Wat hebben een patiënt op de Spoedeisende Hulp, een patiënt op de OK en een patiënt op de IC gemeen? Heel eenvoudig: ze kunnen alle drie nauwlettend in de gaten worden gehouden met het Patiënt Data Management Systeem CS-PDMS. Hiermee hebben behandelaars ‘live’ inzicht in de (meet)gegevens van de apparatuur die op de patiënt is aangesloten en zijn deze gegevens direct beschikbaar in het zorginformatiesysteem.


Het Patiënt Data Management Systeem van ChipSoft geeft artsen en verpleegkundigen een volledig beeld van de vitale parameters van de patiënt en zorgt voor snelle toegang tot (historische) registraties, zodat de zorgverlener adequaat kan handelen. Alle wijzigingen in de situatie van de patiënt worden bovendien door het systeem gesignaleerd op het moment dat zij zich voordoen.

Doordat alle relevante gegevens op één scherm worden getoond, kunnen de behandelaars zich volledig richten op de patiënt en de juiste behandeling. Op iedere afdeling, van High Care tot Low Care, kan de software worden ingezet om automatisch data te aggregeren uit onder meer bloeddrukmeters, beademingsapparatuur en infuuspompen. In dit artikel gaan we dieper in op PDMS voor de SEH, OK en High Care afdelingen.


Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp is het van groot belang dat de zorgverleners snel inzage hebben in de vitale parameters van patiënten en zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de invoer van deze waardes. Judith Mulder, SEH-arts in ziekenhuis Rijnstate, legt uit wat de grootste kracht van het systeem is: “We krijgen met het PDMS goed inzicht in de vitale parameters van de patiënt door de duidelijke overzichten en infografieken. Met name de verpleging is erg blij met het softwaresysteem. Ze sluiten de patiënt aan op de apparatuur en de gegevens verschijnen direct in het EPD. We hebben beschikking over complete en nauwkeurige registraties doordat alles automatisch verloopt. Daarnaast is een groot voordeel dat het eenvoudig is om medicatie en events toe te voegen. We werken hierdoor efficiënter.”

De software toont de waardes van de gemonitorde patiënten ‘live’ zodat de patiënten continu door de softwareoplossing en zorgverlener gemonitord kunnen worden. Door het automatische verloop hiervan zijn arbeidsintensieve registraties van de waardes verleden tijd en is nauwkeurigheid van de gegevens altijd gegarandeerd, ook in chaotische situaties. Mulder: “De verpleegkundige en dokter hebben minder administratie en kunnen meer tijd besteden aan zorg voor de patiënt. Trends zijn duidelijk zichtbaar waardoor het mogelijk is om hier eerder op te anticiperen, bijvoorbeeld als een patiënt achteruit gaat.” De waardes worden direct opgeslagen in het elektronisch patiënt dossier (EPD) en kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld de brief voor de huisarts.

Ook voor het vervolgtraject of de vervolgopname zijn deze gegevens voor de behandelaren van de patiënt inzichtelijk binnen het EPD. Er ontstaat een vorm van transparante patiëntlogistiek doordat de patiënt overal te volgen is in het traject. Mulder: “Het is extra werk voor ziekenhuizen die beschikken over een EPD om eerst de gegevens op papier in te vullen en vervolgens op de computer. Met het PDMS hebben we direct volledig inzicht en registreren we gebruiksvriendelijk. Ik zou het andere zorginstellingen aanraden.”


OK

Ook op het OK-complex is het softwaresysteem meerwaarde voor de behandelaar om de patiënt optimaal te behandelen. Van de patiënten die een operatie ondergaan worden niet alleen de vitale waardes inzichtelijk gemaakt, de behandelaar krijgt ook inzicht in behandelplannen, dagverslagen, ordercommunicatie, scorelijsten, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, trends en curves.
In het ziekenhuis UMCG in Groningen werkt anesthesioloog Bert Ballast met de oplossing op de OK: “De nauwkeurigheid van de oplossing draagt bij aan kwaliteitsbewaking van de zorg. We hebben altijd de exacte gegevens beschikbaar, wat bijvoorbeeld in het geval van complicaties noodzakelijk is. We hebben bovendien geen last meer van onleesbare gegevens of hiaten in de tijdsnotering. De software registreert heel precies en consequent de meetwaarden. En doordat alles digitaal is vastgelegd, kunnen we de ingevoerde gegevens nooit kwijtraken. De bediening is bovendien erg gebruiksvriendelijk, een collega vergeleek het met de eenvoud van een bekend computerbesturingssysteem.”

De OK-tijden kunnen als markering in het scherm worden getekend, zodat er moeiteloos inzicht in tijdsduur, inleiding, snijtijd en operatietijd ontstaat. De integratie van de voorbereiding, operatiekamer en recovery in combinatie met de preoperatieve registraties en de planning van de OK maakt een optimale registratie, inzage en rapportage van alle gegevens rond de operatie van een patiënt mogelijk. Ballast: “Alle zorg rondom patiënten is vastgelegd in de softwareoplossing, waardoor de werkstroom beter inzichtelijk is. Na afloop van de behandeling is tot op de minuut nauwkeurig zichtbaar hoe de patiëntzorg is verlopen. We kunnen leren van de geleverde zorg door de gegevens van verschillende patiënten te vergelijken. De kennis over de zorg kunnen we toepassen op volgende patiënten.” De registraties in het PDMS zijn niet afdelingsgebonden. Als de patiënt bijvoorbeeld wordt overgeplaatst van de OK naar een andere afdeling, kan de volgende zorgverlener de lopende infusen overnemen. Doordat hij deze niet opnieuw hoeft in te voeren kan hij zich direct richten op de zorg van de patiënt.


High Care afdelingen

Ook op de High Care afdelingen, zoals de Intensive Care Unit en de Cardio Care Unit, worden de vitale gegevens van patiënten automatisch geregistreerd. De gegevens komen in het IC-dossier van de patiënt, waar alle relevante patiëntgegevens van de IC-opname inzichtelijk zijn. Hierdoor krijgen behandelaars een complete indruk van de situatie van de patiënt. De verschillende (dagelijkse en periodieke) scorelijsten van de patiënten en de afdeling (o.a. bedbezetting, mankracht) worden digitaal gevuld. Daarnaast wordt een gestructureerde overdracht tussen verschillende disciplines met digitale formulieren mogelijk gemaakt.

Ron Maubach, CCU / ICU verpleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk: “Door de komst van het PDMS is voor een groot deel het ‘papier’ op de afdeling verdwenen. Patiëntgegevens zijn voor de betrokken artsen en verpleegkundigen direct beschikbaar. We maken nu nog gebruik van papieren overdrachten, maar in de komende maanden zal het RKZ naar verwachting een start maken om dit te digitaliseren met de verpleegoplossing.”

Het systeem biedt volledige ondersteuning om de verslaglegging, overdrachten en opdrachten elektronisch vast te leggen. De gegevens die eerder op een operatieafdeling of een vorige IC opname zijn geregistreerd, kunnen snel opgeroepen worden. Maubach: “Door van te voren de gebruikelijke manier van werken te vertalen naar een geautomatiseerde manier van werken, ondervindt de zorgverlener het gemak van de software. De patiënten kunnen er bovendien vanuit gaan dat alle gegevens op de juiste en veilige wijze gehanteerd worden binnen de oplossing. Alles is voor de betrokken artsen en verpleegkundigen leesbaar.”

Aan de hand van slimme signaleringen leidt de software de arts desgewenst naar de meest logische vervolgstap in zijn werkproces. Als bijvoorbeeld een labuitslag binnenkomt met een kaliumwaarde, en de kaliumwaarde blijkt verhoogd te zijn, controleert het softwaresysteem of medicatie is toegediend die deze waardestijging verklaart. In de signalering die vervolgens op het scherm verschijnt, wordt de arts geadviseerd en gestuurd om de medicatie zodanig aan te passen, dat de kaliumwaarde weer normaliseert. Reeds bekende valkuilen kunnen op deze wijze worden omzeild, zodat fouten en complicaties worden voorkomen.


Overal inzetbaar

De zorgverlener heeft met het monitoringsysteem niet alleen de actuele meetgegevens van een patiënt tot zijn beschikking, hij kan ook de onderlinge samenhang analyseren om meer inzicht in het effect van een actie of medicatie te krijgen. Door bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk, saturatie en temperatuur uit te zetten tegen het moment van toedienen van zuurstof, ontstaat er inzicht in het effect van de toegediende zuurstof. Met de gegevens uit het systeem kan de zorginstelling ook betrouwbare managementinformatie genereren om de visie van de zorginstelling te realiseren. Zo is het mogelijk om met het begrotingsoverzicht controles uit te voeren op de ingeplande versus de gebruikte capaciteit van de operatiekamers, -sessies en specialisten. Het management kan de zorg hiermee nog beter afstemmen op de situatie.


Krachtige oplossing

Zowel op de SEH, OK als High Care afdeling kunnen de monitoringsgegevens van meerdere patiënten tegelijk worden getoond. Denk hierbij aan een centraal scherm op de afdeling of per verpleegkamer. De zorgverlener heeft zo in één oogopslag een overzicht van alle patiënten waar hij zorg voor draagt. Het PDMS is een krachtig monitoringsmiddel dat bovendien inzetbaar is in het hele ziekenhuis. Het softwaresysteem toont alleen de gegevens die voor die afdeling, patiënt en behandelaar van toepassing zijn. Hierdoor heeft de zorgverlener direct beschikking over de belangrijkste informatie die hij nodig heeft om de patiënt te behandelen.