Het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX beschikt over vele functionaliteiten. In veel gevallen wordt er door zorginstellingen ook gebruikgemaakt van andere type zorgsystemen en zorgapparatuur. Deze systemen en apparaten zijn dankzij vooruitstrevende koppelingen geïntegreerd te gebruiken door zorgprofessionals in het EPD. Dankzij deze uitbreiding van functionaliteiten ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor naadloze samenwerking met diverse apparaten en systemen. Dit resulteert uiteindelijk in een verhoogd gebruiksgemak voor de eindgebruiker. Zij ervaren geen beperkingen meer bij het gebruik van meerdere systemen; in plaats daarvan ontdekken ze de kracht van het geïntegreerde gebruik van systemen met elk hun eigen specifieke doelen, die in harmonie samenwerken voor optimale prestaties en verbeterde patiëntzorg. 

Onderstaand een onuitputtelijke lijst met voorbeelden van koppelingen die we vanuit HiX beschikbaar stellen om geïntegreerd gebruik te maken van de verschillende zorgsystemen en apparatuur. 
 • Koppeling t.b.v. Z-Index 180 Tarieftabel 
 • Koppeling met Consis Magazijnrobot (Willach)
 • Koppeling met RowaRobot WWKSv2 t.b.v. synchronisatie voorraad
 • Koppeling met Servimed Magazijnrobot (Autopharma)
 • POP Reader koppeling t.b.v. ophalen mails via POP-3 of SPOP
 • PORX REC Koppeling met LSP t.b.v. ontvangen voorgeschreven medicatie 
 • XML koppeling met UI-Online
 • Koppeling met Stichting Farmaceutische Kerngetallen (SFK)
 • Batch koppeling met ValueCare t.b.v. externe DBC fouten 
 • Batch koppeling met <deelsysteem> t.b.v. externe DBC fouten 
 • DICOM Store koppeling met <apparaat> t.b.v. <Images/Structured Reports/Waveforms>
 • DICOM Query/Retrieve koppeling met <deelsysteem>
 • DICOM Worklist koppeling met <apparaat> o.b.v. <CS-Agenda/CS-Functie/CS-OK/CS-Order>
 • DICOM Store koppeling naar<deelsysteem> t.b.v. doorsturen <Images/Structured Reports/Waveforms>
 • EDIFACT koppeling t.b.v. factuurberichten
 • EDIFACT MEDLAB 1.0 koppeling 
 • EDIFACT MEDREC IA t.b.v. recept- en werkvoorraadberichten
 • EDIFACT koppeling t.b.v. pakbonberichten voor medicijnen
 • EDIFACT MEDMUT 3.1 koppeling 
 • EDIFACT MEDMUT 1.0 koppeling 
 • EDIFACT MEDOVZ 1.0 koppeling 
 • EDIFACT MEDRAD 1.0 koppeling 
 • EDIFACT MEDSPE 3.1 koppeling 
 • EDIFACT MEDSPE 1.0 koppeling 
 • EDIFACT koppeling t.b.v. bestellen medicijnen
 • HL7 CDA koppeling t.b.v. spoedverwijzing van HAP naar SEH via LSP
 • HL7 CDA koppeling t.b.v. gegevensuitwisseling van (digitale) ambulance ritformulier naar klinische afdeling
 • HL7 CDA koppeling t.b.v. gegevensuitwisseling (digitale) ambulance ritformulier naar SEH 
 • HL7 ADT koppeling met LogisP t.b.v. bijwerken patiëntgegevens
 • HL7 ADT koppeling met <deelsysteem> t.b.v. bijwerken patiëntgegevens 
 • HL-7 v2.5 BPS koppeling t.b.v. bloedproduct-registratie en statusvoering 
 • HL7 DFT koppeling t.b.v. financiële verrichtingen (inkomend)
 • HL7 <ORL/ORR> Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. <KCL/MMB/PA> statusberichten 
 • HL7 ORM koppeling met ZorgDomein t.b.v. radiologieaanvragen 
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. deurbewegingen op de OK 
