Het verspreide en complexe zorglandschap vraagt om een uiterst flexibele aanpak ten aanzien van gegevensuitwisseling en transmurale communicatie. Of het nu gaat om de meest innovatieve (nationale en internationale) uitwisselingsstandaarden, of het ondersteunen van typisch Nederlandse platformen zoals het LSP en ZorgDomein, elektronisch patiëntendossier HiX biedt voor elk scenario een passende oplossing. Tevens worden vernieuwende concepten zoals het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) aangeboden en is het mogelijk externe zorgverleners toegang te verschaffen tot (delen van) het dossier of online bijvoorbeeld direct verwijzingen/afspraken in te voeren.


Zorgplatform voor transmurale zorg

Met Zorgplatform faciliteren we een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring zij gebruiken.


Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten. Van ziekenhuizen, huisartsen en van thuiszorgorganisaties en zelfstandige behandelcentra. Iedereen kan aansluiten op Zorgplatform en gebruikmaken van alle functionaliteiten, mits dit systeem gegevens volgens (inter)nationale zorgstandaarden kan versturen en ontvangen. Zorgplatform werkt leveranciersonafhankelijk zodat iedere zorginstelling in Nederland zich met zijn eigen zorgsysteem kan aansluiten.

 

Gegevensuitwisseling in de zorg

Zorgplatform communiceert gegevens via (inter)nationale zorgstandaarden, zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), IHE DSUB, IHE XDS, IHE XUA, SAML 2.0 en HL7 FIHR.

 

Zorgplatform biedt o.a. een verwijsindex en een toestemmingsregister, waardoor op basis van expliciete toestemming door de patiënt zorgaanbieders en zorgprocessen met elkaar verbonden worden. Er worden derhalve geen patiëntgegevens opgeslagen, maar zorgplatform verwijst de behandelaar naar deze originele informatiebron. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Zorgplatform voorkomt risico’s op datalekken en past altijd binnen de natuurlijke workflow van zorgverleners.

 

Het doel van het platform is om een centrale plek te creëren die zorgverleners rechtstreeks vanuit hun EPD kunnen bereiken. Zowel lokale als landelijke initiatieven kunnen zich aansluiten op Zorgplatform om zo de samenwerking in de zorg te verbeteren.

 

Zorgplatform gaat verder dan het uitwisselen van basale medische gegevens. Niet alleen kunnen meer gegevens worden uitgewisseld, Zorgplatform maakt het ook mogelijk om patiënttoestemming te registreren, transmurale werkstromen af te stemmen, notificaties te ontvangen bij belangrijke ontwikkelingen en te communiceren met behandelaars in andere organisaties. Zorgplatform biedt bovendien veel meer integratiemogelijkheden.

 

Doordat Zorgplatform is gebaseerd op moderne (zorg)ICT-standaarden, zijn zorgsystemen vaak zonder aanpassingen klaar om aan te sluiten. Verder worden naast de UZI-pas andere authenticatiemiddelen ondersteund, die vaak gebruiksvriendelijker zijn en minstens zo veilig.

Meer weten?

Lees meer over Transmuraal Portaal of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.