De privacy van de patiënt wordt een steeds belangrijker onderdeel bij het leveren van goede zorg. Met elektronisch patiëntendossier HiX bieden wij zorginstellingen functionaliteit om hun inzagelogging te controleren.


Inzage audit binnen HiX

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waardoor de privacyrechten worden uitgebreid en versterkt. Dit houdt ook in dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij zorgorganisaties, die een documentatieplicht hebben. Zij moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. 

Wij ondersteunen zorginstellingen in dit proces door functionaliteiten aan te bieden waarmee ze (steekproefsgewijs) inzagelogging kunnen controleren. Hierbij is een framework ontwikkeld dat op basis van de inzagelogging een sociaal netwerk van de zorginstelling bouwt. Op basis van dit sociale netwerk geeft het framework een indicatie of een gebruiker thuishoort in het sociale netwerk van de patiënt.


HiX ondersteunt:

  • Controle voor een specifieke patiënt
  • Steekproefsgewijs controleren patiënt
  • Controle voor een gebruikersgroep 

Voor elke gebruiker die inzage heeft gehad in de geselecteerde patiënten analyseert het framework of deze gebruiker wel thuis hoort tot het sociale netwerk van de patiënt. Deze resultaten worden vervolgens getoond in een overzicht waar de medewerker systematisch de inzagen kan controleren en goedkeuren. In het overzicht worden de resultaten per patiënt getoond. 


Voordelen

 
  • Volledige ondersteuning AVG-eisen
  • Overzichtelijke inzagelogging
  • Diverse controlemogelijkheden

 

 Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.