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. functie uitslagen 
 • HL7 ORU koppeling met Sentrysuite t.b.v. longfunctie metingen
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. longfunctie metingen
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. multimedia voor <specialisme>
 • HL7 ORU Koppeling met GLIMS t.b.v. MMB verslagen 
 • HL7 ORU Koppeling met LMS t.b.v. PA verslagen
 • HL7 ORU Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. MMB verslagen
 • HL7 ORU Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. PA verslagen 
 • ​HL7 ORU Koppeling met ZorgDomein t.b.v. verwijsbrieven, aanvraagformulieren en bijlagen
 • HL7 ORU koppeling met IBC t.b.v. nucleaire dosisgegevens 
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. nucleaire dosisgegevens
 • ​HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. pacemaker controles
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het Radiotherapie proces
 • HL7 ORU koppeling met MOSAIQ t.b.v. radiotherapie dosisteruggave
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. radiotherapie dosisteruggave
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. tekstueel verslag voor <specialisme>
 • HL7 ORU Koppeling met Mindray t.b.v. vitale functies
 • HL7 ORU Koppeling met Welch Allyn t.b.v. vitale functies
 • HL7 ORU Koppeling met Philips Intellivue t.b.v. vitale functies
 • HL7 ORU Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. vitale functies
 • HL7 OUL Koppeling met Micore t.b.v. MMB consultverslagen 
 • HL7 MDM Koppeling met GLIMS t.b.v. KCL/MMB consultverslagen 
 • HL7 <OUL/MDM> Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. <KCL/MMB/PA> consultverslagen 
 • HL7 OUL Koppeling met GLIMS t.b.v. KCL uitslagen
 • HL7 ORU Koppeling met Labosys t.b.v. KCL uitslagen 
 • HL7 <ORU/OUL Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. KCL uitslagen 
 • ​HL7 SIU koppeling met LogisP t.b.v. afspraakstatus
 • ​HL7 SIU koppeling met MOSAIQ t.b.v. afspraakstatus
 • ​HL7 SIU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. afspraakstatus
 • HL7 SRM Koppeling met ZorgDomein t.b.v. geannuleerde verwijzingen 
 • HL7 ADT QRY koppeling t.b.v. opvragen patiënt- en opnamegegevens
 • HL7 CDA koppeling t.b.v. retourbericht van SEH naar ambulancedienst 
 • HL-7 ADT koppeling t.b.v. patiëntgegevens (uitgaand)
 • HL7 ADT Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. <type opt-in> Opt-in berichten 
 • HL7 MFN Koppeling met <broker/deelsysteem> t.b.v. artsgegevens 
 • HL7 MFN Koppeling met <broker/deelsysteem> t.b.v. instantiegegevens 
 • HL-7 v2.5 OMB koppeling t.b.v. bloedproduct-aanvraaggegevens 
 • HL-7 v2.5 BTS koppeling t.b.v. bloedtransfusievalidatie 
 • HL7 OML Koppeling met GLIMS t.b.v. KCL orders 
 • HL7 ORM Koppeling met Labosys t.b.v. KCL orders 
 • HL7 <OML/ORM> Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. KCL orders 
 • HL7 OML Koppeling met GLIMS t.b.v. MMB orders
 • HL7 <OML/ORM> Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. MMB orders 
 • HL7 ORM koppeling met <deelsysteem> t.b.v. functie orders 
 • HL7 ORM Koppeling met LMS t.b.v. pathologie orders 
 • HL7 ORM Koppeling met <deelsysteem> t.b.v. pathologie orders 
 • HL7 ORM koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het Radiotherapie proces
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het uitsturen van beantwoordingen van vragenlijst met ID <XXXXXXXXX>
 • ​HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het doorsturen van documenten 
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. doorsturen functieverslagen
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het doorsturen van CS-Multimedia documenten
 • HL7 ORU koppeling met Culicart t.b.v. het uitsturen van voedingsvragenlijsten
 • HL7 ORU koppeling met <deelsysteem> t.b.v. het uitsturen van voedingsvragenlijsten
 • HL7 SIU koppeling met <broker/deelsysteem>
 • HL7 SIU OK koppeling met <broker/deelsysteem>
 • Koppeling met LSP t.b.v. het opleveren van ICA gegevens
 • Koppeling met LSP t.b.v. verifiëren geldigheid UZI pas middels CRL
 • Koppeling met LSP t.b.v. synchroniseren van aanmeldgegevens middels VWI Sync
 • Koppeling met LSP t.b.v. aan- en afmelden medicatieverstrekkingen
 • Koppeling met LSP t.b.v. actualiteitscontrole
 •  Koppeling met LSP t.b.v. het opvragen ICA gegevens
 • Koppeling met LSP t.b.v. opleveren medicatieverstrekkingen
 • Koppeling met LSP t.b.v. opvragen medicatieverstrekkingen
 • Koppeling met LSP t.b.v. versturen vooraankondiging PORX recept
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met AFAS t.b.v. bijwerken stamtabel 
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met <deelsysteem> t.b.v. bijwerken stamtabel 
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met Medscan t.b.v. verbruiksregistratie
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met Copernicare t.b.v. verbruiksregistratie 
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met <deelsysteem> t.b.v. verbruiksregistratie 
 • Koppeling met Vecozo t.b.v. integratie Machtigingenportaal
 • Koppeling met SBV-Z BSN || Koppeling met SBV-Z WID
 • Koppeling met Vecozo t.b.v. OHW Grouper || Koppeling met Vecozo t.b.v. DOT Grouper
 • Koppeling met webservice Vektis AGB Raadplegen t.b.v. bijwerken stamtabellen
 • Koppeling met Vecozo t.b.v. versturen declaratiebestanden en ontvangen retourinformatie
 • Koppeling met FMD t.b.v. verifiëren en afmelden geneesmiddelen
 • Koppeling met LIR t.b.v. landelijke implantaten registratie
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met AFAS t.b.v. uitsturen verbruikte artikelen
 • SOAP XML koppeling artikelen CS-OK met <deelsysteem> t.b.v. uitsturen verbruikte artikelen 
 • HL7 3.0 Koppeling met Perined t.b.v. PRN Kernset <1e lijn/2e lijn>
 • HL7 CDA Koppeling met Colonis/ScreenIT t.b.v. MDL bevolkingsonderzoek
 • Koppeling met VREST t.b.v. ERCP verslagen
 • Koppeling met VREST t.b.v. OK
 • XML Koppeling met PMT autoclaaf t.b.v. sterilisatiegegevens
 • XML Koppeling met Steelco autoclaaf t.b.v. sterilisatiegegevens
 • XML Koppeling met <deelsysteem> autoclaaf t.b.v. sterilisatiegegevens
 • XML Koppeling met PMT washer t.b.v. wasgegevens
 • XML Koppeling met <deelsysteem> washer t.b.v. wasgegevens
 • XML koppeling met <deelsysteem> t.b.v. gebruikersgegevens (Ziscon)
 • XML koppeling met FoodDESK voor het ophalen van nutriënten en allergenen van een product 
 • XML Koppeling t.b.v. Peridos aanleveringen

Koppelingen t.b.v. PDMS:

 • Acutronic acuLink
 • Acutronic Fabian
 • Aspect Medical Systems A-2000 BIS Monitor
 • Aspect Medical Systems Vista BIS Monitor
 • Baxter Starling
 • Baxter TrueVue
 • Baxter Vigilance
 • Carl Reiner TwinStream
 • Casmed Fore-sight
 • Casmed Fore-sight Elite
 • Colin 8800
 • Covidien INVOS 5100C
 • Dameca Siesta i TS
 • Dameca Siesta i Whispa
 • Danmeter CSM
 • Datascope System95-CS300
 • Datascope XT98
 • Datex Aestiva
 • Datex Aisys
 • Datex AS/3 ADU
 • Datex AS3
 • Datex Avance (S5)
 • Datex Capnomac
 • Datex Cardiocap
 • Datex Connectivity Gateway
 • Datex Multicap
 • Datex Oscar
 • Datex S/5 ADU Carestation
 • Datex Satlite
 • Datex Ultima
 • Datex Ventilator (S5)
 • Datex/GE Aware Gateway
 • Datex/GE S/5 Network Interface (DoniAPI)
 • Datex-Engstrom Carestation
 • Datex-Ohmeda Activa
 • Datex-Ohmeda Aestiva
 • Datex-Ohmeda Aisys
 • Datex-Ohmeda Avance
 • Datex-Ohmeda Centiva
 • Datex-Ohmeda Engstrom
 • Draeger Anemone
 • Draeger Apollo
 • Draeger Atlan
 • Draeger BabyLeo TN500
 • Draeger Babylog 8000
 • Draeger Babylog VN500
 • Draeger Babylog VN600
 • Draeger Babylog VN800
 • Draeger Babytherm 8004
 • Draeger Babytherm 8010
 • Draeger Caleo
 • Draeger Capnosat
 • Draeger Carina
 • Draeger Cato
 • Draeger Cicero
 • Draeger Ev-A
 • Draeger Evita
 • Draeger Evita
 • Draeger Evita 2
 • Draeger Evita 2 dura
 • Draeger Evita 4
 • Draeger Evita V300
 • Draeger Evita V500
 • Draeger Evita V600
 • Draeger Evita V800
 • Draeger Evita XL
 • Draeger Fabius
 • Draeger Fabius GS
 • Draeger Fabius GS premium
 • Draeger Fabius MRI
 • Draeger Fabius OS
 • Draeger Fabius Plus
 • Draeger Fabius Tiro
 • Draeger Fysioflex
 • Draeger Incubator 8000
 • Draeger Infinity Delta XL
 • Draeger Infinity Gamma
 • Draeger Infinity Gamma XL
 • Draeger Infinity Gateway Suite
 • Draeger Infinity IACS
 • Draeger Infinity M540
 • Draeger Infinity Vista
 • Draeger Isolette 8000
 • Draeger Isolette 8000 Plus (Medibus)
 • Draeger Isolette C2000
 • Draeger Julian
 • Draeger MFM
 • Draeger Oxylog 3000 plus
 • Draeger Pallas
 • Draeger Perseus
 • Draeger Primus
 • Draeger Primus IE
 • Draeger Savina
 • Draeger Spirolog 2A
 • Draeger Vamos CO2
 • Draeger VentViewVrt
 • Draeger Zeus
 • Edwards Lifesciences EV1000
 • Edwards Lifesciences HemoSphere
 • Edwards Lifesciences Vigilance
 • Edwards Lifesciences Vigilance II
 • Edwards Lifesciences Vigileo
 • EKU No-A
 • Electa Cell Saver
 • Emtec Sono TT
 • Fysicon QMAPP
 • GE Carescape One
 • GE Carescape R860
 • GE CareScape VC150
 • GE Giraffe Incubator
 • GE Giraffe OmniBed
 • GE Giraffe Warmer
 • GE Healthcare CARESCAPE
 • GE Healthcare PORTRAIT
 • GE Panda iRes Warmer
 • GE/Marquette B450
 • GE/Marquette B650
 • GE/Marquette B850
 • Hamamatsu Niro-200NX
 • Hamilton Amadeus
 • Hamilton C2/C1
 • Hamilton C3
 • Hamilton C6
