Als revalidatiecentrum of –afdeling heeft u met ChipSoft een partner die veel meer biedt dan dossiervoering. Onze totaaloplossing HiX ondersteunt de samenwerking tussen alle betrokkenen disciplines met één geïntegreerd dossier. Daarbij biedt het ongekend efficiënte mogelijkheden op het gebied van planning, registratie, verslaglegging en financiële afhandeling. Hierdoor levert u de meest gestroomlijnde revalidatiezorg.

Multidisciplinair dossier

HiX biedt een meer dan compleet, multidisciplinair dossier. Elke zorgprofessional legt hierin met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de collega’s die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Ideaal voor het multidisciplinair overleg, want elke betrokken zorgprofessional heeft direct een compleet en actueel beeld van het revalidatietraject van de patiënt.

Rolgericht EPD 

De revaliderende patiënt heeft binnen HiX één dossier, waarop ieder type zorgverlener een eigen, specifieke view heeft. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener binnen het revalidatieproces. Fysiotherapeuten zien bijvoorbeeld de voor hen bestemde trainingsschema’s en de klinimetrie is altijd afgestemd op het specialisme. Dit is bovendien volledig afgestemd op het device dat de revalidatieprofessional gebruikt. Een fysiotherapeut heeft op zijn smartphone een andere blik op het dossier dan een orthopeed op zijn tablet of de baliemedewerkster op haar vaste pc.

Efficiënte planning

Bij het plannen van afspraken behaalt u met HiX flinke efficiencywinst. U stelt eenvoudig een gepersonaliseerd behandelplan samen of zet direct een standaard behandelplan uit.  Dit behandelplan kunt u eenvoudig met behulp van het planbord of met de voorstelplanning van HiX inplannen. HiX biedt dan de planner het beste voorstel aan op basis van de beschikbaarheid en verschillende plancriteria. Daarbij blijft de planner in de lead om gewenste wijzigingen door te voeren en wordt het oplossen van conflicten nog eenvoudiger door middel van de multimonitor functionaliteit.


Team- en behandelcommunicatie

De uitgebreide team- en behandelcommunicatie is ook volledig geïntegreerd in HiX. Elke behandelaar is hierdoor in staat om eenvoudig behandeldoelen en bevindingen vast te leggen en deze ook van andere betrokken behandelaren in te zien. Hierdoor is iedereen goed op de hoogte van het beloop van het behandeltraject. Tijdens het teamoverleg wordt de revalidatie van de patiënt geëvalueerd op basis van de opgestelde behandeldoelen en kan eenvoudig worden aangegeven of het doel wordt gecontinueerd, afgesloten of gewijzigd.


Patiënt als partner

Met HiX opent u eenvoudig online de deuren van uw revalidatiecentrum. U kunt zowel patiënten als zorgverleners ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot het EPD verlenen. Patiënten maakt u eenvoudig onderdeel van de behandeling via het patiëntportaal. Vanuit huis kan de patiënt onder andere afspraken maken, vragenlijsten invullen, herhaalrecepten aanvragen, filmpjes met oefeningen bekijken en veilig communiceren met behandelaren doormiddel van videoconsulten en e-consulten. Alle informatie die door de patiënt wordt geregistreerd via het portaal, is ook direct weer beschikbaar in het EPD. Dat scheelt administratieve lasten en belangrijke informatie kan direct hergebruikt worden. 

Minimale registratiedruk

HiX minimaliseert de registratiedruk in uw revalidatiecentrum op allerlei manieren. Het uitgangspunt 'eenmalig registreren, meermaals hergebruiken' staat overal centraal. Doordat iedereen in hetzelfde systeem werkt, kan informatie gemakkelijk hergebruikt worden. Met HiX heeft u altijd direct de belangrijkste patiëntinformatie bij de hand bijvoorbeeld labuitslagenmedicatie, allergieën en eerdere verslaglegging. Bovendien beschikt HiX over de mogelijkheid om zorgvraag gestuurd te werken. Op basis van de zorgvraag biedt HiX alleen relevante registratiemogelijkheden aan en de gebruiker hoeft geen uitstapjes meer te maken, aangezien deze vanuit één formulier meerdere acties te gelijk kan uitzetten


Samenwerken met andere zorgaanbieders

Zorgorganisaties trekken steeds meer naar elkaar toe om goede en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren. Wij stellen u als revalidatieprofessional in staat om optimaal samen te werken met zorgaanbieders door de hele keten. Bijvoorbeeld door in één EPD met elkaar samen te werken. Zo beschikken uw revalidatieprofessionals altijd over relevante medicatiegegevens, allergieën, röntgenfoto’s en bevindingen van ketencollega’s. U kunt hierdoor bijvoorbeeld rekening houden met de medicijnen die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient of de diagnose die de huisarts een dag eerder stelde.

Waarom HiX?

- Optimale multidisciplinaire samenwerking 
- Ongekende planmogelijkheden 
- Vermindering van registratielast 
- Zeer gebruiksvriendelijk 
-Patiënt eenvoudig betrekken bij de behandeling


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.