Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX maakt het plannen van afspraken efficiënter voor zorgorganisaties én patiënten.

Afsprakenbeheer binnen HiX

HiX ondersteunt de volledige planning binnen zorgorganisaties. Het laat medewerkers eenvoudig en snel enkelvoudige afspraken en combinatieafspraken inplannen, inclusief de benodigde resources en houdt daarbij rekening met eventuele patiëntverhinderingen. Via het patiëntenportaal kunnen patiënten bovendien zelf online hun afspraken inplannen en de nodige voorbereiding vullen, zodat de tijd tijdens het bezoek optimaal wordt benut. Het wachtkamerbeheer geeft u direct inzage in waar de patiënten zich bevinden binnen de zorginstelling.

Met het gebruik van de Zelfservicekiosk kunt u om de doorstroming van de inloop in uw zorginstelling te optimaliseren en tevens de basale patiëntgegevens up-to-date te houden.


HiX biedt diverse toepassingen om afspraken geprotocolleerd te plannen. Denk aan:

 • Combinatieafspraken tussen verschillende specialismen of functieonderzoeken met daarop volgende controleafspraken
 • Multidispiplinaire consulten
 • Repeterende afspraken
 • Groepsafspraken
 • Zorgpaden
 • Blauwdrukplanning
    

Ook voor het plannen van behandelingen in de kliniek biedt HiX een belangrijk voordeel. Het is mogelijk om de OK, de opname en de dagbehandeling in één handeling te plannen, inclusief alle benodigde resources. Daarnaast kunnen volledige behandelingen met medicatie, orders en opname, operatie in een keer worden uitgezet in een geprotocolleerde behandeling. HiX biedt daarbij de nodige flexibiliteit om het behandelplan op de specifieke patiënt aan te passen.

Optimale inzet van resources

De planningstool is een volledig geïntegreerd onderdeel van het EPD zodat u altijd de juiste informatie voor handen heeft. Er zijn diverse afspraak en behandelprotocollen beschikbaar die ervoor zorgen dat de planning efficiënt en optimaal wordt ondersteund en de resources optimaal worden benut. Dankzij deze integratie heeft elke zorgverlener tijdens het consult alle patiënteninformatie voorhanden die bij het maken van de afspraak is geregistreerd zoals bijvoorbeeld de auto-anamnese, scorelijsten en PROMS.

Voordelen

 • Efficiënt gebruik van tijd en middelen
 • Optimale voorbereiding van het spreekuur via patiënten portaal
 • Patiëntinformatie bij de hand dankzij integratie met EPD
 • Organisatie breed inzetbaar
 • Optimale multidisciplinaire afstemming
 • Inplannen van de volledige behandeling
 • Veel verschillende planmogelijkheden
 • Integratie met zelfservicekiosken

   

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.