 • Hamilton G5/S1
 • Hamilton Galileo
 • Hamilton Raphael
 • Hamilton S1
 • Hamilton T1
 • Hamilton Veolar
 • IDMedical Tofscan
 • Ikaria INOmax DSir
 • ImtMedical Bellavista 1000
 • ImtMedical Bellavista 1000e
 • ImtMedical Bellavista Mr
 • ImtMedical Bellavista Neo
 • INOsystems Sokinox
 • IRadimed 3880
 • Jostra GasBlender
 • Jostra Rotaflow
 • LivaNova C5
 • LivaNova S5
 • Loewenstein Elisa 300
 • Loewenstein Elisa 500
 • Loewenstein Elisa 600
 • Loewenstein Elisa 800
 • Loewenstein Elisa I
 • Loewenstein NI60
 • LivaNova Essenz
 • Maquet Cardiohelp
 • Maquet Cardiosave
 • Maquet EGB40
 • Maquet FLOW-i
 • Maquet HL30
 • Maquet SERViNO
 • Maquet SERVO-AIR
 • Maquet SERVO-N
 • Maquet SERVO-U
 • Marquette/GE Dash 3000
 • Marquette/GE Dash 4000
 • Marquette/GE Dash 5000
 • Marquette/GE Network
 • Marquette/GE Solar 8000
 • Masimo ACE gateway
 • Medec Neptune
 • Medec Saturn Evo
 • MediScore MDDG
 • MedKom Server
 • Medtronic Biotrend
 • Medtronic Biotrend
 • Mennen Medical CritiCool
 • Mindray eGateway
 • MT MonitorTechnik NarcoTrend-Compact M
 • MTRE CritiCool
 • Nellcor OxiMax N-600x
 • Nellcor OxiMax PM1000N
 • Novametrix CO2SMO Plus
 • Novametrix Flow/CO2
 • Novametrix NICO
 • Ohmeda Modulus CD
 • Philips 1025x
 • Philips 1304
 • Philips IBE XperConnect
 • Philips IntelliSpace Perinatal
 • Philips IntelliVue
 • Philips IntelliVue (PIIX + Store&Forward)
 • Philips IP5
 • Philips Merlin
 • Philips MP2
 • Philips MP20
 • Philips MP30
 • Philips MP40
 • Philips MP5
 • Philips MP50
 • Philips MP60
 • Philips MP70
 • Philips MP80
 • Philips MP90
 • Philips MX450
 • Philips MX550
 • Philips MX700
 • Philips MX800
 • Philips OmniCare
 • Philips IIC-iX Monitor
 • Philips Respironics V60
 • Philips SureSigns VS2+
 • Philips SureSigns Vsi
 • Philips Viridia
 • Pulsion LiMON
 • Pulsion PiCCO2
 • Pulsion PiCCO2 plus
 • Pulsion PulsioFlex
 • Puritan Bennett 980
 • Radiometer TCM CombiM
 • Radiometer TCM Monlink
 • Radiometer TCM TOSCA
 • Radiometer TCM4
 • Radiometer TCM40
 • Radiometer TCM400
 • RGB Medical Tofcuff
 • SenTec Digital Monitor
 • Siemens Infinity Delta
 • Siemens Infinity Delta XL
 • Siemens Kion
 • Siemens SC7000
 • Siemens SC9000
 • Siemens SCM990
 • Siemens Sensis
 • Siemens Servo
 • Siemens Servo 300
 • Siemens Servo 300A
 • Siemens Servo-i
 • Siemens Servo-s
 • Sorin DataMaster
 • Sorin/Stockert C5
 • Sorin/Stockert S3
 • Sorin/Stockert S5
 • SpaceLabs Intesys Clinical Suite
 • SpaceLabs Qube
 • SpaceLabs Qube Mini
 • SpaceLabs Ultraview Gateway
 • Spectrum Medical M2
 • Spectrum Medical M3
 • Spectrum Medical M4
 • Spectrum Medical Quantum (HL7)
 • Teleflex AutoCAT 2 Series IABP
 • Terumo CDI500
 • Terumo System 1
 • Transonic HT110
 • Transonic HT3xx
 • Welch Allyn Connex VM
 • Xenios I-Cor Console
 • Xenios Medos Deltastream DMC
 • Xenios Novalung iLA activve

