Door verschuiving van zorg, wordt samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de eerstelijn steeds belangrijker. HiX biedt innovatieve tools om de zorg met en rond de patiënt in de regio te ondersteunen. Met behulp van intelligente ICT kunnen onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorg en mantelzorgers optimaal samenwerken.

Rolgerichte ondersteuning

Als regio-oplossing heeft de patiënt binnen HiX één dossier, waarop ieder type zorgverlener een eigen specifieke view heeft. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener. Daarnaast is de samenwerking tussen zorgverleners optimaal geborgd. Zo zet bijvoorbeeld de huisarts met één druk op de knop een opdracht op de werklijst van de thuiszorg en krijgt hij terugkoppeling als het actiepunt is afgehandeld. Ook levert HiX slimme ondersteuning voor het overleg tussen zorgverleners, bijvoorbeeld bij een MDO.

Patiënt in de regie

Patiënten laten we optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt zorgverleners werk uit handen, terwijl patiënten het als een waardevolle service ervaren als ze online meer zorgtaken zelf kunnen uitvoeren. Patiënten kunnen zelf afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en contact hebben met hun zorgverleners via een eConsult. Door de tweezijdige werking kan de zorgverlener de patiënt ook actief benaderen via het patiëntenportaal, onder andere door het aanbieden van vragenlijsten, voorlichtingsmateriaal en het sturen van een eConsult. Daarnaast heeft ChipSoft zich na geslaagde praktijkproef eerder dit jaar, zich bij MedMij kandidaat gesteld om gegevens uit zorginstellingen via het afsprakenstelsel te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's).

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.