​Wat is een videoconsult?

Een videoconsult is een ontmoeting tussen een behandelaar en een patiënt die niet fysiek in de spreekkamer plaatsvindt, maar via een videoverbinding. Hierdoor hoeven patiënten niet naar de zorginstelling te komen voor hun afspraak.

Hoe werkt een videoconsult?

Om een videoconsult te kunnen voeren tussen de arts en de patiënt, plant het ziekenhuis een afspraak in met de patiënt. Deze afspraak heeft een afspraakcode, waarbij de optie 'Videoconsult' is aangevinkt. Dat zorgt ervoor dat er een meeting URL (link waarmee het videoconsult gestart kan worden door zowel arts als patiënt) wordt gegenereerd en gekoppeld aan de afspraak. De code is bovendien gekoppeld aan het juiste nomenclatuurnummer opdat het consult correct geregistreerd wordt voor de financiële afhandeling.

De videoconsult-afspraak staat in het Patiëntenportaal in het afsprakenoverzicht. De patiënt kan zich via deze link 15 minuten (standaard content) op voorhand aanmelden voor het videoconsult. Dit resulteert voor de arts in een aangemelde afspraak in het spreekuuroverzicht. De patiënt klikt daarna op de link om het videoconsult te starten en neemt plaats in de digitale wachtruimte van de videoconsultapplicatie.

De arts ziet in zijn/haar spreekuuroverzicht dat de afspraak is aangemeld en de status 'wachtkamer' heeft. Na het selecteren van de afspraak en de webcam-knop in de werksetting van het dossier, wordt er een dubbele actie gestart: het videoconsult wordt gestart in de videoconsultapplicatie en het (voorbereide) consultformulier wordt geopend in HiX. De arts ziet de patiënt in de digitale wachtruimte en laat de patiënt toe tot het videoconsult.

Worden gegevens opgeslagen tijdens het videoconsult?

De gegevens van het videoconsult zelf worden niet opgeslagen. De arts kan wel tegelijkertijd in HiX werken en daar de verslaglegging rond het consult invoeren.

Met welke partijen kan het videoconsult worden geïntegreerd?

De integratie is mogelijk met verschillende oplossingen. Op dit moment is de integratie met MS Teams en Cisco WebEx al gerealiseerd.

Op welke HF moeten wij hiervoor over zijn?

De oplossing is in zowel versie 6.1 als 6.2 beschikbaar. Voor MS Teams gaat het bij HiX 6.1 om HF 99 en bij HiX 6.2 om HF 25. Voor Webex gaat het bij HiX 6.1 om HF 100 en bij HiX 6.2 om HF 25.

Hoe ziet de architectuur van de integratie eruit?

Zie hieronder een voorbeeld van de MS Teams integratie.

Architectuur videoconsult HiX

Werkt de videoconsult-integratie ook goed op een Citrix XenApp-omgeving waarin HiX gebruikt wordt?

Ja, maar dit hangt wel af van een aantal voorwaarden, o.a. dat er vanuit de omgeving en de werkplek een verbinding naar Azure mogelijk moet zijn om de link voor het consult aan te kunnen maken. De zorginstelling zal dit zelf moeten realiseren, eventueel met ondersteuning van Microsoft.

Zijn er specifieke hardware-eisen waaraan server/client moet voldoen om deze oplossing tot een succes te maken?

Wij hebben geen specifieke eisen, anders dan de eisen die al gesteld zijn om HiX en het portaal te kunnen gebruiken. Voor de eisen van Microsoft verwijzen wij u naar Microsoft (leverancier).

Wat voor licenties voor Teams zijn er nodig van Microsoft en is er verdere integratie met MS-producten?

Vanuit ChipSoft leveren wij de integratie met HiX en Teams, alle vragen over het product van Microsoft kunt u stellen aan Microsoft (of de leverancier van de MS producten van de zorginstelling). Eventueel kunt u op deze site aanvullende informatie vinden https://docs.microsoft.com/nl-be/microsoftteams/.  

Hoeveel instellingen maken er al gebruik van deze oplossing?

Een tiental instellingen maken gebruik van de integratie.

Is videoconsult ook voor meer in te zetten dan alleen een consult met patiënt?

Naast het gebruik voor contact met de patiënt kan de oplossing ook worden ingezet voor groepsafspraken, MDO's of interne overleggen en bieden de verschillende leveranciers ook functionaliteiten naast het videoconsult.

Kunnen meerdere behandelaren vanuit de afspraak in HiX in het videoconsult komen?

Wij ondersteunen ook MDO's vanuit videoconsult. Het is dus mogelijk meerdere resources aan de afspraak te koppelen.

Kan de behandelaar naast de patiënt ook een collega-arts uit een andere instelling uitnodigen voor het videoconsult via de HiX-integratie? Het gebeurt namelijk dat zorgverleners worden uitgenodigd voor een videoconsult.

Het is mogelijk om, zoals u nu ook gewend bent van de applicaties, personen 'bij te bellen' in het gesprek. De arts is te allen tijde de 'eigenaar' van het videoconsult en heeft daardoor alle mogelijkheden die een normale videomeeting heeft. De patiënt is een 'bezoeker' van de videoconsult-meeting en kan alleen deelnemen.

Is de video-oplossing geïntegreerd in het Patiëntportaal of wordt deze geopend in een aparte web browser/applicatie?

De afspraak is geïntegreerd, de applicatie opent zich daarna los van het Patiëntenportaal. De mogelijkheden van verdere integratie met het portaal worden nog onderzocht.

Kunnen we meer informatie over deze oplossing krijgen?

De accountmanager van uw instelling kan u desgevraagd meer informatie geven.