Koppelingen t.b.v. CTG:

 • GE/Corometrics 120 series (Philips)
 • GE/Corometrics 126 (Philips)
 • GE/Corometrics 128 (Philips)
 • GE/Corometrics 129 (Philips)
 • GE/Corometrics 170 series (Philips)
 • GE/Corometrics 171 (Philips)
 • GE/Corometrics 172 (Philips)
 • GE/Corometrics 173 (Philips)
 • GE/Corometrics 174 (Philips)
 • GE/Corometrics 250cx series (Philips)
 • GE/Corometrics 256cx (Philips)
 • GE/Corometrics 259cx (Philips)
 • Nemo Remote
 • Neoventa STAN S21 (Philips)
 • Neoventa STAN S31
 • Neoventa STAN S31 (Philips)
 • Neoventa STAN S41
 • Philips FM20
 • Philips FM30
 • Philips FM40
 • Philips FM50
 • Philips M1350A
 • Philips M1350B
 • Philips M1350C
 • Philips M1351A
 • Philips M1353A
 • PregnaOne
 • Telenatal/Sense4Baby

Koppelingen t.b.v. Dialyse: 

 • Avery Weigh-Tronix E1010
 • Baxter AK98 (HL7)
 • Baxter ArtisConnect (HL7)
 • Baxter PrisMax (Serieel)
 • Baxter PrisMax (TcpIp)
 • Dirinco NxStage
 • Edwards Aquarius
 • Fresenius 4008
 • Fresenius 4008S (HL7)
 • Fresenius 5008
 • Fresenius 5008 (HL7)
 • Fresenius 5008S (HL7)
 • Fresenius 6008
 • Fresenius 6008 (HL7)
 • Fresenius MultiConnectIT (HL7)
 • Fresenius MultiFiltrate
 • Fresenius MultiFitrate (HL7)
 • Fresenius MultiFitrate PRO (HL7)
 • Gambro / Baxter Artis(AK)
 • Gambro AK100
 • Gambro AK200
 • Gambro AK200-S
 • Gambro AK200-S (IP)
 • Gambro AK200-UltraS
 • Gambro AK200-UltraS (IP)
 • Gambro AK90
 • Gambro AK95
 • Gambro Prismaflex
 • Gambro Prismaflex Network
 • Gambro/Baxter Artis (HL7)
 • Mettler Toledo Excellence
 • Mettler Toledo Excellence Plus
 • Mettler Toledo SICS ICS4
 • Mettler Toledo SICS ICS6
 • Nikkiso DBB05
 • Nikkiso DBB05 (UTP)
 • Nikkiso DBB07
 • Nikkiso DBB07 (UTP)
 • Nikkiso DBB-EXA
 • NIPRO Surdial-X
 • Sartorius CP34001P
 • Soehnle 3020
 • Soehnle 3030
 • Soehnle 3820

Koppelingen t.b.v. Infusie:

