmee de uit te voeren acties in de verpleegplannen naadloos op elkaar aan.”

De vereniging van cure- en care-functionaliteiten in één Rivas Elektronisch Dossier houdt in dat ook op het gebied van planning belangrijke stappen moesten worden gezet. Daarin lag voor Rivas en ChipSoft samen een grote uitdaging, vertelt Van Driel. “Maar het resultaat mag er zijn. Dat we HiX kunnen gebruiken voor de planning van zowel ziekenhuiszorg als thuiszorg, is echt van enorme meerwaarde. Voorheen waren daar bij Rivas meerdere systemen voor nodig en ChipSoft was tot dan toe voornamelijk actief aan de cure-kant. De care-kant hebben we samen opgezet en dat is ontzettend mooi geworden. Laatst vroeg iemand of dit betekent dat HiX alle functionaliteiten van een systeem als Caress in zich heeft. Ja, dat betekent het. Met HiX gaat dus echt een nieuwe wereld open.”

1406_Mediair_04 


Eenduidige planning

Rivas plant haar zorg nu nog efficiënter, zowel locatieals ook zorgvorm overstijgend. Aan de hand van de zorgaanvraag wordt een rooster samengesteld met medewerkers, acties en afspraken. De medewerkers koppelen afspraken in dit rooster heel eenvoudig aan de uit te voeren acties. Daarbij is voor iedere zorgverlener duidelijk wat er van hem of haar wordt verlangd. “We werken nu veel eenduidiger”, vertelt Van Driel. “Voorheen hadden we misschien wel 200 manieren van plannen, verspreid over alle locaties en regio’s. Nu doet iedereen dat op dezelfde manier. Het vergt echter ook discipline. Meer dan ooit is een adequate registratie aan de bron essentieel. Dit omdat ook alle afhankelijkheden nu met de introductie van een systeem gelijk doorwerken in de gehele keten.”

Dat HiX helemaal van deze tijd is, blijkt ook uit de mobiele toepassingen die zorgregisseurs in de thuiszorg tot hun beschikking hebben. Alle zorgregisseurs, maar ook bijvoorbeeld de kraamzorg, werken daar al met mobiele ondersteuning. “We hebben hierbij gekozen voor Microsoft gebaseerde tablets van Dell”, vertelt Van Driel, “We kijken momenteel nog voor welke zorgverleners dit nog meer mogelijk moet worden. Het moet wel van toegevoegde waarde zijn.”


Finetuning

“De zorgvragen komen bij Rivas via de Zorglijn binnen”, vervolgt Van Driel. “Vervolgens wordt een indicatiestelling gedaan en een zorgarrangement samengesteld. De zorgregisseurs (de zorgverleners die de regie over de zorg in een bepaalde de wijk voeren, red.) kijken of dat zorgarrangement goed is of dat het moet worden aangepast. In principe zijn al de basiszorgarrangementen klaargezet in HiX. De zorgregisseurs hoeven dus alleen nog maar de finetuning te doen.”

Al met al zeer tevreden geluiden dus vanuit Rivas, maar Roger van Driel waakt ervoor dat men het gevoel krijgt dat ze ‘er al zijn’. “Nu begint het juist pas. Door alle nieuwe functionaliteiten ligt een weg voor Rivas open. Met de oude systemen zaten we op dood spoor en nu kunnen we weer vooruit over een geplaveid pad.” Waar dat pad heen moet leiden? “Naar een nóg verdere uitdieping van de keten, optimalisatie van samenwerking en shared decision making met de cliënt. Dit laatste gaat in de nabije toekomst een steeds grotere rol spelen. De cliënt wil namelijk steeds meer de regie over zijn eigen behandeling. Als hij een bepaalde behandeling wel of niet wil, moet hij de ruimte hebben om dat aan te geven. Wij zorgen ervoor dat hij dit straks zelf in zijn dossier kan zetten.”

Nu ze er langzaam aan gewend raken, zien steeds meer mensen de meerwaarde in van dit systeem. “Niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij collega-zorggroepen groeien de nieuwsgierigheid en de interesse. Organisaties staan in de rij om een kijkje te nemen en dan gaat het ze met name om de ketengedachte. Wij heten ze van harte welkom, want we zijn ervan overtuigd dat ketenzorg goed is voor de cliënt”, besluit Roger van Driel.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl