Helaas zijn er nog steeds patiënten die slachtoffer worden van fouten rondom operaties. Door toezicht te houden op het operatief proces middels de geïntegreerde TOP-registratie van ChipSoft, maakt u die kans zo klein mogelijk. U bevordert de communicatie tussen alle zorgverleners die een taak hebben in de periode voor, tijdens en na een operatieve ingreep bij een patiënt. En daarmee stijgt de patiëntveiligheid in uw ziekenhuis.

TOP-proces in HiX

De TOP-registratie van ChipSoft is gebaseerd op de landelijke richtlijnen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hanteert. Door op vaste momenten kritisch naar elkaar en naar het gehele proces te kijken, worden zorgverleners bewust van (dreigende) risico’s en kunnen zij die eenvoudig voorkomen. De registratie start op het moment dat de opname en OK worden aangevraagd en eindigt bij het ontslag van de patiënt op de verpleegafdeling. Tijdens deze periode beantwoorden de betrokken behandelaars op vaste momenten enkele vragen, geven zij hun akkoord voor het vervolg van het traject, en kunnen zij zien of hun collega’s de controlelijsten óók goed hebben ingevuld.

Snelle registratie

Doordat de TOP-lijsten zich automatisch aandienen op de juiste momenten, hoeven de zorgverleners er niet naar op zoek. De handzame afvinklijsten zorgen er verder voor dat de registratie in een mum van tijd is uitgevoerd. Alle geregistreerde TOP-gegevens worden bij de overige operatiegegevens in het OK-dossier opgeslagen en zijn daardoor op ieder moment inzichtelijk en opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld in het geval van een recall van een patiënt.

Rol voor alle disciplines

Bij de TOP-registraties is voor alle betrokken disciplines een rol weggelegd. Operateurs, anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, planningsmedewerkers, klinisch verpleegkundigen, intensivisten, allemaal leveren zij hun bijdrage om een veilige operatie en goede nazorg te garanderen. De vragen lopen hierbij uiteen van ‘Is naam van de patiënt gecontroleerd aan de hand van het dossier’ tot ‘Indien een moeilijke intubatie wordt verwacht, zijn dan alle middelen beschikbaar?’. Op zeven stopmomenten worden vragen door het systeem aangereikt die specifiek voor dat moment van toepassing zijn.

Meer weten?

Wenst u meer informatie? Wij beantwoorden uw vragen graag!

Contacteer ons