 • Abbott FreeGo (AIP)
 • Alaris CC (Syringe)
 • Alaris Gateway
 • Alaris GH (Syringe)
 • Alaris GS (Syringe)
 • Alaris GW
 • Alaris P5000
 • Alaris P6000
 • Alaris P7000
 • Alaris PCAM
 • Alaris PK (Syringe)
 • Alaris TIVA
 • Alaris TIVA (Syringe)
 • Arcomed UniQue (GE)
 • B. Braun Dianet
 • B.Braun SpaceCom
 • B.Braun SpaceCom Cyclic
 • B.Braun SpaceCom Network
 • B.Braun SpacePlus/Doselink
 • BD Master TCI
 • BD/Alaris ACE
 • BD/Alaris ACE (2.0)
 • BD/Alaris AIC
 • Codan Argus 100M
 • Codan Argus 300M
 • Codan Argus 500M
 • Codan Argus 600M
 • Codan Argus 60M
 • Codan Argus X00M
 • Covidien Kangaroo ePump
 • Fresenius Amika+
 • Fresenius Kabi Applix
 • Fresenius Vial Anaesthesia
 • Fresenius Vial Anaesthesia 2
 • Fresenius Vial Base Intensive
 • Fresenius Vial Base Primea
 • Fresenius Vial BaseA
 • Fresenius Vial Optima
 • Fresenius Vial Pilot A2
 • Fresenius Vial Pilot B
 • Fresenius Vial Pilot C
 • Fresenius/Kabi Agilia (serial)
 • Fresenius/Kabi Agilia (tcp/ip)
 • Graseby 3000/500
 • Graseby 3100/505
 • Graseby 3400
 • Graseby 3500
 • MedKom Infusion Server HL7
 • Mindray eGateway Infusion
 • Nutricia Flocare Infinity II
 • Philips IIC-iX Infusion (Arcomed)
 • Philips IIC-iX Infusion (B.Braun)


Koppelingen t.b.v. Lab:

 • Cardiochek PA
 • Cholestech LDX
 • Radiometer RADIANCE
 • Reflotron Plus
 • Reflotron Sprint
 • Siemens DCA
 • Siemens DCA 2000
 • Siemens DCA Vantage


Koppelingen t.b.v. Oogheelkunde:

 • Autorefractor Retinomax
 • Autorefractor Topcon
 • Canon R-F10
 • Canon RK-F1
 • Canon TX-20P
 • LaserVision Softoptic
 • Nidek AR-20
 • Nidek AR-310A
 • Nidek AR-330A
 • Nidek ARK-1
 • Nidek ARK-1a
 • Nidek ARK-1s
 • Nidek ARK-510A
 • Nidek ARK-530A
 • Nidek ARK-900
 • Nidek HandyRef
 • Nidek HandyRef-K
 • Nidek LM-1000
 • Nidek LM-1000P
 • Nidek LM-1200
 • Nidek LM-500
 • Nidek LM-600
 • Nidek LM-600P
 • Nidek LM-7
 • Nidek LM-7P
 • Nidek LM-820
 • Nidek LM-970
 • Nidek LM-990
 • Nidek LM-990A
 • Nidek NT-2000
 • Nidek RKT-7700
 • Nidek RKT-7700
 • Nidek RT-2100
 • Nidek RT-3100
 • Nidek RT-5100
 • Nidek RT-6100
 • Nidek TonoRef III
 • Reichert Vrx
 • Retinomax K2
 • Retinomax K3
 • Retinomax K5
 • Retinomax K-plus 2
 • Retinomax K-plus 3
 • Retinomax K-plus 5
 • Righton Speedy-K2
 • Shin-Nippon DL-900
 • Shin-Nippon DR-900
 • Tomey AL-100
 • Tomey AL-2000
 • Tomey AL-3000
 • Tomey CF-3000
 • Tomey RC-1000
 • Tomey RC-3000
 • Tomey RC-4000
 • Tomey RC-5000
 • Tomey RT-6000
 • Tomey SP-3000
 • Tomey TL-2000
 • Tomey TL-2000A
 • Tomey TL-2000B
 • Tomey TL-3000
 • Tomey TL-3000A
 • Tomey TL-900
 • Tomey TR-1000
 • Tomey TR-3000
 • Tomey TR-4000
 • Tomey TSM-3
 • Tomey TSM-4
 • Tomey UD-6000
 • Topcon CK-1000
 • Topcon CL-100
 • Topcon CL-1000
 • Topcon CL-1500
 • Topcon CL-200
 • Topcon CL-2000
 • Topcon CL-2500
 • Topcon CL-300
 • Topcon CT-10
 • Topcon CT-1P
 • Topcon CT-20
 • Topcon CT-40
 • Topcon CT-60
 • Topcon CT-80
 • Topcon CT-800
 • Topcon CT-XX
 • Topcon CV-1000
 • Topcon CV-2000
 • Topcon CV-3000
 • Topcon CV-5000
 • Topcon CV-5000 (for PC)
 • Topcon EZ-200
 • Topcon KB-1DS
 • Topcon KB-50
 • Topcon KR1
 • Topcon KR-3000
 • Topcon KR-3500
 • Topcon KR-3X00
 • Topcon KR-7000
 • Topcon KR-7000P
 • Topcon KR-800
 • Topcon KR-8100
 • Topcon KR-8800
 • Topcon KR-8900
 • Topcon KR-8900P
 • Topcon KR-8X00P
 • Topcon KR-9000
 • Topcon LM-P6
 • Topcon PR-2000
 • Topcon RM1
 • Topcon RM-8900
 • Topcon RMA-1000
 • Topcon RM-A2X00
 • Topcon RM-A3X00
 • Topcon RM-A6000
 • Topcon RM-A7000
 • Topcon SBP-2020AI
 • Topcon TRK-1P
 • Topcon TRK21P
 • Visionix Pro
 • Visionix VL3000
 • Visionix VX120+
 • Visionix WaveLens Pro
 • Visutron 900+
 • Zeiss IOLMaster

