Beheer Datawarehouse

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kunnen de deelnemers:

 - als applicatiebeheerder optreden van het ChipSoft Datawarehouse;
- de opzet van het ChipSoft Datawarehouse in Data Vault, Business Vault en Information Marts begrijpen;
- met behulp van database diagrammen in SQL Server Management Studio relaties tussen tabellen kunnen vinden;
- begrijpen hoe de infrastructuur ten behoeve van het ChipSoft Datawarehouse in elkaar steekt en deze correct kunnen inrichten;
- de application server ten behoeve van datawarehouse-verversingen configureren;
- zelfstandig datawarehouse-databases inrichten en op de datawarehouse-verversing voorbereiden;
- zelfstandig de logship omgeving op de datawarehouse-verversing voorbereiden;
- zelfstandig de HiX brondatabase inrichten en op de datawarehouse-verversing voorbereiden;
- een data-driven subscription op een reportserver report instellen;
- zelfstandig rechten op de SQL Servers, rapportages en kubussen instellen;
- zelfstandig de datawarehouse hotfix installeren;
- zelfstandig datawarehouse-verversingsstaken inplannen (zowel deelverversingen als hele verversingen);
- begrijpen hoe de datawarehouse database vanuit de datawarehouse verversing wordt bijgewerkt;
- begrijpen op welke plaatsen en hoe er logging plaatsvindt en hoe deze wordt ingericht;
- zelfstandig de datawarehouse-kubussen en rapportages naar de juiste omgevingen uitrollen;
- begrijpen hoe rapportages met (standaard)werkcontexten werken.

Doelgroep

Applicatiebeheerders en BI-ontwikkelaars/-beheerders

Onderwerpen

Dag 1

Introductie Datawarehouse
- Plaats van het ChipSoft Datawarehouse binnen het productportfolio
- Architectuur
- Opbouw van het datawarehouse in Data Vaults en Information Marts

Hardware
- IT-landschap voor het ChipSoft Datawarehouse
- Aandachtspunten voor SQL 2012 en 2014
- Configuratie van de verschillende onderdelen van SQL Server
- Configuratie van de application server
- Aanmaken en voorbereiden van de datawarehouse-database
- Configureren van back-ups van de datawarehouse-database

Voorbereiden van de bronomgeving
-
Globale instellingen datawarehouse
- Onderhoudstabellen datawarehouse
- Configureren van logship
- Installeren van de hotfix
- Configureren van de datawarehouse-verversingen

Datawarehouse-verversing
-
Wat is er nodig voor een datawarehouse-verversing?
- De opbouw van de datawarehouse-verversing
- De volgorde van de datawarehouse-verversing

Logging
-
De verschillende plaatsen waar logging plaatsvindt
- Hoe ziet de logging eruit en hoe kan deze gebruikt worden?

Dag 2

Terugblik op dag 1
-
Herhalingsoefeningen
- Behandeling van vragen uit dag 1

Datawarehouse content update
-
Wat is een datawarehouse-content update en waar bestaat die uit?
- Installeren basisrapportages datawarehouse
- Instellen van data-driven subscription op verversingsbericht uit datawarehouse
- Installeren van de kubussen op de analysis service

Rapportagerechten en werkcontexten
-
Wat is de opbouw hiervan?
- Hoe worden de rechten in de datawarehouse database ingericht?
- Toepassing van rechten op rapportages

Configureren rechten
-
Rechten op de SQL Server
- Rechten op de report server
- Rechten op kubussen op de analysis service

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een supportcall voor het ChipSoft Datawarehouse ingediend… Wat is daar voor nodig?

Samenvatting van de beheercursus

Doorlopen van een aantal kubussen en rapportages + oefeningen hiermee

Samenvatting van rapportages en kubussen

Afsluiting

Duur

2 dagen

Veronderstelde voorkennis / ingangseisen

De deelnemer aan deze cursus dient met de volgende aspecten bekend te zijn:

- basiskennis Data Vaults en Information Marts
- basiskennis SQL Server; inclusief eenvoudige T-SQL query’s (bij voorkeur de (voor)laatste versie van SQL Server;
- basiskennis rechtenstructuur van SQL Server (inclusief rechten Reporting Services en Analysis Services);
- basiskennis SQL Profiler;
- gebruik van data sources op de report server;
- de wijze waarop een logship omgeving op een SQL Server wordt ingericht;
- backup- en restoreprocedures van SQL Server databases (zowel database engine database, als kubusdatabases).

Interesseformulier