Ziekenhuizen beschikken met HiX over het meeste innovatieve ZIS/EPD op de Europese markt. HiX is een volledig geïntegreerd en gebruiksvriendelijk totaalsysteem dat patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen optimaal ondersteunt. Daarbij sluiten alle (financiële) processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan. 


Door de volledige medische standaard content inclusief workflowondersteuning, intelligente dossiervoering, zorgpaden en beslissingsondersteuning ondervindt iedere afdeling en iedere zorgprofessional optimale ondersteuning bij elk (multidisciplinair) proces. Ook voor management-, onderwijs- en onderzoeksdoeleinden bevat HiX een scala aan ondersteunende functionaliteiten.

Ons omvangrijke team van ICT- en zorgspecialisten streeft er dagelijks naar met ChipSoft de meest innovatieve leverancier te blijven. Door voortdurend technologisch te vernieuwen, garanderen we onze klanten nu én in de toekomst een modern ZIS/EPD dat voldoet aan de wet- en regelgeving en de hoogste veiligheidsnormen. 

Belangrijke speerpunten: 

• Eenmalige registratie, meervoudig gebruik

• Transmurale samenwerking en gegevensuitwisseling

• Mobiliteit, apps en smart health

• Patiëntparticipatie

• Data-analytics

• Zorgpaden

• Closed loop medicatie

• E-Health

• Wet- & regelgeving, waaronder GDPR/AVG

• VIPP-doelstellingen

Beslissingsondersteuning

Standaard content

Zelfservicekiosken

HiX en de regio

Door de verspreiding van het zorgaanbod wordt de samenwerking rondom de patiënt tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg steeds belangrijker. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling of een regio waarbij de volledige keten moet worden ondersteund, als enige leverancier bieden wij een volledig geïntegreerde oplossing waarmee u ‘eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik’ waarborgt. Daarnaast bieden wij met Zorgplatform een platform dat optimale gegevensuitwisseling tussen alle zorgaanbieders in de regio faciliteert, ongeacht het ICT-systeem dat zij gebruiken.

Bewezen implementatiepartner

Wanneer het gaat om complexe implementatietrajecten in een vast omkaderd tijdvenster, heeft ChipSoft een ongeëvenaard track-record. Al onze implementaties zijn uitgevoerd conform de planning die we vooraf met onze opdrachtgevers hebben opgesteld. 

Een impressie van hoe onze klanten HiX ervaren? Bekijk de video

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.