Koppelingen t.b.v. Pacemakers:

 • Abbott/St.Jude (CSV)
 • Abbott/St.Jude (PDF)
 • Biotronik (2D2T, PDF)
 • Biotronik (2D2T, XML)
 • Biotronik (PDF)
 • Biotronik (XML)
 • Boston Scientic (BNK, ZIP archive)
 • Boston Scientic (Latitude, HL7)
 • Boston Scientic (Latitude, IDCO)
 • Boston Scientic (sICD, HL7)
 • Fysicon 2PAD (HL7)
 • Medtronic (PDF)
 • Medtronic (PKG archive)
 • Sorin/Microport Paceart (PDF)
 • Sorin/Microport Paceart (XML)

Koppelingen t.b.v. Huisartsen: 

 • Welch Allyn CardioPerfect Workstation
 • Welch Allyn CardioPerfect Spirometry test
 • Welch Allyn CardioPerfect ECG test
 • Welch Allyn CardioPerfect ABP test
 • Welch Allyn CardioPerfect (XML)
 • Welch Allyn CardioPerfect (PDF)
 • Vyaire Spirometrie PC software
 • Vyaire Spirometrie PC software Spirometrie test
 • Vyaire Spirometrie PC (GDT)
 • Vyaire Spirotrac
 • Vyaire Spirotrac Spirometrie (GDT/HL7)
 • Vyaire Spirotrac ECG (GDT/HL7)
 • Vyaire Spirotrac (GDT/HL7)
 • Vyaire Spirotrac (PDF)

Integraties via Zorgplatform

Naast de diverse koppelingen die we aanbieden met deelsystemenen en apparatuur, realiseren we ook duurzame integraties met zorgapplicaties via Zorgplatform. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking en gegevensuitwisseling in de zorg. Op het developerportaal van Zorgplatform is meer informatie te vinden over de integraties en koppelingen die we voorzien met andere zorgapplicaties, Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO's) of eHealth-toepassingen op basis van (inter)nationale standaarden, zoals het MedMij-afsprakenstelsel, IHE-profielen of FHIR. 

Meer weten?

Heeft u interesse in een bepaalde koppeling of bent u op zoek naar een specifiek voorbeeld? Voor meer informatie over koppelingen met diverse deelsystemen of type apparatuur kunt u contact opnemen met één van onze specialisten via communicatie@chipsoft.nl.