Als anesthesist bent u de bewaker van de patiënt en is het van essentieel belang dat u steeds op de hoogte bent van diens actuele toestand. Daarom is het belangrijk dat u een helder en realtime overzicht heeft van de verschillende parameters en waarden zodat u snel kan inspelen op eventuele veranderingen. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt u een geïntegreerde oplossing die uw anesthesiologische werkprocessen optimaal ondersteunt.

 

Efficiënt medicatieproces

Farmacodynamiek en -kinetiek zijn als anesthesist uw speelterreinen. De juiste soort en hoeveelheid medicatie is uiterst noodzakelijk om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.  Daarom biedt HiX u een volledig closed-loop systeem waarbij het hele medicatieproces van voorschrijven tot toedienen en afrekenen, vervat zit in het EPD. De interactieve medicatiewidget geeft een actueel overzicht van alle actieve en geplande medicatie en is tevens een krachtige tool om medicatie voor te schrijven. Via op voorhand ingerichte medicatieopdrachten, schrijft u als anesthesist eenvoudig medicatie voor waarbij posologie, frequentie en tijdstip van toediening automatisch worden overgenomen. Daarnaast kan u ook geparametriseerd voorschrijven en toedienen, waarbij de dosering van de medicatie wordt afgeleid op basis van de individuele patiëntmeetwaarden die aanwezig zijn in HiX, zoals lengte en gewicht. Ten slotte is alle info omtrent geneesmiddelen in realtime te raadplegen. Zo beschikt u bij elke wijziging of aanpassing die een collega uitvoert in HiX nog steeds over de meest up-to-date informatie.

 

Actuele waarden en parameters steeds inzichtelijk

Tijdens een operatie waakt u als anesthesist over de gezondheid van de patiënt. Daarom is het essentieel dat u steeds beschikt over de actuele waarden en parameters. Om u in deze behoefte te voorzien, biedt HiX een volledig geïntegreerd PDMS-systeem aan. Het EPD is gekoppeld met de verschillende randapparatuur waardoor deze waarden automatisch doorstromen naar het dossier van de patiënt. Denk aan apparatuur zoals monitors, spuitpompen, ventilatoren, ECMO-toestellen, enzovoort. Bovendien loopt deze integratie door over de verschillende afdelingen. Zo heeft u voor de operatie inzicht in de metingen die bijvoorbeeld reeds op de spoedafdeling of de dienst intensieve zorgen werden geregistreerd en welke medicatie werd toegediend. Ook wanneer de patiënt na de operatie verplaatst naar de afdeling blijven de metingen van gekoppelde toestellen doorlopen. Elke verplaatsing van de patiënt wordt bovendien ondersteund door de SBAR-methode zodat elke betrokken zorgverlener steeds op de hoogte is van de actuele toestand van de patiënt. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid zo goed mogelijk gegarandeerd.

 

Preoperatieve raadpleging vlot afgehandeld

De preoperatieve workflow in HiX is zo ingericht dat u als anesthesist zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Bovendien worden verschillende workflows ondersteund, afhankelijk van de werking binnen uw ziekenhuis. Zo kan u bijvoorbeeld op basis van de preoperatieve vragenlijsten die patiënten online via het patiëntenportaal invullen, bepalen of u de patiënt nog wil zien op de preoperatieve raadpleging. Maar ook als patiënten standaard langskomen op de preoperatieve raadpleging, is de info die ze invulden in de vragenlijst rechtstreeks beschikbaar in het dossier van de patiënt. Daarnaast kan u als anesthesist het portaal gebruiken om informatie beschikbaar te stellen voor de patiënt zodat zij dit thuis na de raadpleging rustig kunnen herlezen en zich goed op de operatie kunnen voorbereiden. Deze werkwijze geeft de patiënten de mogelijkheid om te participeren in hun zorgproces én zorgt ervoor dat u tijd bespaart.

 

Snelle registratie van anesthesietechnieken

Een andere handige tool waar anesthesisten gebruik van kunnen maken in HiX, is de registratie van anesthesietechnieken aan de hand van pakketten. Op basis van voorgedefinieerde protocollen kan de patiënt geïnduceerd worden waarbij zowel medicatie, toedieningsweg en dosering gecombineerd worden geregistreerd. Voor de dosering geeft HiX u hierbij een automatisch voorstel op basis van de individuele patiëntwaarden. Op deze manier heeft u slechts met één enkele klik verschillende technieken zoals lijnen, medicatie en events opgestart waardoor u uw werkproces sneller kan doorlopen.

 

Postoperatieve instructies vermijden verwarring

Wanneer de operatie ten einde loopt, is het mogelijk om in HiX de postoperatieve instructies getailleerd uit te werken of aan te passen, zowel in de recoverysetting als op de afdeling. Hierdoor hebben de verpleegkundigen een gestructureerd overzicht van wat ze mogen toedienen bij de patiënt in verschillende situaties. Deze mogelijkheid in het elektronisch patiëntendossier voorkomt frustraties en verschillende telefoontjes heen en weer tussen de anesthesist en de verpleegkundigen op de afdeling.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor anesthesie in HiX en wenst u graag een vrijblijvende demonstratie? Neem dan contact met ons op via communicatie@chipsoft.be of kom langs bij onze stand op de BeSARPP Annual Meeting op zaterdag 19 november.