Op high care-afdelingen als de hartbewaking (Cardio Care Unit), de OK, de Dialyse en de Intensive Care kan zelfs een kleine fout enorme gevolgen hebben. Om te zorgen dat deze fouten in ieder geval niet worden gemaakt bij het geven van medicatie, is binnen het ZIS/EPD een closed loop tot stand gebracht tussen het PDMS en het elektronisch voorschrijfsysteem.


De patiënt ziet tijdens zijn behandeling veel verschillende afdelingen. Al die afdelingen moeten beschikken over een actueel medicatieprofiel van de patiënt. Als op afdeling A een toediening wordt uitgevoerd, moet dit direct voor afdeling B zichtbaar zijn, en vice versa. Dit geldt voor low-care afdelingen, maar óók voor high-care afdelingen waar de patiënt voortdurend ‘aan de monitor’ ligt.


Actuele medicatiestatus

Binnen het PDMS van ChipSoft, dat alle meetwaarden verzamelt en toont van de apparaten waar de patiënt aan gekoppeld is, kunnen alle medicatietoedieningen en looptijden inzichtelijk worden gemaakt, onafhankelijk van de afdeling die de toediening heeft vastgelegd. Oók is het mogelijk om medicatie vanuit het PDMS zélf voor te schrijven en de toediening te registreren. Waar de mutaties ook worden doorgevoerd - of dit nu gebeurt op de verpleegafdeling, een willekeurige poli of de IC - iedere behandelaar kan op ieder moment beschikken over een actuele medicatiestatus van de patiënt.


Geen overdracht nodig

De combinatie van PDMS en medicatie zorgt ervoor dat alle data, zoals metingen, events, scores en medicatie te allen tijde zichtbaar zijn. Er hoeft in principe geen overdracht plaats te vinden tussen de verpleegafdeling en de Intensive Care, want alle gegevens, inclusief de medicatielijst, zijn aanwezig in één geïntegreerd systeem.


Workflows ondersteund

Medicatietoedieningen op de OK worden doorgaans op een andere manier geregistreerd dan toedieningen op de IC. Op de OK dient de anesthesioloog bijvoorbeeld zelf de medicatie toe en op de IC schrijft de arts de medicatie eerst voor via het EVS, waarna de intensive care verpleegkundige de medicatie daadwerkelijk toedient. Het PDMS-systeem past zich aan de specifieke eisen en werkwijzen van afdelingen aan.


Loopsnelheden op de tijdlijn

Op de Intensive Care schrijft de arts ook vaak intraveneuze medicatie voor. Deze informatie wordt automatisch overgenomen door het PDMS, inclusief de loopsnelheid van het infuus. De intensivecareverpleegkundige ziet dit voorschrift in PDMS op de tijdlijn van de patiënt en ziet zo dat er om een bepaalde tijd een toediening moet plaatsvinden. Die informatie komt rechtstreeks uit het EVS en dankzij de combinatie medicatie-PDMS is dit ook in het patiëntmonitoringssysteem zichtbaar.

1306_Mediair_04 Wijzigingen pomp automatisch in PDMS

Als de verpleegkundige medicatie heeft toegediend, dan is er precies te zien welke medicatie er is gestart en hoe deze loopt. Ook kunnen pompen worden gekoppeld aan het systeem. Hierdoor kan automatisch worden geregistreerd dat er een nieuwe spuit in de pomp is gedaan of een nieuwe zak. Stel dat een arts morfine heeft voorgeschreven in een bepaalde loopsnelheid en de verpleegkundige stelt dit in op de pomp, dan wordt die wijziging van de pomp automatisch weergegeven in het PDMS en herkent het systeem dat de verpleegkundige de opdracht van de arts heeft voltooid.


Veilig toedienen dankzij integratie

Als een verpleegkundige op een acute afdeling als de Intensive Care ad hoc of per mondelinge opdracht iets toedient, dan kan dit veilig gebeuren doordat er een waarschuwing wordt afgegeven wanneer de patiënt aan zekere allergieën lijdt. Ook wordt er op interacties, dubbelmedicatie en contra-indicatie gecontroleerd door de geïntegreerde Z-index. Schrijft de arts medicatie voor, dan verschijnt het voorschrift in de controlelijst van de apotheker. Dankzij de closed loop hoeft medicatie maar één keer te worden geregistreerd om vervolgens voor iedere betrokken discipline beschikbaar te zijn.


Helder vastgelegd op één plek

Het feit dat alles helder wordt vastgelegd op één plek, kan bovendien van waarde zijn voor het samenstellen van managementinformatie. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van hoeveel mensen op de IC een te lage bloeddruk hadden en weer herstelden door toediening van een bepaald medicijn. Het is essentiële informatie om een overall beeld te krijgen van wat er op de IC gebeurt deze extracties uit het systeem zijn binnen een handomdraai gedaan.

1306_Mediair_05